Indkøbsgruppemøde 26. marts 2012

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 26. marts 2012 kl 17:30
Hvor:
hos mogens, den julius blomsgade 3, 3.tv
Kommer:
sara, alexander,Tommy kommer fra Nørrebro, Ane og Gitte fra Lyngby-Hellerup, Carsten,Jette (kommer lidt senere), Charlotte (først fra ca. 18)
Afbud:
Bente, Stine
Snacks/Mad:
mogens laver aftensmad
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)

1. Nyt fra kollektivgruppen
PBS-systemet er oppe og køre i Vanløse. Der har været en lille teknikalitet idet medlemmerne kan bestille via PBS indtil onsdag midnat. Dem der bestiller mellem 19-24 kommer kun med i tilbagemeldingsarket hvis kassemesteren fø'lger op eller systemet bliver gearet til at opdatere kl.24.
2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Ramsløg - diskussion af mængder. Det skal indskærpes over for Gladsaxe vagten at afdelingerne skal kontaktes på dagén med besked om afleveringstidspunkt. Løssalg af posegrønsager er afdelingernes eget ansvar så I må selv sørge for at bestille så store mængder at der er til løssalg. Controllergruppen skal vide at enkelte avlere (Tvedemoes, Stengården, Solhjulet) har særaftaler mht fakturering. Afdelingerne skal øve sig på at bestille tørvarer. Vi skal være tidligere ude med at offentliggøre ugens pose hvis det er muligt. Mogens og Carsten holder et møde med Svend fra Solhjulet men det haster ikke.

3. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Vær opmærksom på at æg og andre tørvarer skal indføres manuelt til Gladsaxe-arket. Sara sørger for at opdatere manualen. Tørvarer overgår igen til de ugentlige indkøbere. De tørvarer der skal bestilles indføres i et særligt tørvare-skema (Sara).
Sara påtager sig at lave et opslag på hjemmesiden om tørvarer og sende det til Kollektivgruppen med henblik at få det sendt ud med næste nyhedsbrev..
4. Nyt om aftaler
5. Bandholm Frugtplantage,
www.bandholmfrugtplantage.dk
(under omlægning, økologiske pr 01.08.2012) har stadig æbler, bl.a. Elstar og Jonagold samt pærer Concorde, og de mener at de ville kunne klare en enkelt levering på ca 700 kg nu. Fra 1.8 kan de levere store mængder af øko æbler, pærer og blommer. De har 30.000 træer og gode lager faciliteter så de kan levere frugt til langt hen på foråret. Var forbi deres gårdbutik i weekenden. Hilsen Bente

sidste punkt: opdatering af vagtplan og næste møde