Møde i kommunikationsgruppen 31. oktober 2011

Hvornår: 17-19

Hvor: Hos Kirsten EJ (Ndr. Frihavnsgade 32A 2 tv, 2100 Kbh Ø)

Kommer: Bue, Louise, Torsten, Tore, Kirsten EJ (2332 1273), Rikke

Afbud: Kirsten, Anne, Marie, Sarah

Snacks: Kirsten EJ

Ordstyrer: Kirsten EJ

Referent til mødet: Kirsten
Sætter næste møde på wikien: Torsten


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)
  1. Tildeling af ansvarsområder

Bue har lavet et udkast til definition af ansvarsområderne som følger:

Overordnet om ansvarsområderne:Den der har et givet ansvarsområde, sætter sig ret grundigt ind i de eventuelle tekniske forhold, der er omkring det (det burde være overskueligt, når områderne er så afgrænsede som det er tilfældet), og også står til rådighed som support på det givne område. Hvis der er en opgave inden for ens ansvarsområde, man ikke selv har tid til eller ikke kan finde ud af, er det ligeledes ens ansvar at finde andre, der kan hjælpe eller overtage den givne opgave. Man skal i udgangspunktet kun tage et ansvarsområde, hvis man generelt forventer at kunne komme til kommunikationsgruppens møder.

Hjemmesiden. Ansvarlige: Louise (og Bue)

Oprette folk der beder om det som brugere på bloggen. Lave løbende tilpasninger og rettelser (nye sider o.lign.)Tekniske færdigheder: Wordpress. Gerne basal html og css.

Tjekke info@kbhff.dk. Ansvarlig: Tore

Tjekke mail og sende videre til relevante personer.Tekniske færdigheder: Gmail.

Indkøbsgruppekontakt og bestillingslister. Ansvarlig: Evt. Caroline

Være kontaktperson for indkøbsgruppen, tage til dennes møder. Kunne give eventuel support på bestillingssystemet.Tekniske færdigheder: Regneark. Det system, indkøbsgruppen har lavet.

Betalingssystemet. Ansvarlig: Torsten
Udvikle, vedligeholde (og supporte?) på det nye betalingssystem.Tekniske færdigheder: LAMP(?) m.m.

Bindeled til kollektivgruppen. Ansvarlig: Sarah
Være kontaktperson for kollektivgruppen. Tage til kollektivgruppens møder hver anden uge.

Præsentationskit. Ansvarlige: Rikke og Sarah
Bruges til messer mm.

Pressekit. Ansvarlige: Louise (og Tore)
Opskriftssamlingen. Ansvarlig: Bue
Udvikle og supporte på opskriftssamlingen.Færdigheder: Wordpress, basic html og css.

Bindeled til grafikgruppe. Ansvarlig: Sarah/Rikke
Komme til møder i begge grupper.

Kontaktperson for ekstern kommunikation. Ansvarlig: Tore
Være til rådighed for journalister og andre udefra kommende interesserede. Have et vist overblik over organisationen og vide, hvem der ved hvad om hvad.

Facebook, Twitter, Flickr. Ansvarlig: Louise
Support og eventuelle løbende tilpasninger. Fungere som digital Nestor, der besvarer generelle spørgsmål, og sørger for at lægge noget hyggeligt ud i ny og næ.Tekniske færdigheder: Facebook, Twitter, Flickr.

Nyhedsbrev. Ansvarlige: Tore (og Sarah)

Mødetovholder. Ansvarlig: Kirsten
Sørge for at sende reminder-mail ud om møder til kommunikationsgruppen ca. en uge før. Stå for at finde og informere om sted for afholdelse af møde, hvis den planlagte vært skulle aflyse el. lign.

Følgende ansvarsopgaver er ikke besat:

Buddypress
Tænke over, hvordan vi effektivt kan bruge buddypress. Tage eventuelle tiltag i forhold til dette. Udvikle på vores opsætning af systemet.Tekniske færdigheder: Wordpress, buddypress, gerne basal html, css (evt. lidt php?).

Wiki'en (herunder vagtplanerne)
Supporte grupper og afdelinger med brug af wiki'en (f.eks. i forbindelse med vagtplaner). Hjælpe til at standardisere opsætningen.Tekniske færdigheder: Wikispaces.

Google apps (maillister, kalender)

Indebærer at oprette maillister for nye grupper, føje personer til, når de beder om det (eller hjælpe eventuelle interesserede med at gøre det selv). Tilføje nye kalendere hvis nødvendigt. Tilføje og rette begivenheder i kalenderen. Hjælpe andre med at bruge kalenderen. Stå til rådighed som support.Tekniske færdigheder: Google apps.

IT-workshops
Planlægge og afholde workshops. Holde styr på om der er nogen, der efterspørger workshops.Tekniske færdigheder: Overblik over og praktisk brug af alle de almindelige IT-værktøjer.

Videoportrætter
Lave portrætter af producenter, afdelinger mm.

Fotograf
Der er behov for lækre fotos som kan bruges af alle på eksempelvis hjemmesiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bue vil lægge de ubesatte ansvarsområderne ud på Facebook mm. Formålet er at annoncere meget konkret om hvad vi har behov for.

2. Nyt fra Kollektivgruppen og lign.
Samarbejde med Baisikili
Fødevaresikkerhed
Generalforsamling

3. Medlemssystemet
Der er cirka 3 lokalafdelinger, der gerne vil være forsøgskaniner…
Vi er cirka en uge fra at det tekniske er på plads. Systemet bliver muligvis inklusiv PBS.
Der udvikles fortsat på systemet, så det på sigt også kan lave oversigt over eksempelvis vagt-tjanser.

Der er behov for en Lancerings kampagne…

Torsten har talt med et medlem fra Nørrebro, der gerne ville beskrive systemet.

Magnus bliver bindeled mellem det tekniske og implementeringen i afdelingerne

Rikke får ansvaret for Introduktions-/implementerings-/marketinggruppe

4. Evt.
Vi skal ha' fat i nogen, der har lyst til at tage billeder af maden: Forslag til kollektivgruppen: En ekstra opgave for smagsprøvevagterne kunne være at ta’ fotos af maden. Disse skal uploades på hjemmesiden med tilhørende opskrifter.

Der sker meget på ”ekstern kommunikations”-fronten…

Bue er foreløbig ”vikar” på Google Apps.

Vi opfordrer til at flytte fiskebilen til et andet sted end Nørrebro for at ta’ lidt pres væk fra Nørrebro.

Et engelsk medlem vil gerne skrive på engelsk. Vi vil gerne ha’ oversat håndbogen som første projekt.


Næste møde: Halmtorvet 10