Bestyrelsesmøde d. 9. april

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år]
Oprettet 8/4 2018, sidst opdateret 9/4 2018
Hvornår:
Mandag d. 9 april klokken 17
Hvor:
Hos Sarah
Kommer/ til stede:
Sarah, Julia, Nika, Morten, Eline
Afbud/ ikke til stede:

Mad:
Sarah sørger for brød og suppe. Tag gerne snacks med.
Mødefacilitator:

Referent:
Sætter næste møde på wikien
Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

DAGSORDEN

1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
Opgave
Ansvarlig
Status
Regnskab skal opdateres efter afklaring med Karina
Sarah
Tjek
Der skal følges op på om vi kan være på AFUK til generel-forsamling
Morten/Nika
Tjek
Der skal oprettes space på Loomio til GF forslag
Julia
Tjek
Vi skal alle svare på Doodle ang. næste møde
alle
Tjek
Der skal oprettes forslag fra bestyrelsen til GF på Loomio
Sarah
Tjek
Vi skal have afklaret situationen angående døgnbokse
Morten/Nika
Nej2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de+s%C3%B8ndag+d.+25.+marts+kl.+15.00

3. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)
30 April, aftales med den nye bestyrelse

4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
Nr.
Titel og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
Diskutere punkter til GF dagsorden
Alle
Diskussionspunkt
15
B
IT UpdateC
RegnskabD
DøgnboksE
Hvem stiller op igen:
- Nika
- Morten
- Sarah
- (Julia som suppleant)
Forslag til gf ændre vedtægterne om valg af bestyrelse?
5 bestyrelseF
Handover til den nye bestyrelseG
H
I
J
5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

Til info


Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
Emne
Beskrivelse


Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
Arbejdsgruppe
Status
Distribution

Indkøb

Kommunikation

Arrangement

Opgaver


Her samles alle opgaver fra referatet.
Opgave
Ansvarlig
Snakke med Jonathan om lagerflytningen og dens konsekvenser for vores samarbejde med KPH
Nika
Spørge Karina om hvorfor der i 2017 var afsat 38.000 kr. til emballageregnskab, når der kun blev brugt ca. 2.900 kr.
Morten
Gøre det klart for Martin at det kun er de gamle medlemmer som skal afkræves kontingent 1. maj 2018
Sarah
IT-gruppen skal til GF komme med overslag på hvor meget hjemmeside vi kan lave for 200.000 kr.
Sarah
Iniz skal spørges om hun vil være ordstyrer til GF 2018
Sarah
Skrive til fællesgruppen og 1) påminde dem om at tilmelde sig til GF,
2) få dem til at vælge repræsentanter der kan gøre status til GF,
3) få dem til at melde ud om de mangler medlemmer og
4) for at efterspørge en ordstyrer.
Julia
Karina skal spørges om hun vil præsentere regnskabet på GF 2018
Nika
Skrive til Vibeke at job-børs allerede eksisterer, og at hun skal skrive hendes forslag om udviklingsgruppe efter samme struktur som Eline.
Morten
Snakke med Julie om One Zest
Sarah
Der skal efter GF 2017 holdes et overleverende møde hvor den af GF 2017 valgte bestyrelse videregiver ansvaret og opgaverne til den af GF 2018 valgte bestyrelse
Julia og Eline
Dagsorden til GF 2018 skal renskrives og derefter sendes rundt til bestyrelsen. Efter bestyrelsens godkendelse skal Dagsorden til GF 2018 ligges op på Wiki
Eline
Der skal produceres slides til GF 2018 ud fra den af bestyrelsen godkendte dagsorden
Sarah

Beslutninger


Her skrives vigtige værdimæssige principielle beslutninger.
Emnefelt
Beslutning

Punkter til kommende koordineringsmøde


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

[Overskrift]

[beskrivelse]

Punkter til kommende bestyrelsesmøder


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Punkter til kommende GF


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]