indkøbsgruppemøde 30. januar 2012

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
Mandag den 30. januar 2012 kl 17:30-21
Hvor:
Hos Bente: Humlebækgade 49, 3.th, 2200 KbhN
Kommer:
Bente, Mogens, Anton, Charlotte, Erik, Franciska,Jette(nok lidt forsinket), Mette
Afbud:
Sara, Kathrine, Mikkel, Carsten
Snacks/Mad:

Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)

1. Nyt fra kollektivgruppen
Vi holde Visionsdag midt i januar og blev rystet godt sammen. Vi er enige om at gøre 2012 til et konsolideringsår, ikke så meget et vækstår som 2011. Vi har brugt flest kræfter på medlemsmødet (26/1) som blev afholdt med ca. 60 deltagere, heraf mange nye. Vi vedtog en ny mødefacon, hvor medlemsmøderne erstattes af debatmøder (om principielle spørgsmål) og udviklingsmøder (om konkrete forslag, herunder dem der kosterpenge). Hver arbejdsgruppe (herunder Indkøbsgruppen) kan afholde drriftsudgifter på op til 5.000 kr., større beløb skal der ansøges om. Gennemgået på mødet.
2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Det har skabt forvirring blandt nogle af avlere at udtrykket "Indre Nørrebro" optræder her og der. Kald altid afdelingen i Korsgade for "Nørrebro" - slet og ret. Vi har haft 3 rigtig gode onsdage med Allehånde og 1 katastrofalt dårlig.
Klager over sorte pletter på rosenkålene. Gennemgået på mødet.
3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Priser på transport er skrevet ind i bestillingsmanualen.

4. Avlermødet:
Flg avlere kommer:
Bakkegården
Tvedemoesgård
Birkemosegård
Kornsang
Lars Skytte
Lotte Lei
Svanholm
Bellingehus
Kys Øko
Nielsen & Nielsen
Brinkholm
Broendegården, Michael Mohr
Grønholtgård, Carsten Søgård

Carsten har tjek på lokaler og mad + de frivillige, der har meldt sig som hjælpere på dagen. Hvis to har mulighed for at komme kl. 16 og sætte borde og stole op er det herligt. Hvis andre to vil stå for drikkevarer (indkøb og medbringelse) er det endnu mere herligt. Bare giv Carsten tilbagemelding efter mødet. (Anton og Kathrine bordopsætning) (drikkelse Mette )

Udmelding til avlerne inden udgangen af februar

a. oplæg fra gruppen om vores erfaringer og visioner
b. oplæg fra gruppen om vores ønsker til fremtidige aftaler
Ønsker til faglige temaer fra avlerne til os. Træmodnet frugt.
c. leveringsbetingelser der er et dokument på mail.
erik skriver de to ænmdringer der er til jeanette.
Kan returemballage og genbrugsmaterialer indgå? Tillæg til leveringsbetingelser bør indgå!

5. Forespørgsel fra Sara Speyer (se mail i vores indbakke og mit svar) om vi vil handle med Helsam eller om hun må oprette et parallelt fødevarefællesskab kaldet fællsam. (Kathrine)
Vores primære fokus er konsolidering og blive bedre til det vi gør, vi vil købe lokalt og direkte hos producenterne. Hun må gerne lave et andet fællesskab og bruge vores Forum og hjemmeside og facebook. Mogens skriver til Sara Speyer.

6. Hvad gør vi med tørvarer efter at Nørrebro har sagt pænt nej tak til Saras model?

Vi afventer tilbagemeldinger fra de andre butiksgrupper om hvad de siger. Internt bør vi fokusere mere på løssalgsvarer da der er rigeligt indkøbere til grøntsagsindkøb. Mangler Carsten og Sara hjælp?

7. Andre varer: Tilbud fra Natur-gris om (med tiden fast) levering af svinekød mm., henvendelse om økologisk marsklam fra Havervadgaard (foreløbigt en engangsforeteelse). (Mogens)

Fiskejohnny modellen fra en godkendt bil med frossent kød. Kan man lave en model hvor det kører på skift mellem de største afdelinger. Lam kan leveres fra maj måned og frem som kølevarer.

Lammeevent med bestilling forud - inkluderende show for at engagere medlemmerne. (torvehallerne) Hvem vil stå for det?? Mogens arbejder videre med det Søren Grimstrup er interessant siger Mette.

X. sidste punkt: opdatering af vagtplan og næste møde