Møde i Kommunikationsgruppen 10. februar 2010

Mødet fandt sted i Kafa-X onsdag d. 10. februar kl. 17.

Tilstede: Mikkel, Marcus, Nina, Marie, Tore, Andreas, Nis
Afbud: Doro, Steffen,

1) Nyt siden sidst
Alle præsenterer sig selv, og fortæller lidt om, hvad de er i gang med. Af nye tiltag nævnes at Marie er begyndt på en sæsonoversigt.

2) Status på medlemshåndbog
Medlemshåndbogen version 1.0 er færdig, og bliver trykt i et større antal eksemplarer til næste onsdag. Andreas er tovholder på trykning og skriver et blogindlæg, der annoncerer publikationen (og gør den tilgængelig som download på nettet).

3) Sikkerhed
Der er enighed om, at vores nuværende løsning ikke er sikker nok i længden. Forhåbentlig kan vagtplanerne i vores fremtidige online-betalingssystem engang i fremtiden. Indtil da holder vi fast i GoogleDocs/wikispaces løsningen.

4) Medlemsinddragelse
Kan man lave afstemninger/ønsker til næste uges grøntsager?
"Hvad kunne du godt tænke dig i posen i denne måned?" - lidt á la skrive ind til radioen, men en slags afstemning.

Afstemningen vil kræve løbende koordinering med butiksgruppen, når de holder deres månedlige møder (de kan nominere grøntsager, som medlemmerne kan stemme på).
Hallgeir prøver at sætte en afstemning op og aftale m. butiksgruppen.

5) Vagtplansbyttefunktion
Marcus skriver en opfordring til, at folk kan bytte med andre på vagtplanen, hvis de ikke selv kan møde op (via sms/email) på vagtplanen.
Dette skal også føjes til medlemshåndbogen (første revision).

6) Opskriftskonkurrence, Ugens grøntsag
Vi har talt om det flere gange, og lige nu ligger den hos Nina, som skulle sætte den igang, men som ikke kan finde tiden til det.
Markus vil gerne lave et konceptudkast til næste møde, så vi kan sætte strøm til!

7) Online Betalingssystem
Kollektivgruppen har sagt god for at betale for oprettelse af PBS mv., så nu er der grønt lys på udviklingen. Vi skal have afklaret kravspecifikationerne ifht. afrapportering og regnskab før Frederik kan gå i gang. Den spirende teknik-gruppe (bestående af Mikkel, Andreas, Frederik og Hallgeir) mødes med Kristine fra kollektivgruppen, som pt. står for regnskab og bogføring, for at afklare disse behov og sætte gang i udviklingen efterfølgende.

Hallgeir foreslår, at systemet med tiden kan udvikles til at dække alle centrale data-funktioner omkring KBHFF (tjanser, bestillinger, etc.). Det er en rigtig god ting at arbejde frem imod. Og på sigt vil vi gerne dette, men det kræver en velforankret teknik-gruppe, der har mod på at udvikle en sådan løsning.

8) Tjanser
Der er en nem og hurtig tjans-oversigt på kommunikationsgruppens wikiside. Nedenstående tjanser er tastet ind der. Folk med mod på at tage en tjans kan skrive sig på der!

Andreas tager blog-tjansen resten af Februar.

Marts
Mail - Nis
Blog - Mikkel
Nyhedsbrev - Nina

9) Langsomt Webhotel
Vores webhotel hos Webpladsen er langsomt. Hallgeir kigger på, om vi kan optimere det, og evt. gøre det hurtigere og bedre.

10) Næste møde
Mikkel kom med et supergodt forslag: At vi prøver at gøre næste møde mere hyggeligt og socialt, så vi lærer hinanden bedre at kende, og nemmere kan arbejde sammen. Derfor holder vi det næste møde hjemme hos Nina på Hellebækgade 39. Det er d. 24. februar kl. 17.00. Det er vigtigt at tilmelde sig til mødet på mødesiden i god tid, så Nina ved, hvor mange stole hun skal stille frem. :-)

11) "Følordning"
Mikkel foreslår, at vi hjælper nye medlemmer i gruppen igang ved at de får en mentor, som de kan følge og nemt spørge så de ikke føler, at de skal spørge alle på een gang hver gang.