Møde i kommunikationsgruppen 30. januar 2012

Hvor: Overdosseringen, Helgesensgade 7, st., 2100 Kbh. Ø. (Kontakt: Bue, 61 70 53 90)

Hvornår: Mandag d. 30. Januar 2012 kl. 17-19

Snacks:

Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Til stede:
Afbud
Ikke svaret endnu

Lydia Thimm Kaysø

Bue Thastum
Tore Vind Jensen
Magnus P. Hansen
Mia Stigsnæs
Mads

Torsten (går 18:30)


Louise Oksholt
(går 18.00)

Sarah Videbæk-Felby
Dorthe

Rikke Videbæk-Felby

Maja
Carsten Hjort
Interesseret i arbejdet
med studiegrupper.
Kommer lidt for sentDagsorden:

1. Video

Danny vil gerne lave en generel video om fødevarefællesskabet. Både som introduktion t. nye medlemmer og til info alle medlemmer.
På videogruppemødet er der snakket om to forsk. videoer: En lang med alle aspekter ved produktion +fødevarefællesskabet. Snakkede også om at få flettet værdigrundlaget ind i det. 5 min. max. Man kunne ud fra dette materiale også lave en kortere video.
Torsten foreslår man kunne lave en ultrakort video, som fx kunne bruges til afslutning af andre videoer.
Mia: Man kunne bruge videoer til at styrke foreningens sammenhold. Fx. om hvad der sker i de forskellige afdelinger. Snak om videoer om de forskellige arbejdsfunktioner i lokalafdelingerne, også som en slags instruktion.
Produktionen på den samlede video kommer til at strække sig over et længere stykke tid. F.eks. så der også kan filmes grøntsager fra andre årstider.

2. Pressekit

Ligger færdigt hos Louise. Bliver lagt på wiki'en snarest.

Forespørgsel på opdatering af beskrivelse af butiksvagt
Louise er blevet bedt om at opdatere beskrivelsen af butiksvagten af en person fra Frederiksberg, vil gerne give opgaven videre. Der mangler angiveligt nogle led. Det er uklart om det er Frederiksberg, der har udviklet proceduren videre fra standard eller om det er "masteren" der er mangelfuld. Carsten har netop skrevet guiden specifikt for Nørrebro og vil gerne kigge på det.

3. Nyt fra Kollektivgruppen

Sarah der er ansvarlig for kontakten er måske stadig sygemeldt (har ikke svaret på wiki). Der har været et par møder, hvor kommunikationsgruppen ikke har været repræsenteret. Mia står for at tage kontakt til Sarah og evt. deltage i kollektivgruppemøder indtil næste k-møde.

4. Nyt om medlemssystemet

Der er ikke sket så meget siden sidst. Vanløse ville ikke gå i gang lige op til jul. Louis der sammen med Magnus skulle stå for det har været på ferie, men kommer snart hjem. Det er stort set klart til at blive sat i gang. Det er ikke klart endnu, hvor længe vi tester i Vanløse, før vi implementerer over det hele. Torsten har ikke hørt fra Magnus i et par uger, men kontakter ham og Louis og melder tilbage på wiki'en. Der er erfaringsudvekslingsmøde d. 18 februar, hvor Torsten laver præsentation af systemet.
Der har været et test-system sat op på længere. Torsten kommunikerer bredere ud at interesserede vil kunne teste systemet inden mødet d. 18.
Kbhff-domænet er flyttet til en ny server, så vi har konsolideret platformene teknisk. Det næste punkt bliver at opdatere forummet, så der kommer et fælles login. Vi kører nu på et site uden loft over trafikken.

5. Standardisering af mail-adresser og mailing-lister

Andreas og Kim fra kollektivgruppen har lavet et oplæg til standardisering af mail-adresser for KBHFF. Er der nogen i Kommunikationsgruppen, der har mod på at implementere oplægget og kommunikere ændringerne ud til de forskellige lokalafdelinger? De kan kontakte Andreas. Se overblik over alle KBHFF-mail-adresser her.

Det er oplagt, det er den samme person som på sigt skal være google apps ansvarlig. Der ikke nogen til stede, der har overskud til opgaven. Bue står for at annoncere efter en på bloggen og for sørge for at personen bliver sat i forbindelse med Andreas og Kim.

6. Foto. (Punktforslag fra Tore (fraværende), da der er flere nye fotografer til stede mandag)

Hvilke opgaver mangler at blive løst (opskrifter, pressebilleder)? Og hvordan kan billeder i øvrigt bruges i vores kommunikation? (Reportage fra arrangementer, afdelinger + andre ideer). Nedsættes der en fotogruppe - eller begynder de bare at skyde?

Der er ikke nogen fotografer til stede. Punktet udskudt til næste møde.

7. Ubesatte ansvarsområder

Er der kommet nogen, der har lyst til at tage dem? F.eks. mødetovholder efter Kirsten er stoppet.
Mia vil gerne være mødetovholder.
Carsten vil gerne være kontaktperson for studerende.

8. Nyt logo og hjemmeside

Der er kommet nyt logo. Grafikgruppen har ydermere lavet udkast t. ny hjemmeside. Det kunne være oplagt at nystrukturere siden. Vi mangler folk til opgaven. Mia prøver at søge efter nogen på ITU, som kommer med et friskt blik udefra. Det handler især om usability plus lidt wordpress+css opsætning. Bue og Torsten vil også gerne assistere og spare på opgaven.

Næste møde mandag d. 27/2 kl. 17-19 i Overdosseringen, Helgesensgade 7, st.