Bestyrelsesmøde (ekstra) 11. juli 2017

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde (ekstra) juli 2017
Oprettet 17/7 2017, sidst opdateret 24/7 2017
Hvornår:
Tirsdag d. 11/7 klokken 17:30-19:00
Hvor:
Den Sorte Diamant
Kommer/ til stede:
Eline, Julia, Magnus, Irina, Marianne
Afbud/ ikke til stede:
Jonas, Louise
Mad:
Uden mad (?)
Mødefacilitator:

Referent:
Eline

Sætter næste møde på wikien
Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

DAGSORDEN

1. Charles opsigelse

Der er kun et punkt på dagsordenen for dette ekstraordinære møde, fordi Charles har sagt med øjeblikkelig virkning. Der er desuden kun taget referat af beslutningerne.

Vi fik lagt jobopslaget op og følgende opgaver, fordelt til dem i parentes:
Opslag + dato 1. august + løbende (Eline, Marianne kontakter kommunikationsgruppen)
Kontakte Nika (Julia)
Kontakte Martin fra Retro (Julia)
Svare Charles - tak for din indsats, kontaktoplysninger martin, ikke-fysisk assistance ja tak, løbende mailkorrespondancer, arbejdstelefon (Eline)
Kontakte Karina - løn (Magnus)
Maile Danielle / Nina om kontrakt (Eline)

Skrive til USA/Korea folk for at høre nærmere (Eline)

Og så er mailtjansen blevet fordelt til den kommende tid: (Yes!!)
Julia indtil slutningen af måneden
Irina fra 1. august