Bestyrelsesmøde mandag d. 2. maj kl. 19.30.

Hvornår:
Mandag d. 2. maj 2016 kl. 19:30
Hvor:
Hos Nina: Harespringet 3, 2400 København NV
Kommer:
Nina, Jonas G, Anders J, Maja Steensberg, Anna, John
Afbud: |Jonas B, Danielle
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Maja


Nr.
Indhold
Person
Type
Tid (min)
1.
Goddag og navnerunde

info
2
2.
Valg af referent

beslutning
1
3.
Meddelelser siden sidst?

info
5?

fra Jonas G: jeg vil gerne have et punkt ind her. Det giver helt klart bedst mening, at jeg tager mit statuspunkt her, inden vi bliver konkrete.

REF.: Anders overtager Danielles rolle som kontaktperson for Jonas G.
Jonas G
info
45

fra Jonas G: jeg har også fire beslutningspunkter. Samlet tager de nok 20-30 minutter. Hvor de skal ind, kan vi evt. prioritere på mødet.
Læs uddybende om punkterne i mail fra mig.

1) Midler til illustrationer til håndbog
2) Vedtag kontingent for to år frem I 2017
3) Budgettér med underskud/ brug af opsparingen i 2017
4) Underskrivelse af kontrakter

REF.: Ang. kontrakt. John taler med Anders P. om de juridiske omstændigheder med ansættelse.
Pointer 1-3 tages på Loomio (Nina lægger op)
Jonas G
beslutning
25
4.
Donation til Det Fælles Bedste5.
Donationer generelt
Nina


6.
KBHFF Engros - Praktiske omstændigheder7.
Update på lugeaftalen
Maja
info
5
8
Innovationsfonden (Alexander)
Maja
beslutning
10
9.
Update på Eggplant
Maja
info
5
10.
Intern kommunikation i bestyrelsen (mailkultur, Loomio og bestyrelsensmail)
Læs uddybende i mail fra Jonas G. Skal bestyrelsen bruge Loomio? Hvordan skal maillisten bruges? Skal bestyrelsen have en indbakke?

fra Jonas G: jeg vil anbefale, at dette punkt kommer før de andre punkter. De andre punkter kan tages på Loomio, hvis ikke vi når dem på mødet, det kan dette punkt ikke, hvis det ikke først er besluttet, at bestyrelsen bruger Loomio.

REF.: Vi beslutter at forsøge os med Loomio. Link ligger på wikien.
Desuden takker vi ja til at Jonas administrerer en ekstern mail, så vi slipper for de mails på den interne liste.
Jonas G
diskussion + beslutning
15
11.
Næste møde 19/5 kl. 17-19 Folketshus (næste møde igen er 9/6 kl. 17-19)
Nina

Referat: Se "Ref"-punkter i dagsordnen


1) Underskrivelse af kontrakt