Indkøbsgruppemøde d. 24. april 2017

Indkøbsgruppemøde d. 24. april.2017

Tilbage til Indkøbsgruppen

IndkøbsgruppemødeHvornår:
Mandag d. 24. april kl 18 (selve mødet starter kl 19)
Hvor:
Den Sorte Diamant, vi mødes i cafeen
Kommer:
Katrine, Malene (evt kl 19), Roland, Marga, Eline, Kristina
Afbud:
Kirsten
Aftensmad:
Eget køb af mad i cafeen
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:


Dagsorden


FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra bestyrelsen og lokalafdelingerne

3. Nyt fra distributionsgruppen

4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned


5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)

6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk

7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?

8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst9. Næste møde - tid og sted
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

Roland indkalder til næste møde + opretter referatNYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid


Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?).............................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
10.
Nye avlere - hvordan forholder vi os generelt til det:
Vi har i det sidste fået forespørgsler fra Lasse (Grennesminde) om Spinat og Catja Gartneriet
Gælder også forespørgsel fra Broendegård om Radiser...
Vi svarer at vi principielt er åbne, men at der i øjeblik ikke er råderum
Roland
Diskussion/Beslutning
10
11.
Hvad er status på Beyond Coffee
Rykket til næste gang
Roland
Information
5
12.
Vidarslund har hørt rygter om at vi ikke var tilfreds med deres tomater og derfor ikke køber dem - Ved vi noget om det?
Der er ikke nogen der ved til stede. Roland ringer til Kirsten
Roland
Diskussion
5
13.
Indkøbsgruppen skal skille en repræsentant til udarbejdelse af ny forretningsplan
Roland har lyst men skal se hvordan det går med tiden. Roland taler med Kirsten, eventuelt kan der tales med Marikka og Ellen. Marga har hverken erfaring eller tid.
Roland
Beslutning
10
14.
Status på hundry gap og sæsonplan
Hungry gap er udløbet
Vi bruger sæsonplanen fra nu af
Roland
Information
5
15.
Skriv "helpline" telefon numre i bestillingsmanual
Spørg Katrine + Kirsten om de også vil stå der
Roland
Diskussion

16.
Status på aspargesposen
Kun asparges fra Svanholm, kun til aspargesposen
Starter formentlig først 10/5
Malene
Informantion
5
17.
Status på frugtplanlægning sommer 2017
-Malene kontakter avler med aftaler for den kommende sæson i den nærmeste fremtid
-Avler bliver bedt om selv at lave et alternativforslag, hvis en levering fejler
-hvis en avler slet ikke kan levere, er det ugens indkøber der må finde en erstatning
-Malene er formentlig ikke her næste sommer
Malene
Information/diskussion
10
18.
Fælles aktivitet / sæsonsafslutning
Eline sender en doodle / mail for at finde dato
Roland sender en mail omkring besøg hvos Svanholm
Eline
Diskussion
5
19.
Spørgsmål - kan vi købe gra væksthus?
Ja, hvis der ikke bruges energi til opvarmning - se 10 grundprincipper om KBHFF
MargaretePUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDEOPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde:Oprettelse af mødeVejledning
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:

1. Log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at redigere eksisterende sider).

2. Gå til Indkøbsgruppens hovedside og tryk på Edit.

3. Under overskriften "dagsordener for de næste møder" copy-paster du linket til nuværende møde og flytter det ned under referater.

4. Derefter opretter du link til dagsorden for næste møde under overskriften "dagsordener for de næste møder" på følgende måde:

5. Herefter kan du trykke "Save" for at gemme siden.

6. Når siden er gemt kan du klikke på det link du lige har lavet for at gå til den nye side. Til at begynde med eksisterer siden ikke, men du let oprette den ved at vælge skabelonen for indkøbsgruppemøder i dropdown-menuen under der, hvor der står "To create this page using a template, select the template from this list:"
Skabelonen for indkøbsgruppemøder hedder "Skabelon Indkøbsgruppemøde dagsorden"

7. Udfyld derefter nødvendige felter i tabellen mht tid og sted og gem dine ændringer.

8. Så er du færdig! Godt gået :)