Indkøbsgruppemøde 24 september 2012

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 24 september kl. 18
Hvor: Nørrebrogade 41. 1. tv.

Kommer:
Erik, Stine,Ane, Alexander,Martin ny, Carsten, Kirsten (ny fra Vanløse),
Mogens, Nina, Tommy, Jens(ny vesterbro), Sara
Afbud:
Charlotte (ferie), Bente,
Snacks/Mad:
Jeg bikser noget sammen Erik
Ordstyrer:
Carsten
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)

1. Nyt fra kollektivgruppen (Mogens)

Fra Kollektivgruppen:
Det er blevet besluttet, at en arbejdsgruppe skal se på rammer for inddragelse af nye fødevaregrupper og komme med et oplæg på medlemsmødet.
http://kbhff.dk/groups/arbejdsgruppe-for-generelle-rammer-for-nye-fodevaregrupper/

(jeg henviser til http://kbhff.wikispaces.com/Retningslinier+for+indk%C3%B8b+-+under+udarbejdelse)

Kollektivgruppen har drøftet emballagesituationen. Janus fra YN har lavet et forslag til et "emballageskema", så Gladsaxevagterne kan være opmærksomme på hvornår der skal hentes returemballage hos afdelingerne:
http://kbhff.wikispaces.com/Emballage+Status

Der var en del brok over frugtposen. For det første vil frugtposen betyde, at afdelingerne skal til at bruge papirsposer ud over stofposen (og KBHFF bruger ikke længere papirsposer) - eller medlemmerne skal til at købe ekstra stofposer for at have en pose, der kan bruges som frugtpose, og en, der kan bruges som grøntsagspose. På Nørrebro genbruger de kartoffelnettene som frugtposer - og så kan den godt lægges ned i den almindelige pose. Online-betalingssystemet kan heller ikke håndtere frugtposerne.
Plus at frugtposen betyder at dem, der pakker, pludselig får ekstra arbejde og risikerer "en dårlig dag". Vi fik en næse for ikke at have lagt frugtposen ud til debat i kollektivgruppen (det er nok min næse ...).

Referat:
Orientering: Der laves en logistikgruppe med samme status som indkøbsgruppen.
Vedr. frugtposen: det er vores opfattelse at frugtposen har været debatteret i 2011 og vi har arbejdet med at løse de praktiske problemer. Vi går ikke i sort over kritikken. Bente og Stine har serviceret afdelingerne rimelig meget men vi erkender ikke at have tænkt over problemet med stofposen.

2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Vi har 2 gange fået blomkål med sorte pletter fra Kiselgården, som der har været en del klager over. Jeg har gjort Ask opmærksom på det og vi skal måske fremover undgå blomkål og brocolli fra Kiselgården. Her er Ask's svar: "Ja blomkål er en af de sværeste grøntsag at lave øko. De alm, blomkål bliver spøjtete ca 6 gang i deres korte leve tid. Men hvis folk ikke kan klare en smugle sorte pletter og moske en orm så køb en der er fyld med gift Men det er bare slut med at lave blomkål og broccoli mere til kbhff. " - MB: Begrundes yderligere i kommentar på hjemmesiden: "Vi beklager meget vis der er kommet et par blomkål med lidt sorte pletter. Det er rigtig svært at dyrke øko blomkål da mange skadedyr er vilde med dem. Vi dropper at dyrke blomkål og broccoli til næste år da der var en masse af kålne der måtte stå for lang tid på marken, pga, den svage afsætning og købelyst hos indkøberne, måtte de stå 6 dage for lang tid på marken. Men i forhold til prisen på 8 kr for et blomkål og det store arbejde der er ved at dyrke øko blomkål , syntes jeg ikke at det gør noget at der er en lidt sorte pletter hist og her."

Kan vi tale med Svanholm om at levere bønner mm i 10 kg sække? De sidste gange er der kommet 12-13-14-15 kg sække i en skøn blanding, hvilket er svært at håndtere i Gladsaxe og ødelægger vores 10 kg-regel. (Carsten)

Referat: Kritik skal formidles via telefon. Det ville være godt at diskutere med avlerne til avlermødet. Vi vil gerne have varer fra Svanholm i 10 eller 5 kg. sække. Kan det blive indføjet i handelsbetingelserne.? Carsten informerer økonomigruppen.

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Der mangler række til Islands Brygge i brød dokumentet.

Gælder dette stadig: "Hvis der IKKE bestilles fra Birkemosegård skal Carsten Hjorth fra Nørrebro have besked om at Nørrebro IKKE skal stille med en kørevagt til at følge Birkemosegård bilen rundt." Jeg hjalp Jesper med noget tomt emballage i forrige uge, og han sagde der havde være nogen missere, hvor hans chauffør IKKE havde haft hjælp - han ville gerne have at vi strammede op på det. Og Carsten Hjorth sagde, at Carsten (L) har lavet en ny aftale, så det er Gladsaxevagten, der skal sørge for hjælpen. (Mogens) Ved afdelingerne det?

Referat: Islands Brygge vil ikke have brød.

Hvis vi bestiller varer fra Birkemosegård skal der en chaufførmedhjælper med fra Gladsaxevagten. Gladsaxevagten skal have besked både hvis der skal chauffør medhjælper med og hvis der ikke skal hjælper med.

Prøv selv at ændre i skemaet inden vi kontakter Sara. Kun hvis du ikke kan finde ud af det giver du Sara besked.

Tørvarelisten står flere forskellige steder. Listen er opdateret på nettet, se,wikien. Kig i Ugens Pose. Bente og Stine informerer afdelingerne.

4. www.FriskeSpirer.dk har hørt at vi overvejer at tage spirefrø ind som del af vores poser. Eftersom Helios er stoppet med at sælge spirefrø, så har de fundet en dansk plantefrøforhandler, som er uddannet plantemolykolær biolog og har solgt frø til private og professionelle gennem mange år.Han har besluttet at begynde at sælge spirefrø, som 1) er renset og testet for bakterier 2) er pakket og opbevaret korrekt for god spireevne 3) er 100% økologiske 4) fair i pris.
De afventer svar på en mail som ligger i mappen "punkter til indkøbsgrp." (Bente)

Referat: Vi prøver at få den ind. Sara tager spirer ind i tørvaresortimentet og informerer avleren.

Bo Brebøl er honning producent og alternativ til by honning Højbo Honning Telefon70 223522 22160722

5. Vi har fået en mail om ikke-opdaterede priser på tørvare. Er der nogen der vil tage den opgave?

Se et af de andre punkter

6. Frugtposen. Vi skal beslutte om det skal være hver 14. dag i stedet for en gang om måneden. Evt. overvejelser omkring stofposer vs. papirsposer. Om det fungerer med prisen på 60 kr. - hele problematikken omkring byttepenge.

Referat: Hver anden uge er besluttet. Pris 50. Bente og Stine står for frugtposen. Gladsaxe og afdelingerne kan stoppe posen hvis ikke det kan håndteres. Forslag: Pakkeposer kan bruges til frugtpose. Stine skriver til Kim om der kan findes en pant løsning.

7. Luksusposen (mogens): "Et af de emner, der var oppe og vende på visionsdagen, var muligheden for at medlemmerne på sigt kunne vælge mellem forskellige poseprofiler, når de bestilte? Som det kom op er forestillingen, at åbne op for, at medlemmerne enten kan vælge mellem en tungpose og en luksuspose. Hvor indholdet stadig ikke er kendt, når posen bestilles, men medlemmerne har en ide om, hvorvidt en del af posens sammensætning er basis (fx kartofler) eller noget til en højere kilopris (fx krydderurter). Inden der løbes videre med ideen, vil vi gerne høre jer om, hvordan i vurdere muligheden for sådan en ordning? Det skal understreges at det ikke behøver være noget der sker her og nu, men kunne være noget vi arbejdede i mod." (Mogens, via Janus, YN)

Referat: Luksusposen udsættes ind til videre. De uger hvor posen er let skal der være tungere ting til løssalg. Dette skrives ind i manualen.

8. Gæs (mogens): "Vi har stødt på flere som har anbefalet Jer og foreslået at vi tog kontakt. Det være hermed gjort. Vi producerer gæs, fritgående og økologiske - og i mindre omfang convenience produkter baseret på gæs. Kunne der være interesse for levering af gæs til mortensaften og jul?
Laurids Siig Christensen
Sejerø-gæs A/S, Horsekær
Sejerøvej 28, DK-4592 Sejerø
www.horsekaer.dk
E-mail: siig@horsekaer.dk
Phone: +45 40155301 begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +45 40155301 end_of_the_skype_highlighting"

samme vilkår som fisk - og han forestår selv økonomien og materiale til hjemmesiden og dermed fremgangsmåde i forhold til salg. Vi formidler en link service. Stine skriver til kommunikationsgruppen. Punktet tages op på næste møde.

9. Økologisk olivenolie
"Jeg henvender mig til Jer efter at have mødt nogle af Jeres medlemmer til høstmarked hos Camilla Plum sidste weekend.
Min henvendelse drejer sig om økologisk olivenolie fra Grækenland.
Jeg sælger en økologisk olivenolie i Danmark, som jeg selv har fundet kontakten til, idet jeg har boet 4 år i Grækenland.
Vi er de eneste i Danmark der sælger denne olie, og kender selv producenten, produktet etc. olien produceres på en stenmølle, og en stor del af arbejdet går via håndkraft, det er kvalitet, smag og næringsværdi i høj klasse.
Jeg er informeret om at I primært arbejder med at formidle lokale produkter, jeg mener olivenolie er en af grundstenene i manges kost, og da den ikke kan produceres i Danmark, må den nødvendigvis hentes i udlandet.
Jeg vil meget gerne uddybe ovenstående og give min viden og kendskab til olien videre, såfremt det har Jeres interesse.
Her følger et link til en film, der viser præcis denne olies vej, fra plukning af oliven til olien hældes på flaske.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ge06-14LyhE
Mange Hilsner
Dorte Andersen
Græske Specialiteter
Vidjekær 4
8660 Skanderborg
Tlf. 42759931

Vi siger nej tak til tilbuddet. Vi prioriterer lokale varer. Ane og Nina giver besked

10. Indkøbsgruppens repræsentant i Kollektivgruppen (Carsten)
Der er generalforsamling i KBHFF den 27. oktober og der skal iflg vedtægterne vælges en Indkøber til bestyrelsen. På sdiste møde valgtes Kathrine Schear, men hun trak sig hurtigt, og Mogens Bisgaard har taget tjansen det emste af sæsonen. Hvad gør vi næste år?

Referat: Vi takker både Kathrine og Mogens for deres indsats i kollektivgruppen. Arbejdsindsatsen svarer til et månedligt møde. Vi er vedtægtsmæssigt forpligtet til at deltage. Vi skal udpege 1 repræsentant med suppleanter. Alexander indstilles som repræsentant til

11. Avlermøde i november 2012 (Carsten)
Årets avlermøde nærmer sig. Der skal nedsættes en arrangørgruppe til altg det praktiske.

Referat: Bente, Mogens, Jens, Nina og Kirsten deltager indtil som kernearrangørgruppe. De sender en reminder til alle avlere så vi ikke glemmer nogen (producentlisten)

Temaer: Vores evaluering af året, avlernes tilbagemelding, nye aftaler, handelsbetingelserne Husk at invitere Økonomigruppen

Punktet sættes på mødet 29.10.

12. Dansk Økologisk Vin (Carsten)
Bjarne / Vinperlen, som gæstede vores fødselsdagsfest i Nørrebroparken, banker på.

Vi foreslår en prøvesmagning og lidt vin til salg. Carsten tager kontakt. 80 kr. pr. flaske

13. Evt.

Flere forskellige æblesorter efterlyses

Regninger betales ikke til tiden. Økonomigruppen er ansvarlig for penge og betalinger.

sidste punkt: opdatering af vagtplan og næste møde

Vagtplan opdateret næste møde 29/10 hos Stine