Møde i Kommunikationsgruppen 11. august 2010

Referat (bruges eftermødet)
1. Status på video
Louise og Tore er i gang med at lave videoer med de forskellige producenter. De har lavet optagelser med Nielsen & Nielsen, og vil lave optagelser med andre producenter efterfølgende. Klippene med Nielsen & Nielsen sidder de og redigerer på nu.
Optagelserne med Per og stemningsbillederne fra selve butikken er blevet droppet, da kvaliteten ikke var den bedste. Nye optagelser fra butikken er på tegnebrættet.

2. Status på betalingsside
Frederik har brugt 30 timer henover sommerferien på at banke en halv-funktionel prototype op. Han forventer, at det vil tage 30-40 timer mere at have en færdig løsning. Hallgeir mfl. vil gerne bidrage og de koordinerer indbyrdes.

3. Ekstern kommunikation
Marie og Louise har lavet et oplæg med pressekit og coaching, som de arbejder videre med.

4. Præsentation af blogindlæg
Mikkel, Louise og Tore koordinerer og planlægger workshop til driftskollektiv-mødet kl. 19.30 d. 24. august.

5. Opsummering + nyt fra kollektivgruppen
- Vagtplanen fryser/er meget lang tid om at loade.
- Vi skal have en plakat til grøntsagsfestivalen. Andreas trækker i en frivillig, der gerne vil hjælpe.
- Opdatering af infomateriale. Andreas vil gerne opdatere den.

6. Visualisering af økonomi til hjemmesiden
Doro om den grafiske gulerod: Doro skal mødes med Mia torsdag d. 12. august kl. 17. (hos Doro). Marie har også lavet et udkast til sæson-oversigt, som Mia måske også kan sætte grafisk flot op.
Opdatering følger.

7. Evt.
Bue efterspørger flere, der vil være med til at tweete på KBHFF's Twitter-profil. Hvad skal vi bruge den til?
Mikkel og Marie vil gerne være med til at tweete profilen. Det handler bare om at dele links, sjove mad-billeder og sager, så Twitter-siden har sin egen stemning og tone.