Indkøbsgruppemøde 27. februar 2012

Hvornår:
Mandag den 27. februar kl. 17
Hvor:
Tomsgårdsvej 56, 3 th, 2400 kbh NV
Kommer:
Stine, Bente, Franciska, Sara, Carsten, Mogens,jette
Afbud:
Kathrine pga. ferie, Erik, Charlotte, Mikkel
Snacks:
Stine
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Sara tager laptop med

Dagsorden:

1. Nyt fra kollektivgruppen (Katrine er ikke længere vores repræsentant - har vi valgt en ny?)
- erfaringsudvekslingsmøde mellem afdelinger lørdag den 18. februar gik rigtig godt.
- afdelingerne tog godt imod ideen om at få ansvaret for at finde ud af hvor meget løssalgsvarer de vil have
- logistikgruppe holdt møde om transport mellem afdelinger, der kom forskellige idéer frem men ingen endelig afklaring endnu. i mellem tiden hjælper jesper fra birkemosegård med kørsel udover
- det nye online bestillingssystem er klar og tages snart i test brug i vanløse
- muldposerne er på vej herop, et eller andet sted over det indiske ocean, på næste kollektivgruppemøde drøftes forslag til styring
- mogens bukker under for stilfærdig gruppepres og bliver vores nye repræsentant i kollektivgruppen

2. Opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
der har været lidt brok over frosne rosenkål. det er vilkårene når vi køber fra friland, vi accepterer det så længe at vi får dem billigt, det er bedre end ikke at få nogen overhovedet. vi må være lidt bedre til at oplyse medlemmerne.
vi har et problem mht frost ude på lageret i gladsaxe, det må vi tage op til efteråret.

3. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
ny skabelon til bestilling af æg, brød og andre tørvarer, se instrukser og links i bestillingsmanualen.

4. Opfølgning på avlermødet: bl.a grøntaftalerne. Ask vil gerne sælge os krydderurter (se mail)
carsten har snakket med marjatta, som gerne vil levere tomater, peberfrugter, agurker osv., men det kræver at de leverer alt hvad de har klart samme dag, dvs. både nogle ting som rækker til alle poser og nogle som kun rækker til nogle af poserne eller til løssalg. det sagde carsten ja til. men det kan godt være et problem i forhold til at der pludselig er rigtig mange bestilte varer i nogle uger, med risiko for at sprænge ugens budget.
carsten har også talt med grønholt som gerne vil levere flere slags kål, der er lavet aftaler som er markeret med rødt i skemaet.
obs: ugenumrene i aftaleskemaet er vejledende, både for os og avlerne. som ugens indkøber må man "kigge ud til siderne" og evt rykke lidt frem eller tilbage med varerne. mellem ugerne. når en aftale er afviklet markeres den med blå. til månedsmøderne skal vi også huske at følge op på om vi holder vores aftaler med alle avlere. avlerskemaet erstatter wiki-siden "fra indkøber til indkøber" når det træder i kraft i uge 18. når man har bestilt kan man dokumentere posen i arket, inkl. opdatere antal poser fra forventet til bestilt.
stine har talt med flere frugtavlere og lavet aftaler, markeret med rødt.
husk at aftale pris også, det kan godt bare være princippet "lidt under solhjulets pris".
mogens har talt med birkemosegård, ask og svanholm. tager op med ask omkring krydderurter hver tredje uge frem til uge 18.

der var andre emner end aftaler på mødet: emballage, drivhuse og gødning. ansvaret for at arbejde videre med dem hviler på os, men vi har ikke resurser til det pt. vi kan prøve at tage hul på det og finde kræfter til det via et debatmøde i økocaféen. carsten spørger den nyetablerede logistikgruppe om de vil arbejde med et koncept for emballage. vi venter lidt med det andet.

6. Opfølgning på tørvarer
vi starter så småt op igen, jvf. pkt 1. kaffe i næste uge, snart mel fra brinkholm. honning når sæsonen starter. carsten har ledt efter sennep øko dyrket og lavet i dk uden held. følg op på bud om most og rapsolie.

7. Hvordan håndterer vi det når vi har flere leverandører med hver sin pris til en af ugens varer. F.eks. uge 9 hvidkål fra Birkemosegård til Nørrebro og Solhjulet til resten. Det vil der komme mere af hvis de små producenter skal have en chance for at være med.
måden det blev håndteret på i uge 9 er alle enige i, dvs.
1. i posesammensætningsskemaet sætter man den højeste pris
2. i pakkesedlerne og på hjemmesiden oplyser man hvor de forskellige afdelinger får deres varer fra

8. sidste punkt: opdatering af vagtplan og næste møde.
Vagtplanen er udfyldt til slutningen af marts. næste møde er hos Mogens den 26. marts 17:30.
Vi mangler folk pga (delvist midlertidigt) mandefald, har sendt mail til de afdelinger der "skylder" en repræsentant.

9. Evt.
Carsten: underudvalg om små avlere har overvejet at aftage varer fra avlere under omlægning. der arrangeres debatmøde i økocafeen med smagsprøver.