Indkøbsgruppemøde d. 30. november 2015

Tilbage til Indkøbsgruppen

INDKØBSGRUPPEMØDE
Hvornår:
30. november kl. 18.30
Hvor:
Hos Bente Ben-Hamadou, Humlebækgade 49, 3.th, 2200 N
Kommer:
Christine, Kirsten, Bente, Ellen, Katrine, Alexander(kommer 19.30), Louise, Roland, Ninna (Amager ny, ) ,( Nattalie kl. 19:00 )
Afbud:
Pia (ny) syg.
Aftensmad:
Alle medbringer noget til fælles julehygge
Ordstyrer:
(C)
Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:
Christine

DAGSORDEN

FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra kollektivgruppen og lokalafdelingerne

3. Nyt fra distributionsgruppen
- forslag til ny opdeling af i løssalgsfaktorarket
4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned
-YN får ikke bestilte tørvarer

5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
(ny opdeling af i løssalgsfaktorarket)


6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk? (5 min.)

7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?
a. Vesterbro most?!


b. Nedfaldsmost og andre mostleverandører (hvad er proceduren og /holdningen)


c. Mangholm: økologisk landbrug v Hillerød.Dyrker økologisk korn af gamle sorter bl a havregryn a 20 kr/kg.
Tine Hage, Mangholm


c. Potentielle : Seerupgård og Nygården (v Alexander)


8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst
- hungry gab status- honningtjans

- nye intromøder/ jobbørs og opslag på hjemmeside9. Næste møde - tid og sted
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

25. januar på kph projectNYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid

Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?)....................................................................................................................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
09.
Evaluering af indkøbsgruppens interne struktur m
rolle/ansvarsfordeling som er testet siden helikoptermødet : fungerer det med de kasketter og roller vi har. Frigiver det energi til at indkøbstjansen er nemmere/sjovere/overskuelig eller risikerer vi at den enkelte indkøber ikke får en fornemmelse af hvad der sker på mailen, mistes engagementet hos den enkelte? Hvordan fungerer det at være ny?
Fungerer det for alle? Eller hvordan gør vi det bedre

  • vi følger op i januar: (punktet blev ikke nået helt igennem):
  • mere specifikke spørgsmål som skal evalueres udarbejdes til næste gang.

  • generelt:
  • ønske om at referat bliver lagt ud hurtigere, og at dagsorden for næste møde oprettes tidligere.ad 09
10.
2016 hungry gap struktur

  • se punkt 8 og i selve hungry-gab planen.
Ellen & Louise
informationspunkt
20 min
11.
Skal vi tage brød op igen - f.eks fra "Vores brød" på Toftegårds Pl.?

  • nej
Kirsten

5 min.
12.
Evaluering af avlermødet d. 22-10-15 + sende mail ud om jule/nytårslukning.

  • Kirsten skriver ud
Kirsten

10 min.
13.
Honning

  • se punkt 8
  • afventer til januar!14.
Opdatering af avlerliste på hjemmeside og på drev??
  • afventer /udelades15.
16.
17.
18.

PUNKTER TIL NÆSTE INDKØBSGRUPPEMØDE


OPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde:

Vejledning
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:

1. Log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at redigere eksisterende sider).

2. Gå til Indkøbsgruppens hovedside og tryk på Edit.

3. Under overskriften "dagsordener for de næste møder" copy-paster du linket til nuværende møde og flytter det ned under referater.

4. Derefter opretter du link til dagsorden for næste møde under overskriften "dagsordener for de næste møder" på følgende måde:

5. Herefter kan du trykke "Save" for at gemme siden.

6. Når siden er gemt kan du klikke på det link du lige har lavet for at gå til den nye side. Til at begynde med eksisterer siden ikke, men du let oprette den ved at vælge skabelonen for indkøbsgruppemøder i dropdown-menuen under der, hvor der står "To create this page using a template, select the template from this list:"
Skabelonen for indkøbsgruppemøder hedder "Skabelon indkøbsgruppemøde dagsorden"

7. Udfyld derefter nødvendige felter i tabellen mht tid og sted og gem dine ændringer.

8. Så er du færdig! Godt gået :)