Indkøbsgruppemøde de. 25. januar 2016

Tilbage til Indkøbsgruppen

INDKØBSGRUPPEMØDE+KOORDINERINGSMØDE
Hvornår:
25.januar 2015 kl. 17.30-19+19.30-21
Hvor:
Kph Project, Enghavevej 80-82, 3.sal
Kommer:
Louise, Ellen, Kirsten, Anders BP, Bente, Nadia (ny), Alexander, Roland
Afbud:
Christine, Caroline (ny - har fået feber), Pia, Nattalie (syg)
Aftensmad:
Alle medbringer en ret
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på Wiki 'en:
efterfølgende referat af Louise

Vigtigt - opgaver der mangler hænder:

Frugtperson (1-2 stk. Bente oplærer gerne grundigt og mener iøvrigt at arbejdet bliver let i år da det bygger på arbejdet fra sidste år)
Most- og marmeladebestilling ( 1 person - Christine oplærer gerne og siger det er en god tjans for en ny)


DAGSORDEN

FASTE PUNKTER
0. Prioritering af dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Nyt fra kollektivgruppen og lokalafdelingerne

3. Nyt fra distributionsgruppen

4. Opfølgning på kvalitet, levering osv. fra den sidste måned

5. Nyt i bestillingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
- ny kolonne i løssalgsfaktorark - hvad skal de forskellige kolonner indeholde.

- vi kalder den nye kolonne for "underlige ting": f.eks. pyntegræskar og rottehaler

6. Hvad er der sket på mailen indkoeb@kbhff.dk? (5 min.)

7. Nye avlere/producenter som gerne vil lave aftaler - SVAR!?
a. Uffe har henvendt sig ang. 500 kg danskproduceret quinoa til en pris på 60 kr kg - er det noget der har interesse? - Kontaktinfo på avleren er adspurgt hos Uffe, distributionsgruppen var meget interesserede og foreslog f.eks. sat komme quinoa'en i en vinterpose. Status er at vi gerne vil have lov til at smage den (også alexander og Carsten lunding)
b.
c.

8. Opfølgning på arbejdsopgaver siden sidst


9. Er sæsonplan, frugtplan og hungry gap på plads?
Sæsonplan: næsten færdig, beskeder på vej ud til avlere
Frugtplan: Færdig! bente vil gerne have en lærling
Hungry gap: Kører fint: husk at der er to faneblade og husk beskerne fra og til de næste indkøbere. Køb selleri, grønkål og palmekå hos de avlere der står i planen

10. Næste møde - tid og sted
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)
Næste møde er kl 18 i KPH projects - husk en ret til buffeten


NYE PUNKTER
Angiv type - info- / diskussions- / ideudviklings- / beslutningspunkt
Angiv person - (hvem har skrevet punktet på?)

Angiv estimeret tid


Nr.
Navn og beskrivelse (hvad går punktet ud på?)....................................................................................................................................................
Person (hvem har skrevet punktet på?)
Type (er punktet et - informationspunkt - diskussionspunkt - idéudviklingspunkt - beslutningspunkt)
Tid (hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
09.
Fortsat evaluering af interne struktur i indkøbsgruppen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 410.
Most- og marmeladebestilling - Er der en som har lyst til at overtage tjansen - Christine vil gerne overdrage den. Arbejdet består i cirka en gang om måneden at skrive ud til afdelingerne om at de skal opdatere skemaerne, og derefter lave bestillinger fra de forskellige produkter samt skrive det på pakkesedlen. Der er/kan være lidt koordinering i forhold til levering til posen (udnytte transportmulighed), så derfor er det ikke slavisk men i princippet til hver den 3.uge i måneden. Det er en nem opgave også for en ny når man først lige er oplært i systemerne!
fra Christine
ellen vil tale med christine
beslutningspunkt
5 min
11.
Wiki-arbejdsdag den 7. februar fra 10.30-15.30 (KpH). Hvis man har lyst til at deltage er det super! Input/ønsker til siden er velkomne (også selvom man ikke kan komme) - sig frem nu eller skriv en mail. (Jonas G D og Christine har lave et udkast til en omstrukturering på siden for en stund siden, og på selve dagens vil Jonas komme med nogle input til en generel strukturering af wikisiderne på tværs af arbejdsgrupper og hvordan de kommunikerer ud til andre som ikke er med i gruppen men også kan fungere som en platform internt i arbejdsgrupperne.
Louise(Christine)
Info/ ideudvikling

12.
Skal vi holde et lille helikoptermøde?13.
POSEANTAL. Jeg synes, at vi fremover skal opfordre afdelingerne til at angive ca. hvor mange ekstra poser de vil have - fx 0-4, 5-9, 10-14.. i løssalgsfaktorarket, og så henter vi tallene fra medlemssytemet. Mange af os genemgår alligevel de tal, så det vil ikke være en ekstrabyrde. Til gengæld vil man kunne holde åbent for onlinebestillinger fx helt frem til midnat. Flere fra dist. har udtrykt at de tror det vil kunne give flere bestillinger.
Alexander der arbejdes videre med et forsag af distribution og alexander
Ide
5 min
14.
VISIONWORKSHOP 27-02. Bestyrelsen holder visionsworkshop. Hvem af os kommer og skal indkøbsgruppen komme med en samlet melding?Fx at oprette sæsonpose, singlepose, "low-carb" pose.. eller andet. Tror osse sådanne initiativer kunne drage folk til indkøb, da det så ikke bare drejer sig om drift men udvikling af foreningen
Alexander


15.
Frugtpose - uge 8 sidste uge med frugtposer
Bente
vi håber på asparges i grøntposen d. 4. maj
2 min
16.
Asparges sæson. uge 19 2015, 6.5 aflyst p.gr.a. kulde. 2016 satse på at starte uge 19, 11.5? I første omgang kun aftale med Mar og Skytte. Ingen aftale med Møn Øko, men vi kan spørge hvis behov.17.
18.

PUNKTER TIL NÆSTE KOORDINERINGSMØDEOPGAVER
ARBEJDSPUNKTER OG ANSVARSFORDELING

X. Andre opgaver
Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
Z. Opret næste møde:


Vejledning
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:

1. Log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at redigere eksisterende sider).

2. Gå til Indkøbsgruppens hovedside og tryk på Edit.

3. Under overskriften "dagsordener for de næste møder" copy-paster du linket til nuværende møde og flytter det ned under referater.

4. Derefter opretter du link til dagsorden for næste møde under overskriften "dagsordener for de næste møder" på følgende måde:

5. Herefter kan du trykke "Save" for at gemme siden.

6. Når siden er gemt kan du klikke på det link du lige har lavet for at gå til den nye side. Til at begynde med eksisterer siden ikke, men du let oprette den ved at vælge skabelonen for indkøbsgruppemøder i dropdown-menuen under der, hvor der står "To create this page using a template, select the template from this list:"
Skabelonen for indkøbsgruppemøder hedder "Skabelon indkøbsgruppemøde dagsorden"

7. Udfyld derefter nødvendige felter i tabellen mht tid og sted og gem dine ændringer.

8. Så er du færdig! Godt gået :)