indkøbsgruppemøde 28. maj 2012

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 28. maj kl 18
Hvor:
hos Ane: Rørsøvej 7, 2920 Charlottenlund
Kommer:
Bente, Stine, Nynne, Mogens, Carsten
Afbud:
Jette (den fortabte søn vender hjem efter 10 mdr. i Alaska), Sara
Snacks/Mad:
Ane byder på aftensmad
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Mogens

Referat:

(Prioritering af dagsorden)

1. Nyt fra kollektivgruppen - herunder logistik
Allehånde koster efterhånden 4-5 kroner pr. pose og er blevet en forholdsvis dyr logistikløsning. Logistikgruppen er igang med at undersøge muligheden for at oprette lokale "kørelaug", så afdelingerne selv skal hente deres poser i Gladsaxe. Logistikgruppen vil meddele løsningen direkte til butiksgrupperne.

2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned. Det er bedst hvis løssalgspriser og mængder til de enkelte afd står på webben sammen med Ugens Pose - det sparer på forvirringen rundt omkring.
Hvis der er problemer med leveringen, og der fx mangler grøntsager, skal Gladsaxe-vagten orienteres pr. telefon, så det er muligt at lave den rigtige optælling. Hvis det er muligt - hvis leveringsproblemerne kendes i tide - skal der der suppleres med andre grøntsager. Der er generelt ros til Lars Skytte og Svanholm for aspargesene, der har holdt en meget fin kvalitet.

Carsten har fået en liste fra en producent, der er under omlægning, og vil finde ud af om der er "huller" i sæsonplanlægningen. Det er VIGTIGT, at medlemmerne ved, om der er omlægningsvarer i posen inden de bestiller den. Carsten sørger for at lave en notits på hjemmesiden og sende mail til butikkerne.

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Google-dokumenterne skal opdateres med den nye Lyngby-Hellerup-afdeling. Sara gør det gerne, men hvis der er nogen, der vil lære hvordan det fungerer, vil hun gerne mødes med dem og lære det fra sig. Nynne har meldt sig til at gå i Google docs-mesterlære.

4. Omlægningsafgrøder.
Frederiksberg afd. kan modtage omlægningsafgrøder, også i ugens pose, som alle andre afdelinger. Det Økologiske Inspirationshus har ikke tidligere haft med fødevarer at gøre og er derfor ikke økologisk certificeret og har derfor heller ikke problemer med økologikontrollen. De arbejder "bare" for at støtte en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig udvikling. Nye afdelinger skal generelt vide, at de kan få varer fra producenter, der er under omlægning til økologi.

5. Svampeaftalen + andre aftaler
Svampeaftalen fra sidste år bliver gentaget - med den tilføjelse at vi får portoblanco ("voksne", hvide champignons) en enkelt gang på bekostning af en enoki-leverance.

Æblesæsonen er blevet udvidet til marts / april 2013, idet Bandholm Frugtplantage har meldt sig som leverandør. Bandholm bliver certificeret økologisk inden sæsonen starter i august.

Stine, Nynne og Bente går i gang med at lave en "frugtpose", som medlemmerne vil kunne bestille fra sæsonstart (august).

6. Æblemost.
Stine spørger Sara om det er hende, der har lavet aftalen med La Pomme. Stine vil arbejde videre med andre tilbud på æblemost, blandt andet fra Verner og et tilbud på most som BiB fra Kuldsminde.

7. Andre produkter
Natur gris har sendt tilbud på halve og kvarte grise som de kan levere i kølevogn. Jon fra Chateau Le Rait har skrevet og sendt de oplysninger han gerne vil have lagt på den side, der skal laves. Mogens kontakter IT-gruppen for at høre om mulighederne for at oprette en side til disse varer.

8: opdatering af vagtplan og næste møde
Næste møde bliver hos Tommy,
Fensmarkgade 44, 1.tv.
2200 København N.