Kommunikationsgruppemøde mandag d. 27 oktober 2014

Hvornår:
Mandag d. [[tel:27/10-2014|27/10-2014]] kl. 17-19 (sidste mandag i måneden)
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80-82, København V
Ordstyrer:

Referant:
?

Deltagere:
Kommer:
Afbud:
Amager

Birgit
Christiania

Katrine
Frederiksberg
Susanne

Islands Brygge
Zenia

Nørrebro
Line rom (Grafik)*kommer lidt for sent!, Mia

Ydre Nørrebro
Anja, Camilla, Laura
Cecilie V.
Nordvest


Sydhavnen
Eva

Vanløse
Andreas
Cecilie
Vesterbro
Sara, Andreas, Angela, Torsten (måske fra 20)

Østerbro

Antoine

Dagsorden:
Nr.
Overskrift
Beskrivelse
Person
1.
Navneskilt J

Note fra Cecilie: Julie Tollund og Birgit Lundbye har ikke skrevet deres mail på teamoversigten? Vil de gøre det? Jeg har manglet dem.
Kan ikke fra min Ipad skrive i dok. men her er det blundbye@gmail.com/23427779 mv. Birgit


2.
Rammen for koordineringsgruppen (17.00-17.15)
Ansvarsområder:
  • Guide til kommunikationsgruppen
  • Info-mail
  • Tovholder mellem de forskellige ansvarsområder i kommunikationsgruppen (Tovholder på, at de aftalte opgaver bliver udført og at arbejdsgrupperne fungerer)
  • Oprette (i wiki) og afholde månedlige møder
  • Sørge for at der bliver skrevet referat for hvert møde
  • Rekruttering af nye medlemmer til kommunikationsgruppen


3.
Gruppearbejde i ansvarsområder (17.15-17.45)
De forskellige ansvarsområder sætter sig sammen.

Udarbejd beskrivelse for: Ansvarsområder og ønsket antal medlemmer til ”Guide for kommunikationsgruppen”.

Arbejdsgrupperne er selv ansvarlige for at skrive deres ”Arbejdsområder og ønsket antal medlemmer” på wiki.
Her: http://kbhff.wikispaces.com/Beskrivelse+af+arbejdsgrupper


4.
Grupperne fremlægger deres planer for hele gruppen (17.45-18.00)
Er der input og ideer fra de andre grupper?


5.
Mål for resten af 2014 besluttes i fællesskab (18.00-18.30)
Koordineringsgruppen: Vi udarbejder en ”Guide til kommunikationsgruppen” og sørger for, at møderne bliver afholdt J

Hvad med de andre grupper?


6.
Møder i kommunikationsgruppen (18.30-19.00)

Vi holder månedlige møder den sidste mandag i hver måned.
Lokale?


7.
Programming Group: Der er er ingen rigtigt aktive pt.


8.
Der mangler en kontaktperson for gruppen 'fotos og billeder'


9.10.xx. Evt.
xx. Valg af repræsentant til næste koordineringsmøde