Indkøbsgruppemøde d. 30.5.2011

Hvornår: 30.05.2011

Hvor: Kafax 19 - 21

Kommer: Erik, Lilian, Marusa, Anton, Kathrine, Søren, Anders, Mogens, Mette (Har nøgle)

Afbud: Sara (ude og rejse igen, men for sidste gang!)

Snacks:

Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien: Erik


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)
1. Prioritering af varer i poserne (Erik)
Hvilke varer skal vi have i poserne (herunder avlerskema) og hvor meget må de koste:

Vi besluttede at få gang i at udarbejde avlerskemaet således at vi bedre kan disponere hvilke varer vi skal købe hvornår. Mette, Kathrine og Anders udfører opgaven. Lillian påtog sig opgaven med at få tjekket priserne på æg så vi evt. kan få dem billigere

2. Samarbejdet med allehånde køkken evaluering (erik)
Tilføjelser til vores skabeloner - pakke seddel til Allehånd og Nørrebro. Erik har lavet en pakkeseddel til brug for samarbejdet med Allehånde. Den skal sendes til alle afdelinger. Erik kan ikke finde ud af at lave skabeloner, så der skla assistance på. Vi besluttede at mødes kl. 17.00 den 27. juni og Mette indkalder kommunikationsgruppen så vi kan blive oplært i systemerne. Herunder håndtering af mail.

3 Indkøbsvagter - hvor mange skal oplæres og hvornår skal disse oplæringer være færdige (Erik)
Vi besluttede at vi skal være 4 faste + 4 under oplæring hele tiden. Det vil være en kæmpefordel at lave rullende vagter

4 Kaffe, brød mel og hvilke andre tinge skal vi have i løssalg? (Erik)
5. Forslag til en ny afd. i indkøb, hvor alle avlere sender tilbud til specifik mail. Herefter kunne disse tilbud "vejes og måles" og besluttes inden de så blev sendt til bestillingsholdet.
Vi diskuterede frem og tilbage - men som jeg husker det så blev vi enige om at der var rigtig mange opgaver i indkøbsgruppen, så der er sådan set rigeligt at lave med at få fastlagt de opgaver. Så principielt vil vi arbejde efter at der er opgaver til alle. F.eks avlerskema, ægpriser og IFCO kasser.

6. returkasser: Vi mangler en praktisk ordning til at få returneret kasser både fra Kornsang og Lars Skytte (erik)
Mogens tager sig af at få løst her og nu problemet med returkasser
7. Løssalgsliste (Mette)
De sidste par onsdage er jeg blevet kontaktet af flere afdelingen der mangler priser på løssalg og det har til tider været lidt af et dedektivarbejde og finde frem til dem. Kunne det være en idé at lave en vejledende liste på wiki/google hvor man kan slå det op?
Mogens laver en løssalgsprisliste og hæfter den på pakkellisten

8. Feed back fra medlemsmødet
Mette orienterede om mødet. Der er fuld opbakning til vores arbejde.
9. Erfaringer fra Svanholm workshop
Spændende tematik omkring frivillighed og ledelse (Mette orienterede)
10. Ifco kasser
Hvem vil være med i en arbejdsgruppe der arbejder for en fælles emballageløsning?
Anders tjekker op med IFCO hvordan vi kan komme ind i systemet

Evt.
TIPS til indkøber:
5 L rabarbersaft?
Brinkholm Æg og andre ting?
Økologisk sprut i løssalg

Til næste møde Retningslinjer og dokumenter på wiki