Møde i kommunikationsgruppen 27. februar 2012

Hvornår:
Mandag d. 27. februar kl. 17-19.
Hvor:
Overdosseringen, Helgesensgade 7, st. (kontakt: Bue 61 70 53 90)
Kommer:
, Pelle Folmer (ny), lydia (indre by) Bjørn Nielsen (ny), Mia, Bue, Torsten (kun 1½ time)
Afbud:
Tore,
Signe Reeholm (evt. nyt medlem), Louise, Rikke (syg)
Snacks:


Dagsorden:

0.1 Word/Buddypress (info, noter, ønsker mv)

Skal justeres rent tekniske, men også i forhold til selve brugen af det.

Fx fungerer notifikationssytemet ikke så godt.

1. Nyt fra Kollektivgruppen

- Ny beslutningsproces i kbhff (konsensus)

1.5 Ny anvarlig for kontakt til kollektivgruppen?

- Sarah har meldt sig ud for nu.

Mia er kontaktperson og Dorthe er suppleant.

2. Nyt fra medlemssystemet

-Hvordan gik det til mødes og erfaringsudvekslingsdagen?


Vanløse er testafdeling. Af forskellige grunde skal der laves lidt om i systemet, men det arbejdes der på.
Kim melder fast tilbage til kollektivgruppen, så forhåbentlig kommer der mere gang i feedback som Torsten kan indarbejde i systemet.


3. IT-dag for hele KBHFF
- Der var i høj grad efterspørgsel efter en IT-dag, hvor alle medlemmer fra fødevarefællesskabet kan komme og få en introduktion til IT-værktøjerne. Er der nogen, der har lyst til at være med til at arrangere den?

Bjørn tager kontakt til Andreas


4. Nyt vedrørende præsentationskittet (Rikke)
Jeg har kontakt til grafikgruppen og skal sammen med dem udarbejde pæsentationskittet. De har frigivet ressourcer efter logoet er på plads og det giver nu mening at sætte arbjedet i gang (med nyt logo).
Arrangementgruppen har skrevet til mig angående kittet, og forhåbentlig kan vi nå at have det færdig til de kommende arrangementer.

Evt.
Google apps
En del mails der anses som inaktive og formegentlig skal slettes. Tjek med Kim fra konsensusgruppen, han sidder også og arbejder med mail-kontier.

Video:
Arbejder på en video af kassemester på Nørrebro
D. 15 april skal de på kiselgaarden og filme
D. 1. og 2. september laver Camilla Plum et arrangement hvor kbhff kommer til at deltage

Næste møde
26. marts 2012