Bestyrelsesmøde mandag 28. maj 2018

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år]
Oprettet 17/5 2018, sidst opdateret 31/5 2018
Hvornår:
Mandag d. 28. maj - kl. 17.00-19.00
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80 C, 3. sal, indgang i gården.
Ring til én anden mødedeltager, hvis der er låst.
Kommer/ til stede:
Roland (kommer først 17:30), Sarah, Morten, Nika, Connie, Emilie
Afbud/ ikke til stede:
Julia, Alexander
Mad:
Fællesspisning til koordineringsmødet kl 19.00
Mødefacilitator:
Sarah
Referent:
Morten
Sætter næste møde på wikien
Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

DAGSORDEN

1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.

Opgave
Ansvarlig
Status
Admin:
- Mailliste
- Adgang til mail
- Profiler på Loomio + oprydning
- KPH nøgler
- Andet?
Sarah

Mailtjans til næste møde
Nika

Vi skal tænke over hvordan vi håndterer IT-spørgsmålet
Alle


2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.

http://kbhff.wikispaces.com/Bestyrelsesm%C3%B8de%20d.%2014.%20maj

3. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)
21. juni

4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
Sarah foreslår følgende rækkefølge: G, B, J, C, D, A, H, I, E, F.
Nr.
Titel og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
Afholdes af COMPASS solution lab november
(ja/nej/i forbindelse med avlermøde)?

Vi er blevet tilbudt at afholde et Compass-lab til november. Vi er blevet enige om at sige ja til at afholde
Compass-lab, med det forbehold at det udelukkende handler om at skaffe et lokale (KPH) og holde en
indledende præsentation om KBHFF. Vi kan ikke allokere resurser til planlægning af workshoppen, men vi
kan måske hyre en facilitator for penge som i forvejen er dedikeret til udgifter i forb. med Compass.

I budget for COMPASS 2017, som der er adgang til via Loomio kan det læses at vi i år står til at få udbetalt 7.500 kr. til dækning af evt. udgifter i forb. med COMPASS.
Roland
Beslutning
5min
B
Opsamling på bestyrelsesadmin:
- kuvertgodkendere
Morten og Sarah har skrevet under på kuvertgodkenderaftalen fra Merkur og afventer nu at modtage NEM-ID,
så de kan få adgang til KBHFFs konti.

- loomio
Der skal ryddes op på Loomio, alle skal være brugere og vi skal have en admin.
Update: Morten er nu admin på Loomio og han har slettet alle ikke-nuværende medlemmer af bestyrelsen.
Vi mangler dog stadig at alle fra den nuværende bestyrelse bliver oprettet.

- adgang til mail

- profiler på wiki: hvilket indhold vil vi have?
Vi bliver enige om at opdatere bestyrelses-profilerne. Alle fra bestyrelsen skal sende en kort tekst og et billede,
som Morten derefter står for at rette til. Vi har slettet den gamle status (2016-2017) fra bestyrelsessiden.

- KPH nøgler (Morten): hvem vil have et sæt?
Connie påtager sig opgaven med at få fat på Jonas i forh. til at skaffe de KPH-nøgler han ligger inde med.

- Referat/Dagsorden
Sarah
Info (+ 2 x mikro beslutning)
10 min
C
IT gruppe update:
- Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med
online betaling og kontingent.
Vi brugte lang tid på at snakke om IT-gruppens status lige pt. Her et resumé af den snak:
IT-gruppen har nu gennemført fase 1 (pre-fase) og programmeringskurset slutter sidst i juni.
Tanken har fra starten været gradvist at indfase det nye system, men denne metode er dog blevet besværliggjort,
da det gamle system ikke er statisk og jævnligt bliver rettet. Derfor arbejder IT-gruppen nu ud fra en idé om at skifte
fra det gamle site til det nye på én gang.
IT-gruppen har ikke pt nogen konkret tidsplan for udviklingsarbejdet. Det bliver fremført på mødet at det er vigtigt,
at det nye site er klar i tide til, at vi kan se effekten af det, inden vi skal lukke vores årsregnskab 2018.
IT-gruppen har akut behov for flere mennesker der har konkret erfaring med kodning af IT mere specifikt hjemmesider
og webshops.
Bestyrelsen bliver enige om at der skal skrives et udkast til en udmelding fra Bestyrelsen til Martin ang. nødvendigheden
af en konkret tidsplan for projektet. I denne udmelding vil Bestyrelsen forespørge om en deadline på det nye site d. 1. oktober 2018.

I forh. til det oprindelige udgangspunkt for vores snak om IT-gruppen aftaler bestyrelsen følgende arbejdsfordeling. Sarah skaffer data på
hvem der har betalt for meget, Morten kommunikerer med de respektive medlemmer og Sarah sørger for at udbetale dem deres tilgodehavende.
Sarah/Roland
Info
20 min
D
Medlemskab af IT gruppen:
Er det acceptabelt at både Roland og Sarah er med i bestyrelsen
og IT gruppen, og derved ikke kan deltage i bestyrelsen beslutninger vedr. IT?

Bestyrelsen bliver enige om at Roland og Sarah godt kan deltage i diskussioner vedr. IT, men at de ikke kan være med i den konsensus der afgør
beslutninger om IT.
Sarah/Roland
Beslutning
10 min
E
Mailtjans i juni
Sarah tager mailtjansen i Juni
Alle
-
3 min
F
Bestyrelsens strategiske prioriteringer i 2018/19:
- Hvis vi har tid, ville det være fedt at starte på en diskussion om hvad vi vil i år

Vi når desværre igen ikke en større ideologisk og strategisk snak om vores prioriteter i 2018/2019, men vi bliver enige om at sætte dette højt på
dagsordenen til vores kommende møde.
Alle
Diskussion
30 min - hvis vi har tid til det
G
Status på døgnboks-situationen
Vi mangler legitimation fra Vesterbro og Østerbro. Vi rykker dem på koordineringsmødet
Nika
Info
5 mins
H
Samarbejde med Nær og Fjern (se mail fra Sune i indbakken) - potentielt en virkelig god mulighed!
Roland står for at sætte et møde op med Nær og Fjern for at blive klogere på hvad et evt. samarbejde vil indebære.
Roland
Beslutning
10 min
I
Info/Input til koordineringsmødet
- Døgnboks
Alle
Diskussion
5 min
J
Ansattes kontaktpersoner

I forhold til Bestyrelsens rolle over for vores to ansatte besluttede vi følgende:
Der skal fremover holdes to årlige møder med alle ansatte. Det første af disse møder afholdes i september 2018.
Derudover er det vigtigt at de ansatte ved at de har en kontaktperson i bestyrelsen tilknyttet, og at der er en god regelmæssig kontakt.
Kontaktpersonerne står for at informere de ansatte om denne struktur
Sarah
Beslutning
5 min

5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

Til info


Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
Emne
Beskrivelse


Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
Arbejdsgruppe
Status
Distribution

Indkøb

Kommunikation

Arrangement

Opgaver


Her samles alle opgaver fra referatet.
Opgave
Ansvarlig
Vi skal alle være oprettet på Loomio
alle
Alle fra bestyrelsen skal sende en kort tekst og et billede,
som Morten derefter står for at rette til.
alle
Connie påtager sig opgaven med at få fat på Jonas i forh. til at skaffe de KPH-nøgler han ligger inde med.
Connie
Bestyrelsen bliver enige om at der skal skrives et udkast til en udmelding fra Bestyrelsen til Martin ang. nødvendigheden
af en konkret tidsplan for projektet.
Morten
- Der er flere medlemmer der skal have penge refunderet, både pga problemer med
online betaling og kontingent.
Morten / Sarah
Vi skal sætte et møde op med Nær og Fjern for at blive klogere på hvad et evt. samarbejde vil indebære.
Roland
Vi skal finde ud af hvad vores forpligtelser i forh. til Compass er og om de kan finansiere en facilitator til Compass-lab i November
RolandBeslutninger


Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
Emnefelt
Beslutning

Punkter til kommende koordineringsmøde


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Døgnboks

Vi mangler fra Østerbro og Vesterbro.
Jonathan
Printer, postkasse
Kontingent
Fra 2018 - nu fikset.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Punkter til kommende GF


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]