Indkøbsgruppemøde d. 29. maj 2017

Hvornår:
29. maj kl. 18-21
Hvor:
KPH, Enghavevej 80
Kommer:
Roland, Eline, Marga, Nattalie, Kirsten, Kristina, Jonathan
Afbud:
Katrine, Pernille (lærling Østerbro), Malene
Aftensmad:
Alle medbringer en ret
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:


Referat


FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra bestyrelsen og lokalafdelingerne

3. Nyt fra distributionsgruppen

4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned

Vi efterlyser (igen) mere feedback fra afdelingerne om løssalgsmængder. Da de ikke selv melder ind - hvordan får vi dem til at gøre det? Hvem I afdelingen kan vi regelmæssigt sende en standardmail. Kristina tager projektet op og prøver at finde ud af hvordan de kommunikerer i afdelingen.

5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)

Eline tilføjer en sætning om lave løssalgsbestillingsmængder (når det er under et kilo)
Roland har fået adgang til Ugens Pose X for at rette i fejl aspargesposen så det går igennem til afdelingssedlerne

6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?

8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst9. Næste møde - tid og sted
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)NYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid


Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?).............................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
10.
Orientering om sommerferie i Kbhff og i indkøbsgruppen - se mails i indbakken d. 12-5-17)
Kirsten
Beslutningspunkt
10 min
11.
Kontakt med distributionsgruppen (mails - se indbakken)
Kirsten
Diskussionspunkt
10 min
12.
Snak om løssalgsbestillingsarket (hvem nulstiller løssalgsvarer?), (og kan vi finde en god løsning ifm bestillinger fra avlere, vi bruger til ugens pose?)
Roland skriver til Marikka og Alexander at de skal huske at nulstille
Kirsten
Diskussionspunkt
10 min
13.
Hvordan sikrer vi, at løssalgsbestillinger fra afd. bliver skrevet på pakkesedlen?
Kirsten
Diskussionspunkt
5 min
14.
Status på frugt: Frugtposen starter i uge 25 med jordbær fra Bakkegården og de regner med at levere jordbær i uge 25, 26 og 27. Kirsten sender en mail til Sune om at oprette frugtpose online og jeg skriver til kommunikationsgruppen. Jeg skal nok sørge for at skrive en mail til ugens indkøber den uge hvor frugtposen skal bestilles første gang (d. 15. juni). Yderligere frugtaftaler for juli og august afventes indtil jeg ved om der bliver holdt sommerferie lukket eller ej.
Derudover har jeg spurgt Ventegodtgaard om de havde lyst til at levere jordbær til løssalg uge 22, 23 og 24, men har ikke hørt tilbage fra dem endnu. I er velkommen til at kommentere på punktet om jeg skal skrive til dem igen eller om ugens indkøber skal gøre det eller om det er lige meget med jordbær i løssalg.
Roland har snakket med Ventegodtgaard og bestilt jordbær til løssalg til på onsdag. Han ser hvordan det går og melder evt. til næste indkøber for at køre videre med det.
Vi ser om hvis det går godt, vi skal bestille 'tildlige' jordbær fra Ventegodtgaard til næste år og skrive det i sæsonplanen
Malene
Orienteringspunkt

15.
16.
17.
18.


PUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDEOPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
....

....

Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde: