Bestyrelsesmøde fredag d. 21. juni

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år]
Oprettet 19/6 2018, sidst opdateret 22/6 2018
Hvornår:
Fredag d. 22. juni 2018 klokken 18:00-20.00
Hvor:
Mågevej 59, 2.tv - ring el. skriv til Morten på 40447852 når I er der
Kommer/ til stede:
Morten, Sarah, Connie, Nika
Afbud/ ikke til stede:

Mad:
Morten sørger for mad, men man er selvfølgelig velkommen til selv at medbringe noget
Mødefacilitator:

Referent:
Sætter næste møde på wikien
Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

DAGSORDEN

1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
Vi skal alle være oprettet på Loomio
alle
Tjek
Alle fra bestyrelsen skal sende en kort tekst og et billede,
som Morten derefter står for at rette til.
alle
Rykket
Connie påtager sig opgaven med at få fat på Jonas i forh. til at skaffe de KPH-nøgler han ligger inde med.
Connie
Tjek men no luck prøver igen
Bestyrelsen bliver enige om at der skal skrives et udkast til en udmelding fra Bestyrelsen til Martin ang. nødvendigheden
af en konkret tidsplan for projektet.
Morten
Tjek
- Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med
online betaling og kontingent.
Morten / Sarah
Rykket
Vi skal sætte et møde op med Nær og Fjern for at blive klogere på hvad et evt. samarbejde vil indebære.
Roland
Rykket
Vi skal finde ud af hvad vores forpligtelser i forh. til Compass er og om de kan finansiere en facilitator til Compass-lab i November
Roland
Tjek

2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de%20mandag%2028.%20maj%202018
Godkent

3. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)
Torsdag d. 2. 18:00 , Connie's kolonihavehus

https://doodle.com/poll/pvh972uu98qea4ga

4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
Nr.
Titel og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
Bestyrelsens strategiske prioriteringer i 2018/19:
Vi skal starte arbejdet med at prioritere bestyrelsens arbejde i den kommende tid.
Vi skal snakke om og prøve på at definere vores visioner med KBHFF.
- Morten - omstrukturering - for få medlemer for denne struktur
- Connie - Nedlag teamlink, folkemøde næste år
- Sarah - Mere økonomisk fokus
- Morten - ultimo 2018 er et deadline
- Sarah - fundraise til IT - projektet, brug penge til at holde hoved over vandet
- Morten - prioritere kommunikation
- Nika - brug mere af de penge vi har budgeteret til kommunikation
- Connie - få fat i folk, lade være med et skabe krisestemning
- Roland - definere projekter for kommunikationsgruppen
- Vores medlemer - kvalitet er den vigtigste
- De savner : selve sammensatte poser, stor udvalg i løssalg
-Sarah - skal vi skabe nye medlemer, eller
- Connie og Nika - ansvar for egen vagt og manglende fælleskab
- Sarah og Roland - folk ved ikke hvem de skal snakke med hvis de har problemer
- Sarah - omstrukturering fungerer måske på Vesterbro - mere flad struktur, mere ansvar.
- Fryse gruppebudget


Strategi
- Kommunikationsgruppen - kontakperson tager en strategisk snak med dem
- Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision
Alle
Diskussion
30
B
Udmelding fra Bestyrelsen til IT-gruppen
- Der kommer ikke den svar bestyrelsen vil have - hvornår og hvor meget vil det koste?
- Pas på med ikke at lægge for meget pres på IT gruppen
- Roland - mangler forpligtelse og rammer på IT - projektet. Kan ikke betale for noget hvor vi ikke helt ved hvad det er. Mangler konkrete
- Alexander - ikke helt enig, faser - skrevet af gruppen, ikke Martin
- Morten - skabe dialog - vi godkender kun fase 3 hvis de krav er opfyldt
- Sarah - Måske skal vi få noget i skrift fra Martin, en slags forpligtelse til budgetrammen og hvad det dækker
- Alexander - På den anden hånd kan styregruppen og IT gruppen levere
- VENTER MED AT SENDE UDMELDNING INDTIL FASE 3 - FÅR MERE SPECIFICERING FRA MARTIN
Morten
Diskussion
15
C
Status fra IT gruppen
(se mail og/eller dette dokument:
https://docs.google.com/document/d/1gZo1qlj-HnfTUUMMR2rfFms1TlhFLjZj_V4pLGjLrlg/edit?usp=sharing)
- Kursus er færdig - 3 folk fra KBHFF + 3 andre som kunne være intresseret
- Karen Hjort blev teknisk kordinator
- Martin har været lidt for optimistisk
- Langsommere end foventet
- Tidsplan er ikke realistisk fordi projektet er ikke defineret
- Stadig i fase 2 - ikke brugt nye penge, stadivæk i budgetrammen
Alexander
Info
10
D
Møder med ansatte
Se: https://docs.google.com/document/d/1EMVROLT5eqipGMJV104jhqpn7k5wF8LZN8e6TuM6Ox4/edit?usp=sharing
- Hvis de arbejder mere eller mindre end de skal
- Faktura fra Carina
- Mere eller mindre hvornår hun arbejder sådan at vi ved hvornår vi kan få fat i hende
- Ferie - varsel på forhånd
- Roland - Læg ikke pres på dem
- Positiv respons - vi er glade for deres arbejde
Sarah
Diskussion
10
E
Koordineringsmøder:
Tilbagemelding fra maj koordineringsmøde: der var kun 4-5 til stede, udover bestyrelsen. Kommunikationsgruppen var ikke til stede. Og der var kun en ny person fra indkøbsgruppen. Det var et lign. billede ved marts mødet.
August koordineringsmøde: bestyrelsen skal sende en 'opsang' til alle centrale grupper for at få flere med til august mødet (mandag 27. august)
- Sende en mail om kordineringsmøde
- Send dem ud før bestyrelsens næste møde
Sarah
Info - og opgave
10
F
Bestyrelsens sammensætning:
Julia og Emilie har meldt sig ud af bestyrelsen. Er der en suppleant der vil træde til i Emilies sted?
Emilies opgaver er: kommunikationsgruppe kontaktperson, Forsknings- og Specialekontakt (med Roland), Talsperson
- Connie træde til som bestyrelsesmedlem - og kommunikationsgruppekontakt
Alle
Diskussion
10
G
Wiki-gruppe status
- Wiki lukker september
- Vi har en massedownload af tekstfiler - Jonas Dreves Glas
- Roland har fundet en wiki-udbyder og skal
- Tiki Wiki - skaj tjekkes
- Der bliver ikke mulig at uploade filer - bruger docs
- Har en kalender og events
- Hver afdeling og gruppe skal uploade deres egen vigtig info
- Wikigruppen lægger bare en framework
- Flere medlemer er velkomme
Alexander
Info
10
H
Regnskabsstatus og Fundraising
- Vi skal fundraise
- Betale fundraisere for at skrive ansøgning
- Connie tager den første snak
Sarah
Diskussion
15
I
J
5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

Til info


Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
Emne
Beskrivelse
Nørrebro krisemøde
Julie i butikgruppen på NB er stoppet, så et krisemøde blev afholdt med Connie og Sarah med fra bestyrelsen. Det gik godt med 12 fremmødte. To (Frederik og Julie) tager ansvar for de næste skridt, inkl. sommerferie. Sarah er standby til at hjælpe med opklarende spørgsmål og Frederik og Julie har også mødtes med (fhv medlem) Julie for at få overleveret opgaver. Næste butiksmøde er slut august. Måske skal bestyrelsen være med igen?
- Prøve at fordele ansvaret over flere folk
- Måske kan Nørrebro tage lidt fra Vesterbros nye struktur
- Morten og Connie kommer til møde nr 2
Merkur
Vi har stadig ikke adgang til netbank. Vores første nemid kort gik tabt i posten, og vi venter nu på de næste. Vi har modtaget kodeord, så der er "hul igennem". Merkur har samtidig også slettet Magnus som godkender - det er deres fejl - så vi kan p.t. kun betale regninger ved at emaile dem til Merkur. Vi har fået en rykker for betaling allerede.
- Måske er merkur problemet? dårlig erfaring fra flere
Døgnbokse
Alle afdelinger har nu indsendt info, men vi skal nu udfylde en fuldmagt for hver afdeling. Sarah følger op med Karina i næste uge.
Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
Arbejdsgruppe
Status
Distribution

Indkøb

Kommunikation

Arrangement

Opgaver


Her samles alle opgaver fra referatet.
Opgave
Ansvarlig
Kommunikationsgruppen - kontakperson tager en strategisk snak med dem
Connie
Morten laver en strategisk udkast til bestyrelsens vision
Morten
Holde første møde med ansatte
Nika og Sarah
Udkast til mail om koordineringsmøde
Morten
Kontakte professionelle fundraisere om tilbud
Morten
Majtjans
Nika
Alle fra bestyrelsen skal sende en kort tekst og et billede,som Morten derefter står for at rette til.
Alle
Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med
online betaling og kontingent.
Morten/Sarah
Vi skal sætte et møde op med Nær og Fjern for at blive klogere på hvad et evt. samarbejde vil indebære.
Roland

Beslutninger


Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
Emnefelt
Beslutning

Punkter til kommende koordineringsmøde


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

[Overskrift]

[beskrivelse]

Punkter til kommende bestyrelsesmøder


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Punkter til kommende GF


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]