Indkøbsgruppemøde 29.11.10

Indkøbsmøde referat

tilstede:
Troels, Kasper, Mette ,Anton, Nina

Status

Amagergruppe arbejder på få samlet manualer fra

Birkemosegård har næsten ingen grøntsager tilbage. Stadig mange kartofler.
Har kontakt til Rønnely der kan levere visse vare. Vi skal her være opmærksom på hvad der kommer fra hvem.

Kiselgården løber tør i løbet af januar.

Solhjulet. Vi begynder at købe fra Solhjulet fra næste uge for at supplere Kiselgården og for at opnå et større variation i posen.

Korn fra Birkemosegård. Indkøbsgruppen ikke resourcer til at udbygge sortimentet, vi søger derfor flere folk til at introducere nye produkter.
Brinkholm landbrugslauget andelsgård, kan levere korn og mel, og vil gerne

Arrangere møde i Januar med Kiselgården og Birkemose mfl. om kommende års grøntsagsproduktion. For større sikkerhed i vores forsyning.
Biodania (biodynamisk sammenslutning). Vil arrangere et møde hvor de biodynamiskegårde kan byde ind med produktion.

Søren fra Bakkegården vil gerne have et møde om det nye år. Vi invitere ham med til Januar mødet med Kiselgården og Birkemosegård.

Hvad ønsker vi at Kiselgården og Birkemosegård sår. Vi vil gerne spørge medlemmerne og hvad de ønsker, og hvad de mener om kvaliteten. Der bliver arbejdet på et spørgeskema som kan mailes ud til medlemmerne. Forslag på Wikien.

Nørrebro skal sende en afleverings email når vagten lukkes om onsdagen til indkøbsgruppens mail. Så vi ved hvordan vagten er gået, kvalietet, bestilte mængde, og hvor meget løssalg der er solgt. Mette taler med Carsten.
Overskydende vare. Ny raw food restaurant på Blågårdsgade vil gerne aftage en del af overskydende grøntsager. Café N tager kartoflerne. Vi arbejder på at få kontakt til MS´s nye køkken eller finde andre der kan tage vores overskud samlet.

Vi skal have gang i lottes hvidløg. Kasper taler med birkemosegård.