Indkøbsgruppemøde d. 31. januar 2011

Hvornår:
Mandag den 31. Januar 2011 kl. 18.00
Hvor:
Hos Sara, Hannovergade 11, 3.TH, 2300 Kbh.S.
Kommer:
Mette, Sara, Jonathan, Heine Bø (ny), , Anton, Mogens,Carole (ny)
Afbud:
Sofie, Kasper, Lilian (ny), Magnus, Marusa (ny)
Snacks:
Jeg følger Mettes gode eksempel og serverer suppe med brød :)
Ordstyrer:
Sara
Referent:
Jonathan

Referat:

(Prioritering af dagsorden)

1. Erfaring fra mødet med producenterne

2. Søbysøgård?
Sammen med Arrangements-gruppen holdes der et debatmøde om Søbysøgård, m.h.t. om vi skal - skal ikke bruge dem som leverandører.

Debatmødet bliver formentlig i april. En indsat vil gerne deltage. Vi forsøger at få Mikael Bertelsen til at deltage.
Indtil da køber vi ikke ind fra dem.

Mødet er åbent for alle medlemmer af KBHFF.

3. Mødeoptimering af bestilling, kommunikationsgruppen. (Kasper)
Mikkel fra kommunikationsgruppen, vil gerne mødes for at se på bestillingsløsninger.

Til inspiration arbejder vi i gruppen nu på at lave en bruttoliste med mængder over de råvarer vi gerne vil forsøge os med. Mængderne baseres på de forventede medlemstal i 2011. Den vil vi have færdig til onsdag d. 6/2. Ud fra denne kan avlerne / producenterne fordele disse mængder / typer imellem sig. Det gør de gerne, når blot vi angiver mængderne.

4. Møde med Kirsten fra Tvedemose (Kasper)
Kunne desværre ikke komme til producentmødet, vil meget gerne have et andet møde med os.
Vi skal komme med et udspil. Hvad med i Kafax onsdag den 23/2 kl 15.30, så kan hun også se butikken? eller hvad I finder ud af.

5. Fødevarestyrelsen (Mette)
Som udgangspunkt er vi ikke underlagt kontrol fordi vi er en forening. Jeg har kontaktet dem igen og afventer svar.

6. Avlerliste udkast

7. Kontaktliste vedr. avlere / producenter
Der kommer en liste over disse med kontaktoplysninger med fotos af dem, råvarer, minimumsmængder og maksimumsmængder, tidsrammer for deres leveringsevne og en fælles mail-adresse.

8. Indkøbsvagter
Indkøbsvagtskema står under "Fælles" på Wiki'en.

Indkøbsvagt-tjansen tages af 2 personer ad gangen. Vi tager 2 uger ad gangen. Og vores vagtdage er forskudte; NN1 tager uge 1 og 2. NN2 tager uge 2 og 3. NN3 tager uge 3 og 4 ...

På den måde kan erfaringer videregives fra indkøber til indkøber.

Der bestilles varer hver torsdag. En sådan opgave tager ca. 3 timer. De 2 indkøbere aftaler indbyrdes på hvilket tidspunkter de vil gøre det. Deadline kl. 24:00.

Softwareværktøj er under udvikling af Mette, Sara og Jonathan. De mødes 1. gang onsdag d. 2/2. Denne udvikling vil tage noget tid, da det kræver programmering, afprøvning, evaluering, programmering ...
Leverandørliste.xlsx