Møde i kommunikations gruppen 28. april 2014

Hvornår:
Mandag d 28/4-2014 kl. 19-21 (sidste mandag i måneden).
Hvor:
The Hub, Nørrebrogade 52C, 2.tv, 2200 København N
(inde i den bagerste baggård hvor også Meyers Madhus ligger)
Overstyrer:

Referant:
Susanne

Deltagere:
Kommer:
Afbud:
Amager
Lisbeth

Christiania


Frederiksberg
Susanne, Erik

Islands Brygge
Katinka

Nørrebro
Jonas (Ny i Grafikken)
Line Rom - grafik (tror ikke jeg når det - men vil prøve!)
Ydre Nørrebro

Lykke (er desværre i Jylland i forbindelse med arbejde)
Cecilie
Nordvest


Vanløse

Isabel (afholder workshop i Roskilde), Marie-Louise (bliver nødt til at skrive speciale)
Vesterbro
Amanda-Li (ny i Grafikgruppen)
Torsten (arbejder med IT, prøver at komme senere)
Østerbro
Ditte
esther

Dagsorden:

Faste punkter

1. Status på kommunikationsgruppens opgaver og medlemmer

2. Nyt fra koordineringsmødet


Nye punkter
Nr.
Overskrift
Beskrivelse
Person
3.
Koordineringsmøde
Planlægning af sted, tid m.m. for næste koordineringsmøde

Hvordan griber vi det bedst an? Hvordan med budget?

Jonas foreslår at vi forsøger så vidt muligt at drage fordel ved erfaringer fra tidligere møder. Tage kontakt til indkøbsgruppen (som stod for mødet den 31. marts) og, hvis muligt, eftergøre deres måde at løse det på.

Blandt andet er det en god ide at bede hver enkelt deltager om at tage en lille ret med til mellem arrangementet.

Inventar og salg af drikkevarer.

Generelt er der god til vilje til at ville hjælpe til, men der hersker mildt sagt forvirring om fremgangsmåden.

Flere melder sig umiddelbart til mødet som hjælpere med praktiske ting som oprydning.

Nødvendigt med indkaldelse til ekstra møde(r) kun til planlægning.

Susanne skriver til Torsten med spørgsmål og håber dermed at få sat gang i processen.

Der skal vælges en repræsentant til koordinations mødet. Forslag om enten Torsten eller Tore. Susanne spørger til dette i mail.

Det bliver desuden nævnt om det vil være en god ide fremover at begrænse hyppigheden af koordinations møderne, på grund af den ekstra arbejdsbyrde i grupperne.

4.
Samarbejde med andre fødevarefællesskaber om IT-system
Vi var en del fra KBHFF, der var til økologisk årsmøde på Samsø for et par uger siden. Der mødtes vi med en række andre fødevarefællsskaber og snakkede om mulighederne for at samarbejde på tværs. Vi fandt frem til tre konkrete projekter, læs mere her.

Et af dem var samarbejde om at søge penge til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle fødevarefællesskaber kan bruge. Læs mere om projektet her. Er der nogen af jer fra kommunikationsgruppen, der har lyst til at gå ind i dette arbejde og være med til at koordinere med de andre FF'ere og skrive en fondsansøgning om midler til dette?

I må meget gerne snakke om det, og melde tilbage til mig. :-)

Det diskuteres om nogle af de fremmødte kunne være interesseret i at deltage. Ditte, der er nyt medlem vil gerne hjælpe med at finde mulige fonde, og også hjælpe med tilretning af ansøgninger, men helst helt konkrete del opgaver.

Bjørn og Torsten har allerede meldt sig på siden.
Andreas
(kan desværre ikke komme til mødet)
5.
journalistik
Erik vil gerne bidrage med historier om avlerne i KBHFF.
6.
blog
Katinka foreslår at man på en blog direkte via hjemmesiden kan bidrage med nyheder, opskrifter og andre former for input. Dette kan laves som en tilbygning til den allerede eksisterende Wordpress side, og vil gøre det muligt for alle KBHFF medlemmer at kunne bidrage mere aktivt.

Det vil kræve en tovholder til fast at holde opsyn og vedligeholde siden eller funktionen, som eksempelvis Lisbeth p.t. står for at vedligeholde kalender funktionen.
7.
grafik gruppe
Line har lavet arrangements hjul til arrangements gruppen, Susanne er ved at lave en oversigt med hjælp til opbevaring af frugt og grønt for nyhedsbrevs gruppe. Amanda-Li og Jonas giver sig i kast med at opdatering og design af nye KBHFF flyers.


Grafik gruppen mødes efterfølgende til kort briefing.

8.
nyhedsbrev gruppe
nyhedsbrev gruppe mangler stadig at få email adresser.

9.10.11.xx. Evt.
xx. Valg af repræsentant til næste koordineringsmøde