Indkøbsgruppemøde 17-08-09


Tilstede: Trille, Carsten, Mette, Ania, Per, Frederik, Larisa og Kristine
Afbud: Maria
Referent: Kristine

Hvad har vi fundet ud af siden sidst


Stofposer
Trille har undersøgt prisen på stofposer. De fås til 10-11 kr. hos Helebasen.dk
Trille går videre med at undersøge om nogen vil sponsorere økologisk stof til stofposer
Trille sørger for indkøb og levering af poser til første indkøb d. 26/8! Og hun kommunikerer først med butiksgruppen om de sørger for poser eller om vi skal.

Svanholm
Carsten har talt med dem. Producerer dog kun kartofler.. så det er lidt tyndt synes vi.

Kiselgården
Carsten har talt med dem. Producerer biodynamisk grønt og leverer om onsdagen. Det er perfekt!
Producerer al mulig slags grønt( /frugt?) Typisk pris er 120 kr. for en stor kasse på ca. 10 kg. Carsten undersøger om vi kan få rabat.

Thorshøjsgård
Ania har talt med dem. De ville ikke lave nogle faste aftaler så dem dropper vi.

Solhjulet
Engros-forhandler af frugt mm. Der kunne vi købe frugt hvis ikke vi vælger Birkemosegård.

Birkemosegård
Leverer al mulig slags frugt og grønt. Mette undersøger sortiment, priser, rabatter, levering mm.

Fødevarekontrol
Mette har talt med fødevarekontrollen. De vender tilbage med mere info.

Just Coffee
Mette har aftalt med Patrik fra Just Coffee at han kommer til første salgsdag onsdag d. 26/8 kl. 16 -17 og sælger hans økologiske kaffe.
Vi synes det kunne være spændende om der ved hver salgsgang var en sådan forhandler af spændende økologiske ”specialiter” til at præsentere og sælge sine produkter.

Bestillinger
Der er kommet bestillinger for 4800 kr.. Det er 14 store og 20 små kasser. Det er ”48 enheder” da en stor kasser svarer til to små.
Vi beslutter at købe ind for 4300 kr.
Husleje til lokale skal vi ikke kalkulere med indtil videre da det hos Kafax er gratis.
Vi beslutter at bruge 3000 kr. på grøntsager (Kiselgården) og 1300 kr. på frugt (Birkemosegård).
Vi ønsker ikke at det blot skal være kartofler og gulerødder men gerne nogle mere ”spændende” grønsager.

Vi køber ind således at det er let at dele ud. Mette og Carsten udarbejder en seddel der angiver hvor meget der skal i hver ”kasse” (gram/stk. pr. enhed).
Mette og Carsten står for bestillinger hos Kiselgården og Birkemosegård.

Trille har opdateret regnearket som butiksgruppen bør have til rådighed om onsdagen så de kan tjekke at det er de rigtige der afhenter og så de kan krydse af ved de der bestiller til næste uge. De kan hente listen online og Trille sender den også til butiksgruppen.

Vi aftaler at Per kommer og tager imod varerne på onsdag. Carsten og Mette melder ud til ham hvad tid han skal være der.

Skriv til indkoebsgruppen@kbhff.dk hvis I vil skrive til alle os i ”indkøbsgruppen”.

Det vil skal vi følge op på:

Næste møde

Næste møde i indkøbsgruppen er onsdag d. 26/8 kl. 19 i Kafax. Her skal vi evaluere dagens salg og sende nye bestillinger af sted. Meld ud hvis du IKKE kommer dér. Ellers regner vi med at alle kommer.