Møde i kommunikationsgruppen 25. februar 2013

Hvornår:
Mandag d. 25/02-2013 kl. 19-21 (sidste mandag i månedet)
Hvor:
The Hub, Nørrebrogade 52C, 2.tv, 2200 København N
(inde i den bagerste baggård hvor også Meyers Madhus ligger)
Overstyrer:

Referant:


Deltagere:
Kommer:
Afbud:
Amager


Frederiksberg
Louise

Gentofte


Indre By


Islands Brygge


Nørrebro
Carsten, Tore
Bjørn (speciale deadline lige oppe over)
Ydre Nørrebro


Nordvest


Vanløse


Vesterbro
Torsten, Mia

ØsterbroDagsorden:

Faste punkter

1. Status på kommunikationsgruppens opgaver og medlemmer


Der er mange nye skoleprojekter og mange af dem vil gerne møde vores avlere. Louise vil tale med vores avlere om dette, når hun alligevel tager ud og filmer nogle af dem.2. Nyt fra Kollektivgruppen
Der er ved at blive udviklet et sæt retningslinjer for, hvornår man er inaktiv som medlem, det tages op på generalforsamling 13. april (dato kan ændre sig). Vi skal tjekke op på dagsplanen, når den kommer og se, om det er med.

Tore tager med til næste kollektivgruppemøde den 5/3, ellers vender han tilbage.

Nye punkter
Nr.
Overskrift
Beskrivelse
Person
3.
skelnen mellem centrale og lokale arbejdsgrupper - mail fra Amager. Hvad siger vi?
Når vi formidler om KBHFF i Amager-afdelingen, skelner vi altid mellem centrale og lokale arbejdsgrupper.Vi foreslår, at der kommer sammen skelnen på det som formidles ud centralt fra. Så man ikke er i tvivl, om der med arbejdsgrupper menes de centrale eller de lokale (f.eks. i wiki-menuen).Vi er klar over, at det tager noget tid at ændre alle steder. Men vi nævner det, så I har det for øje, da det forvirrer flere medlemmer på Amager, hvilket kom til udtryk på vores medlemsmøde i onsdags.
MVH Jonas Glasspå vegne af Amager butik-gruppe
Beslutning: der skal ikke laves noget om centralt. Det handler primært om, at Amager skal informere deres nye medlemmer ordentligt om, hvor de skal finde de rigtige informationer. Tore skriver tilbage til dem.
Tore
4.
Fast placering af "månedens undersøgelse"
Syne det kunne være fedt at åbne lidt op flere undersøgelser. En ide kunne være et fast område hvor vi lidt mere frit kunne ligge undersøgelser op. Altså et sted hvor folk ikke får det smidt i hovedet, men rimelig nemt selv kan gå ind og udfylde "månedens undersøgelse" eller noget i den stil. (Carsten).

Beslutning: De må gerne få deres spørgeskema på Facebook, men vi skal se dem igennem først. Carsten og Mia ser på at få en blok på hjemmesiden (fast sted) til undersøgelser fra studerende. Aftalen er, at de får lov til at lægge deres ting op, men til gengæld skal vi have en kopi af deres resultater i spiselig form = infographics + opgavereferater.

mht. ”Nej til Skiffergas”: De må gerne smide deres ting på facebooksiden, KBHFF skal bare ikke stå som afsender.

Vi skal have noget på hjemmesiden om, at vi ikke står som afsender på noget, som vi ikke er en del af: Louise.

5.
Henvendelse fra WWF Earth Hour
Kunne I have lyst til at bakke op om WWF Verdensnaturfondens klimakampagne Earth Hour? Kampagnen kulminerer den 23. marts kl. 20.30, hvor WWF verden over opfordrer til at slukke lyset en time for klimaet. Vi har i år foretaget en række tiltag i kampagnen, der skal få folk til at være mere bevidste om klimaet og deres grønne fodaftryk. I denne sammenhæng vil vi meget gerne have Københavns Fødevarefællesskab til at deltage i kampagnen og være med til at sprede klimabudskabet.
Det, I helt konkret kan gøre, er at tilmelde jer på hjemmesiden med et logo og en tekst om, hvordan I hjælper klimaet til daglig. Vi forsøger, at få så mange danskere som muligt til at tegne en klimaaftale, hvor vi bl.a. opfordrer til at spise mindre kød, hvilket lægger sig godt op ad jeres geschäft. Jeg håber, I kunne have lyst til at deltage i kampagnen på et eller andet niveau. (Tore).

Beslutning: Vi har ikke fokus på det grønne og derfor helle ikke noget fælles holdning, derfor kan vi ikke være med.

Skal tages op til næste kollektivgruppemøde:

Skal denne slags bare fortsat håndteres som vi gør det lige nu? Potentielt problem: lige nu siger vi nej til alt. Skriver de til os, skal vi bede dem om at uddybe, hvorfor det giver mening for dem, at vi skal være med.

Vi vil generelt ikke ”bare sætte vores navn på”, men vi vil gerne være involverede og have meningsfulde samarbejder.

6.
Billeder
Vi har haft en sag om uretmæssig brug af billeder - og er nu i gang med at fjerne samtlige billeder, hvor rettighederne ikke synes afklarede. Vi skal have diskuteret hvordan vi sikrer at billederne på vores Flickr-profil er til fri afbenyttelse på KBHFF-platforme, og nok også have sat gang i (igen) at få fotografer tilknyttet, som kan tage billeder til brug på hjemmeside, opskriftsblog, wiki osv. (Tore).

Beslutning: Vi skal have en iStockphoto konto.

Torsten lægger nogle ”advarsler” op på hjemmesiden, når man lægger billeder op på bloggen + wikiside + links.

Mia og Bjørn: Det skal ind på IT-guiden.

Vi skal have tilknyttet nogle fotografer igen.

7.
Medlemssystem til andre afdelinger?
Vi har fået henvendelser fra Trekroner og Roskilde, som gerne vil arbejde med vores medlemssystem. Derudover er en afdeling under opstart i Oslo, et bud på hjælp kunne også være at de fik vores medlemssystem. Fordelen kunne være at andre afdelingers programmører (hvis de altså findes) kunne fortsætte udviklingen, men samtidig kræver det tid og kræfter fra os, at supporte dem i opstarten. (Tore).

De nye afdelinger må gerne få vores medlemssystem, men på den præmis at det ikke er færdigudviklet og at vi ikke kan yde support.

Vi skal have fundet nogle nye mennesker også en del, der ikke er programmører. Carsten involvere sig og forsøger at finde frivillige, der blandt også kan tage sig af informationsarkitektur ect.

Skal tages op på kollektivgruppemødet: hvad gør vi med vagtsystemet i forhold til de forskellige teamstrukturer?

8.
Mailinglister
Der var været et par henvendelser på it@kbhff.dk om folk der er trætte af ikke at kunne afmelde sig alle nyhedsbreve. De kan godt trykke afmeld inde i medlemssystemet, men de modtager stadig en del nyhedsbreve. Så vidt jeg har fået af vide af Torsten, så har lokalafdelinger mulighed for, når de udsender nyhedsbreve, at sende til alle uanset om de har sagt nej til nyhedsbreve. Denne funktion forstår jeg som en mulighed for at sende særlig vigtigt information. Men måske er der gået inflation i brugen, så nogle lokalafdelinger sender til alle også når det er mindre vigtig information. Hvordan skal vi forholde os til det? Skal vi prøve at lave nogle retningslinjer for god mailpraksis? Eller skal vi måske ændre noget i de tekniske muligheder? Eller skal vi måske bare leve med at der altid vil være nogle der er utilfredse? (Bjørn, som desværre ikke kan komme til mødet)

Man skal aktivt tilmelde sig at få mails, og nogle mener de får for mange. Det bunder i dårlig email-kultur, det er ikke altid vigtige mails, der sendes til alle.

Tore diskutere med Bjørn og sender en venlig reminder til alle i lokalgrupperne om, hvornår det er passende at sende emails ud til alle.

9.
Firmakort el. udlæg?
Louise har pt dialog med økonomi om mulighed for at få et kreditkort til vores udlæg. Det er uholdbart at fællesskabets kommunikation hviler på om enkeltpersoner betaler regninger fra egen konto. Er også usikker på om der kan være et issue med at andre kan se kortoplysninger/paypalkonto på den person, der har gjort udlægget. Hvis vi havde et kort ville vi kunne sætte diverse betalinger på betalingsservice el. lign.

Mail til økonomigruppen er sendt. De er orienteret om, hvor det er et problem. Det skal bare igennem.

10.11.12.xx. Evt.
xx. Valg af repræsentant til næste kollektivgruppemøde
xx. Valg af ordstyrer og referant til næste kommunikationsgruppemøde