Møde i Kommunikationsgruppen 2. juni 2010

Aftenen gik primært med diskussion af kommunikationsgruppens formål, arbejdsområder og fremtid m.m!
Gruppen fungerer ikke super godt som det er nu; der er altid relativt mange der melder fra til møderne, bloggen og nyhedsbrevet halter og stemningen på møderne kunne godt være mere crispy! Hvad skal vi gøre?:

Forventningsafstemning: Hvordan får vi i gruppen klart defineret hvad vi forventer af hinanden? fx
- vi regner med, at man kommer til møder
- hvor meget tid forventer vi at vi hver især bruger?

Hvilke opgaver har vi:
- mail
- ekstern kommunikation (har fået go for at kommunikere eksternt pr. 1. august!!)
- igangsætte andre grupper med deres kommunikation; kommunikationscoaching - dvs. vi skal sikre at alle i kommunikationsgruppen kan deres værktøjer:
- Internt i gruppen betyder det at vi fra nu af skal have workshops, fx blogworkshop, hvor vi alle lærer at blogge - både teknisk og kommunikation, så alle er i stand til at give det videre til og på den måde fungerer som en slags konsulent
- kontohåndtering, herunder indbyde folk og sørge for at de kan finde ud af det
Økonomigruppen har allerede på egen hånd bedt om et møde med os. Doro og Andreas mødes med dem d. 10. juni efter chilli arrangementet