kommunikationsgruppemøde tirsdag d. 30. september

Hvornår:
Tirsdag d. [[tel:30/09-2014|30/09-2014]] kl. 19.30-21.30
Hvor:
KBHFFs fælleslager
Kastanie Allé 16 (ind i gården og til venstre)
Ordstyrer:
Koordinationsgruppen
Referent:
Cecilie

Deltagere:
Kommer:
Afbud:
Amager

Esther, Lisbeth
Christiania

Line
Frederiksberg
Susanne
Louise, Julia
Islands Brygge


Nørrebro
Mia
Kirstine
, Line Rom (Grafik)
Emma - er blevet syg :(
Ydre Nørrebro
Anja, Cecilie

Nordvest


Sydhavnen


Vanløse
Julie Tollund
Cecilie Holmgaard Petersen

Vesterbro
Sara
Angela
Torsten
Østerbro
Kasper
Antoine
Renata
Marie

Referat


1. Velkomst og intro-runde for nye og gamle

2. Præsentation af kommunikationsgruppen og de forskellige arbejdsgrupper

Kommunikationsgruppen:
Kommunikationsgruppen er èn stor fælles gruppe. Alle medlemmer er registreret på teamoversigten. Det er vigtigt, at vi holder oversigtet opdateret.
For at gøre vores arbejde nemt og overskueligt har hvert medlem tilmeldt sig en arbejdsgruppe. Det giver os alle et overblik over, hvem der er ansvarlig for de forskellige arbejdsopgaver, der er i kommunikationsgruppen.
Der er valgt en kontaktperson til hver arbejdsgruppe.

Arbejdsgrupper:

Hvordan vil vi arbejde fremadrettet?
  1. Kommunikationsgruppen har fået mange nye medlemmer og har behov for at strukturerer sig på ny. Cecilie foreslog, at vi i fællesskab definerer ét fælles projekt og mål, som vi ønsker at arbejde hen i mod. Vi kan fx vælge et team, som vi alle ønsker at fokusere på de næste 6 måneder. Der var umiddelbart opbakning til, at vi vælger et fælles team, som vi alle arbejder under med det formål at fokuserer vores kommunikaiton og tale med en fælles stemme. Forslag til temaer: Fastholdelse af eksisterende medlemmer, tiltrækning af nye medlemmer, intern kommunikation. Vi tager diskussionen op om temaer igen til næste møde.
  2. Der blev udtrykt et stort ønske om, at vi tager en diskussion om, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Det blev kort drøftet, at forbedring af hjemmesiden kan være et fællesprojekt for alle grupper. Vi tager diskussionen op om hjemmesiden som fælles projekt igen til næste møde.
  3. Vi holder møde den sidste mandag i hver måned. Vi vil gerne have en kultur i kommunikationsgruppen, hvor alle arbejdsgrupper møder op til mødet. Alle arbejdsgrupper skal til hvert møde udfylde en kort beskrivelse af, hvad de arbejder på og medbringe til mødet.

Opgave til alle arbejdsgrupper til næste møde d. 27 oktober:
  1. Alle arbejdsgrupper formulerer en kort beskrivelse af gruppens formål og arbejdsopgaver.
  2. Grupperne skal også tale om, hvor mange medlemmer de ønsker at være i hver gruppe. Det vil gøre det nemmere i forhold til at rekruttere nye medlemmer og så vi undgår, at nogle grupper i perioder bliver oversvømmet af nye medlemmer.

Punkter til næste møde:
  1. Hvordan skal vi holde nem og hurtigt kontakt fremadrettet? Der blev foreslået en Facebookgruppe, som der var opbakning til. Koordinationsgruppen undersøger de forskellige muligheder, fx Samba.
  2. VI mangler et overblik og medier/programmer i kommunikationsgruppen.
  3. Mere og bedre kommunikation på engelsk blev foreslået - fx på de sociale medier
  4. Skal vi have en fælles dokumentmappe?