Indkøbsgruppemøde d. 31. aug. 2015

Tilbage til Indkøbsgruppen

INDKØBSGRUPPEMØDE
Hvornår:
31.august, kl. 17.00
Hvor:
kph projekt
Kommer:
Nattalie, Kirsten, Bente, Mia (Amager ny), Alexander(kommer 18.30), Louise, Anne-Louise (Ø)
Anne (Amager ny), Roland (~17.15), Mogens (kun indk. mødet), Anders P.(kommer kl. 18.30)
Afbud:
Christine, Katrine
Aftensmad:
Alle medbringer en ret
Ordstyrer:
Louise
Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:
Louise

se i øvrigt dagsorden til koordineringsmødet:

koordineringsmøde 31.08


DAGSORDEN

FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra kollektivgruppen og lokalafdelingerne

3. Nyt fra distributionsgruppen

4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned
- Indkøbsgruppen opfordrer til variation i ugens pose så indholdet ikke er det samme hver uge. Også omtanke ved indkøb af løssalg. Særligt når varer også findes i ugens posen eller har høj kilopris.
- indkøbere skal huske at udfylde google-formularen om tilbagemeldinger fra afdelingerne til indkøbsgruppen


5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
- er den a´jourført? (Kirsten) - vi ved det ikke, den trænger sikkert til en gennemlæsning...

5.a: Louise laver ny google-konto til alle gamle dokumenter

6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk? (5 min.)

7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?
- er der nogle af de avlere som har henvendt sig i årets løb som vi skal invitere til avlermødet eller som vi skal prøve at lave aftaler med i næste års sæson? Har gruppen for nye avlere noget videre med hvilke avlere som kunne være relevante?

- Gruppen har to avlere med nye produkter som vi gerne vil have med til avlermødet:
Lasse Lindbjerg og
Martin lysskov Petersen, Hvidovre
evt. Mercurialis (artiskokker)
evt. Spireriget i smørum, catja kirkegård (hun er måske lidt dyr)
evt. grantoftegård

8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst.

9. Næste møde - tid og sted
28 september - hvem kunne have lyst til at lægge hus til? Står hen i det uvisse (måske Anne-Louise)

Avlermødet er iøvrigt d. 29 oktoberNYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid


Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?)....................................................................................................................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
09.
Kan vi få opbevaringsplads til tørvarer på fælleslageret (olie m.m.)?
Kirsten
Til koordineringsmødet
vi spørger distribution
10.
Projektet "Min kalv" - holdninger til tiltag fra medlemmerne
Kirsten
Til koordineringsmødet
vi fokuserer på vores kerneopgave - grøntsager. og skriver nej tak.
11.
Mulighed for at sætte punkter på dagsordenen på koordineringsmødet
Kirsten
Til koordineringsmødet

12.
Skal vi have æg og brød igen?
Kirsten
Til koordeneringsmødet
æggene har lange udsigter.. brød for lettilgængeligt i hele kbh
13.
Avlermøde - hvad skal vi have på dagsordenen til mødet som vi gerne vil diskutere med dem.
1)Er der produkter vi vil have dem til at producere (fx dild) 2)Transportaftaler - kan vi få dem til at melde tilbage til os med hvilke andre avlere og hvornår(fx i fh t paller) samkørsel giver mening/kan lade sig gøre/er en fordel 3)Er de interesserede i at få et besøg af kbhffs medlemmer og hvornår ville det passe på årets hvis der skulle arrangeres ture i den kommende sæson.

info samt diskussion
se nederst
14.
Handler vi for ofte hos for få avlere. Skal vi prøve at skabe større bredde i forhold til dem vi handler med eller ej - p.t er det fx primært Birkemosegård, Svanholm og Grønholtgaard vi handler med.

Diskussion
Man kan altid ringe til Kiselgården og købe gode gulerødder. sæsonplanen har været for låst...
15.
Gulerødder (Kieselgaarden)
Kirsten
Beslutningspunkt
se ovenfor
16.
Hvem svarer på kommentarer på hjemmesiden/ugens pose?
Kirsten
Beslutningspunkt
Udsat
17.
Mon vi kan finde en god løsning på introduktion/oplæring af nye medlemmer?
Kirsten
Diskussion
Udsat
18.
Tilbagemeldinger fra butiksgrupperne/afdelingerne; - som indkøber mangler vi en gang imellem en bedre fornemmelse for/input omkring hvordan det går ude i afdelinger særligt mht. løssalg (- vi har selvfølgelig løssalgsfaktorarket, men er det som bestilles (antal af løssalgsvarer, typer af varer...) passende, eller er der meget spild?) og mht. tørvarer : hvem læser afdelingens mail? somme tider er det svært at vide om beskeder når frem til de rette. (Er der andre kommunikationsveje som kunne fungere bedre!?)


Kan vi lokke distribution til at komme med nogle inputs til løssalg? hvad fungerer? Kan en ugentlig tilbagemelding om hvordan løssalget gik fungere?
19
Evaluering af aspargessæson
Bente
Diskussion
Udsat
20
Æblepriser. Sidste år varierede prisen mellem 14 og 16kr/kg. jeg foreslår at vi tilbyder alle 16 kr, prisen hos Solhjulet er pt 20,75 for danske æbler. Må jeg sætte ugenumre på den månedlige levering til grøntposen. Nogle avlere vil helst levere til grønt posen en uge og til frugtposen en anden uge p.gr.a. manglende transportkapacitet Andre vil helst levere til begge poser i samme uge.
Bente
Beslutning: 16 kr kiloet til avlerne.
Frugtteamet tager med Verner at æbler fra uge 35 var en smule stødte.
Frugtteamet låser æblerlevering fast i sæsonplanen.
5 minutter

21. Indkøbsprincip om gulerødder, kartofler og løg altid i løssalg eller posen: der tilføjes såvidt muligt i indkøbsmanualen

13: Inputs til avlermødet:

- en mindre låst sæsonplan..
- send gerne forslag til indkøbsmailen med emne "avlermødet"

Inputs til sæsonplan (ønsker fra indkøbsgrupperne):
- tidligere nye kartofler? (er det overhovedet muligt?)
- julesalat?
- godt salatår
- blegselleri
varieret
-broccoli, blomkål
- flere hvidløg
- flere krydderurter
- gulerødder

- vi vil gerne genoplive aftalen med kiselgården om krydderurter hver anden uge i vinterhalvåret, modsat svampene. i den forbindelse vil vi gerne reservere nogle gulerødder (og evt løg)
- husk diverse kål-aftale med Carsten - fornyes
- bakkegården: glade for ærter og tomat-aftalen - fornyes
- aspargesaftaler
- svanholm: Bønneaftale! slikærter!
- Tvedemose:
- Vidarslund: tomater, peberfrugter, chili osv.
- Broendegården
- Lotte lei og hvidløg

til mailen: spørg avlerne om der er nogle aftaler vi skal lave med dem for at få en vis type grøntsag?

Vi nedsætter en arbejdsgruppe der skal kigge på materiale til sæsonplan/hungry-gap: Roland og Louise kigger på det. Forhåbentlig med hjælp fra Christine.

PUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDEOPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde:


Vejledning
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:

1. Log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at redigere eksisterende sider).

2. Gå til Indkøbsgruppens hovedside og tryk på Edit.

3. Under overskriften "dagsordener for de næste møder" copy-paster du linket til nuværende møde og flytter det ned under referater.

4. Derefter opretter du link til dagsorden for næste møde under overskriften "dagsordener for de næste møder" på følgende måde:

5. Herefter kan du trykke "Save" for at gemme siden.

6. Når siden er gemt kan du klikke på det link du lige har lavet for at gå til den nye side. Til at begynde med eksisterer siden ikke, men du let oprette den ved at vælge skabelonen for indkøbsgruppemøder i dropdown-menuen under der, hvor der står "To create this page using a template, select the template from this list:"
Skabelonen for indkøbsgruppemøder hedder "Skabelon indkøbsgruppemøde dagsorden"

7. Udfyld derefter nødvendige felter i tabellen mht tid og sted og gem dine ændringer.

8. Så er du færdig! Godt gået :)