Indkøbsgruppemøde d. 4. april 2016

Tilbage til Indkøbsgruppen

IndkøbsgruppemødeHvornår:
Indkøbsgruppemøde 4. april kl 17-19 og Koordineringsmøde 4.4 19-21
Hvor:
KphProject, 3. sal denne gang.
Kommer:
Kirsten, Bente, Ellen (kun indkøbsmøde), Mogens, Roland, Nadia
Afbud:
Caroline (skal til generalforsamling), Alexander, Malene,Ninna
Aftensmad:
Alle medbringer en ret
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:
Mogens

Dagsorden


FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra bestyrelsen og lokalafdelingerne
Intet nyt.

3. Nyt fra distributionsgruppen
Vi skal have afklaret hvordan det ligger med transport fra Fyn.

4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned

5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.) - drøftelse af forslag om nyt løssalgsfaktorskema
Der er tilføjet tidspunkter i bestillingsmailen så fælleslagervagterne ikke bliver ringet op om natten ...
Vi venter med at tage stilling til forslag om løssalgsfaktorskema til vi er flere til stede og Alexander er tilbage.

6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk? (5 min.)
Intet specielt.

7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?

8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst
De fleste er ok.

9. Udfyldelse af evalueringsskemaer af 2 x Jonas
Frivilligkoordinatoren har betydet, at der er mindre forvirring om sammensætning, levering etc. hos lokalafdelingerne. Det betyder færre panikopringninger til indkøberne onsdag formiddag.10. Snak om punkter til koordineringsmøde samt generalforsamling (her bl.a. ønske fra Nørrebro om årskalender i Kbhff)
Der mangler stadig tilbagemeldinger på kvalitetsskemaet. Distributionsgruppen kan måske give afdelingerne en påmindelse.
Hvem har styr på hvad der er af beholdninger på fælleslageret?
Årskalenderen kan dels være for grøntsager - til at hænge på væggen i afdelingerne. Men det kunne også være interessant med en "arbejdskalender", der viser årets gang i KBHFF, og kan lette fx mødeplanlægning.
Ellen foreslår at tilføje et faneblad med priser på sæsonplanen.
Hvordan går det med kontingentopkrævningerne.
Hvordan ligger det med transporten fra Fyn?


11. Næste møde - tid og sted - samt planlægning af vagter.
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

12, Sæsonplanen
12.1: Asparges
Der er asparges i ugerne 20-26, muligvis også i uge 19.
Svanholm og Skytte skal spørges, hvornår de regner med, der kommer asparges og have en plan for hvem, der leverer til ugens pose og hvem der leverer til aspargesposen.
Asparges-posedatoerne skal oprettes i indkøbssystemet - når vi ved, der er asparges, så de første uger kommer der kun asparges i ugens pose.


12.2: Sæsonplanen
Ellen spøger Christine og Roland om sæsonplanen er færdig.
Ellen foreslår at tilføje et faneblad med priser på sæsonplanen. Hvis der ikke er indvendinger inden starten af april bliver fanebladet oprettet.NYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid


Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?).............................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
09.
Ellen, hungry gap status

informationspunkt
10 min
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDEOPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde:Oprettelse af mødeVejledning
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:

1. Log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at redigere eksisterende sider).

2. Gå til Indkøbsgruppens hovedside og tryk på Edit.

3. Under overskriften "dagsordener for de næste møder" copy-paster du linket til nuværende møde og flytter det ned under referater.

4. Derefter opretter du link til dagsorden for næste møde under overskriften "dagsordener for de næste møder" på følgende måde:

5. Herefter kan du trykke "Save" for at gemme siden.

6. Når siden er gemt kan du klikke på det link du lige har lavet for at gå til den nye side. Til at begynde med eksisterer siden ikke, men du let oprette den ved at vælge skabelonen for indkøbsgruppemøder i dropdown-menuen under der, hvor der står "To create this page using a template, select the template from this list:"
Skabelonen for indkøbsgruppemøder hedder "Skabelon Indkøbsgruppemøde dagsorden"

7. Udfyld derefter nødvendige felter i tabellen mht tid og sted og gem dine ændringer.

8. Så er du færdig! Godt gået :)