Bestyrelsesmøde mandag d. 19. september 2016 kl. 18-21

Hvornår:
d. 19/9-2016 kl. 18-21. Medbring lidt mad til sammenskudsgilde
Hvor:
Maja - Kochsvej 22, 1812 Frederiksberg
Kommer:
Anders J, Anders P., Danielle, John, Maja, Anna
Afbud:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:Nr.


Indhold

Person
1.


Engros - opfølgning - 2 delt punkt:
1) Diskussion for bestyrelsen alene
2) (kl. 20) Alexander og co. er inviteret

Materiale: Se oplæg fra Alexander på mail

Referat: Der tages ikke beslutning om den videre plan for Engros idag, men Maja vil være kontaktperson og være bindeled mellem bestyrelsen og Engros. Maja inkalder til et møde mellem bestyrelse, distributionsgruppe og Engros hvor fremtiden vil drøftes.

Maja
2.


Finde afløser for Jonas B (Jonas er inviteret)

Referat: Bestyrelsen har endnu ikke modtaget nogle ansøgninger til stillingen. Vi afventer dette og gør status på næste møde

Danielle
3.


IT-gruppe - opfølgning
Sara foreslår en side på wiki'en, hvor vi beskriver, hvad gruppens opgaver er. Der kan så
efterlyses folk til gruppen på hjemmesiden mv. Vi skal finde en dato for et
opstartsmøde. Sara vil gerne deltage og forestå kommunikationen om sagen.

Referat: Her og nu arbejder vi med at finde en person som kan besvare mails på it-mailen. Oprettelse af en it-gruppe fortsætter parallelt. John kommunikerer med kommunikationsgruppen omkring dette

John
4.


Avlermøde opfølgning

Referat: Ny dato for avlermøde er 10/11 og formand for bestyrelsen Anders holder velkomsttale. Planlægning forløbet uproblematisk

Maja
5.


Forsikringstilbud (Jurist-Anders er inviteret)
Materiale: Se forsikringstilbud fra Anders Petersen på mail

Referat: Der bliver slået fast at det er lovkrav at de ansatte er forsikrede, og der er enighed om at de frivillige også skal forsikres. Vi mangler et tilbud fra Alka forsikring. Anders P sender en mail og beder om et nyt tilbud og en specificering og vender tilbage. Bestyrelsen sætter ikke et loft på pris endnu.

Anders
6.


Mobile Pay - opfølgning

Anders
7.


Eggplant - opfølgning

Referat: Intet nyt, John følger fortsat op

John
8.


Overordnet drøftelse: Hvilke udfordringer står Kbhff overfor og hvordan løfter vi i flok?
Vores salg er faldende - hvad gør vi? (Jonas B er inviteret) VIGTIGT!

Materiale: Se oplæg fra Danielle på mail

Danielle
9.


Medlemsundersøgelser - opfølgning

John
10.

11.


Opfølgning på mails: Coop - konference, repræsentant til Det Fælles Bedste, nominering etc.

Forskningsprojekt - Det Bæredygtige Samfund - er der nogen, der kan give en update?

Anders
12.


Vi har fået en praktikant (de næste 4 måneder -- 4 dage om ugen)

Referat: Jonas præsenterer praktikantens opgaver


13.


Vore introduktionsvagter skal ved indmeldelse notere eventuelle talenter, som
de nye medlemmer måtte have (fx datalog, fødevare ekspert osv osv.) Edb
systemet skal mulliggøre dette.


14.


Honorar fra oplæg om KBHFF?Christian N. (Vesterbro) har spurgt hvad vores procedurer er for medlemmer der holder oplæg om KBHFF og får honorar?
Referat: Der er enighed om at der skal være oplysningspligt men oplægsholderen beholder pengene. Mail skal sendes til info@kbhff.dk.

Maja


Anna
Referat: