Møde i kommunikationsgruppen 27. april 2015

Hvornår:
Mandag d. 27/04-2015 kl. 19-21 (sidste mandag i måneden)
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80-82, København V
Indgang i gården nr. 80 C, 3. sal

Hvis I ikke kan komme ind, ring til Sara på 50707045
Ordstyrer:
Sara
Referant:


Deltagere:
Kommer:
Afbud:
Amager
Sara H, Troels, Birgit

Christiania


Frederiksberg
Susanne

Islands Brygge
Jakob M

Nørrebro
Emma
Mia
Ydre Nørrebro
Louise
Laura
Nordvest
Anders
Sune P
Sydhavnen


Vanløse


Vesterbro
Sara, Andreas

Østerbro

Arrangementsgruppe(?)
Katrine


Dagsorden:
Nr.
Overskrift
Beskrivelse
Person
1.
Generalforsamling
Kort update fra generalforsamlingen lørdag
Sara
2.
Kommunikationsgruppe-update
En lille status på gruppemedlemmer og arbejdsgrupper
Sara
3.
Hjemmeside-strategi
Jeg foreslår, at vi lige vender, hvad vi synes er relevant for hjemmesiden
og hvad ikke er
Sara
4.
Medlemsfordele
Vi har fået en henvendelse på en side med medlemsfordele. Hvordan skal vi
gribe det an?
Sara
5.
Analytics
Jakob er knivsparpt tilbage med analytics
Jakob
6.
Arrangementsgruppen
Maja og Katrine arbejder på en genoplivning -skal gruppen ligge under komm-gruppen eller?
Hvordan skal samarbejdet ske?
Katrine, Maja
7.8.9.10.
Referat:

Der var 15 deltagere til mødet, som startede med, at Sara kort fortalte om Generalforsamlingen. Her var regnskabet blevet godkendt. Der har været lidt økonomiske udfordringer, som man håber vil overkommes i år, bl.a. ved bedre styring, der skal opnås med to nye stillinger - en bogholder og en medlemskoordinator. Der blev valgt ny bestyrelse. Sara og Anders fra kommunikationsgruppe blev valgt ind i bestyrelsen.

Sara gjorde status for Kommunikationsgruppens medlemmer. Der er nu 29 på mailinglisten - Sara regner med at vi er et par tyve aktive i kommunikationsgruppen.

Angela mangler medlemmer i Social Media Gruppen - specielt til at håndtere Facebook siden. Så hun hører gerne om folk, der vil være med.

Jakob sidder alene i Analytics gruppen, og det fungerer fint indtil videre. Han er ved at finde ud af, hvordan vi bruger tallene. Han ser gerne, at det bliver brugt mere aktivt i fremtiden, så vi kan vurdere hvilke tiltag, der giver bedst mening at bruge kræfter på.

Jakob gennemgik tallene for Facebook og hjemmeside. Det er ikke overraskende indlæg med billeder og video der især for opmærksomhed. Indlægget med ugens pose fungerer rigtig godt og får mange klik.

De to videoer der har været lagt op har også trukket megen opmærksomhed. Der var dog mange som faldt hurtigt fra på "Flyttevideoen" - så det er vigtigt med en fængende start på videoerne.

For nyhederne på Kbhff.dk fortalte Jacob, at nyheden om Generalforsamlingen har fået mest opmærksomhed - 600 klik. Der havde været 400 klik på nyheden om lugedagene og ellers et gennemsnit på 100 klik på de andre nyheder.

Susanne har overtaget kalenderen. Hun er i gang med at finde ud af, hvordan den fungerer. Hvis der er nogen som har kendskab til spændende begivenheder der skal med i kalenderen, skal de give Susanne besked.

Kommunikationsgruppen fik to nye medlemmer. Troels Skjellerup Nielsen, der har været medlem på Amager i en måned og Sara Hvass, også fra Amager. Der blev talt om at lave reportager fra lugedagene og Jakob foreslog, at man lavede en kort video der viste grønsagernes vej fra mark til køkkenbord.

Birgit gennemgik hendes tanker for ændringer på KBFF.dk. Hun understregede, at der er startet et nyt IT projekt - Foodnet - og der vil komme en helt ny platform. Det vides dog ikke hvornår, hvorfor det er relevant at arbejde videre med at forbedre den nuværende hjemmeside.

Birgit synes det er et problem, at nyheder og organisatorisk information er blandet sammen.

Jakob spurgte også om der var en klar idé med hvad vi skal bruge hjemmesiden til - om det et administrativt site eller til oplysning til f.eks. nye medlemmer. Han finder der er for meget information, for mange undermenuer og for mange links.

Birgit mente også at den kommunikerer dårligt til nye medlemmer.

Birgit gennemgik et mindmap hun havde lavet over hjemmesidens opbygning og de muligheder der er. Hun mailer mindmappet ud til gruppen. Det blev aftalt at lave et separat møde om emnet. Sara, Birgit og Jakob var interesseret i at deltage i denne proces.

Birgit opfordrede til, at vi finder ud af om vi bruger betegnelsen "Producenter", "Leverandører" eller "Avlere" - så der er en rød tråd i vores kommunikation.

Der blev talt om muligheden for at promovere fordele for medlemmer i KBHFF. Af eksisterende fordele er bl.a. rabat ved brug af Let's Go biler. At andre fordele blev nævnt høstfest, gårdbesøg, grøntsags banko, salg af økologiske juletræer og fællesspisninger.
Der blev talt om muligheden for at lave særlige rabatter hos udvalgte butikker.
Emma spurgte om der var nogle retningslinjer for hvilke butikker, producenter eller lignende som KBHFF vil involvere sig med. Det er indtil videre op til vores egen vurdering i det enkelte tilfælde.

Carsten understregede at medlemsfordel kunne være et vigtigt område at have fokus på, som også kunne gøre noget for dem der lægger et ekstra stort arbejde i fællesskabet. Der blev opfordret til, at man skriver til Sara, hvis man har ideer til nye medlemsfordele.

Maja Steensberg og Katrine G. Rasmussen var med til mødet for at præsentere den genopståede Arrangement Gruppe, der også har Carsten Hjort med. Som første event har de arrangeret lugeture hver anden søndag.

Der var enighed om at Arrangement Gruppen ikke var en del af kommunikations gruppen, men at det var vigtigt at de to grupper koordinerede deres aktiviteter løbende.