Bestyrelsesmøde mandag d. 9 april kl. 17

Bestyrelsen > Bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde [måned] [år]
Oprettet 9/4 2018, sidst opdateret 9/4 2018
Hvornår:
Tirsdag d. ... klokken 18:00-21:00
Hvor:
Hos Sarah
Kommer/ til stede:

Afbud/ ikke til stede:

Mad:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødefacilitator:

Referent:
Sætter næste møde på wikien
Og skriver referat direkte i dagsordenen i kursiv

DAGSORDEN

1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.
[indsæt opgaver fra sidst og tilføj kolonne til højre med overskrifte status]

2. Godkendelse af referat fra sidst

Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
[indsæt link til referat fra sidste møde]

3. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer. De fleste nye punkter kommer oftest fra den, som har haft mailvagt, da det er på mailen, nye opgaver ofte kommer ind.
Nr.
Titel og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
5. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.

Til info


Her skrives beskeder til info, som ikke behøver at blive vendt på mødet, som er gode for alle at være orienteret om.

Hvad er der sket på bestyrelse@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)

Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.
Emne
Beskrivelse


Status fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppekontaktpersonerne skriver en kort status fra arbejdsgrupperne. Er der emner, som er vigtige at vende på mødes, skal det skrive på som et punkt under 4. Nye Punkter.
Arbejdsgruppe
Status
Distribution

Indkøb

Kommunikation

Arrangement

Opgaver


Her samles alle opgaver fra referatet.
Opgave
Ansvarlig

Beslutninger


Her skrives vigtige værdigmæssige principielle beslutninger.
Emnefelt
Beslutning

Punkter til kommende koordineringsmøde


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

[Overskrift]

[beskrivelse]

Punkter til kommende bestyrelsesmøder


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Punkter til kommende GF


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]