indkøbsgruppemøde den 28. oktober 2013

Hvornår:
Mødet igår blev aflyst grundet vejret, vi har derfor valgt at rykke det en uge frem til mandag D. 4 november kl. 18 - 21
Hvor:

Hos Marikka Vedelstjerne - Johan Kellers Vej 23 3.tv. 2450 SV - det ligger lige ved Sydhavn station

Kommer:
Kirsten, Marikka, Louise, Bente, Tine (ny, NV) Ane, Mogens, Christine (ny, Vanløse), Alexander, Estrid (ny Østerbro)
Afbud:
Jens, Tommy, Birgit, Nina, Sofie(Chr.)
Aftensmad:
Alle tager en ret med
Ordstyrer:
Alexander
Referent:
Mogens

OPGAVER FRA SIDST

- Jonas deler tjeklisten med indkøbsgruppen. - afklares næste gang
- Carsten tager æble med skurv op på næste kollektivgruppemøde. - formodes at være udsat. Æblerne kommer i uge 48.
- Bente skriver i sæsonplanen, at der ikke må købes mindre end et kg æbler til hver pose (gælder resten af sæsonen). Det er gjort.
- Jonas snakker med IT for at få opklaret, hvordan bestillingstidspunktet virker. Er det kun for hjemme-online-bestillinger? Eller også for kassevagterne?
- Nina skriver en note i ugens pose at man skal bruge sin sunde fornuft.
- Louise, Nina Jonas, og Carsten vil gerne kigge på sæsonplanen, og se hvem som har produceret, det som de har lovet. Nina skriver erfaringer ned fra sidste år og tager med til gruppen.
- Christina, Nina og Louise laver en kampagne for kartoffelfri oktober.
- Carsten undersøger alternativer til brødudbydere.

UDSKUDTE PUNKTER FRA SIDST

a) Frugtpose hver uge og ingen æbler i grøntposen (Bente)

Beslutningspunkt

b) Hvad gør vi, hvis poserne er svære at fylde op (Kirsten)
Har vi overblik over, hvilke små avlere og omlæggere der er, som vi ikke har på sæsonplanen?

DAGSORDEN

0. Prioritering af dagsorden

1. Nyt fra kollektivgruppen
Kollektivgruppen har arbejdet med Krisen I Kbhff - mangel på kasserer og formand samt det ikke-færdiggjorte regnskab. Regnskabsskolen vil gøre regnskabet for 2012 færdigt og der er nedsat en gruppe, der skal se på økonomien. Forhåbentlig kan der findes en kasserer i denne gruppe. Stormødet har givet mange - også nye - en bedre ide om hvad KBHFF handler om og om, at det ikke er et supermarked.

2. Opfølgning på opgaver fra sidst (større afledte diskussioner tages under EVT.)
Jonas' punkter afventer.
Æbler med skurv kommer i uge 48.
2a. Frugtposen. Bandholm Frugtplantage er sprunget fra. Bente er i gang med at fylde hullerne op. Foreslår at vi slutter med frugtposer i uge 50 og starter igen når jordbærsæsonen starter, samt at vi næste sæson har frugtpose hver uge og ingen frugt i grøntposerne. (Bente). Æbler er en dyr råvare - så når der fx både er æbler og svampe., er det svært at få plads til andre aftaler (Alexander). Skal det være de samme indkøbere, der køber æbler og grønt hver uge (Marikka). Det kræver, at avlerne ved, at vi skal kunne få fat på dem - det skal aftales forud, så hullerne kan fyldes ud, hvis nogen hopper fra (Bente). Det er vedtaget, men det skal ud til alle afdelingerne. Det er afdelingerne, der opretter muligheden for at oprette frugtpose - og de skal vide, at sidste gang er uge 50. Estrid melder sig ind i "frugtgruppen" sammen med Bente.

Bente rydder op i navnelisten på wiki-siden, så navnene er opført pr. afdeling.

3. Avlermøde
- Snak om de udsendte mails til avlerne (Kirsten). Det var et dårligt tidspunkt at fortælle avlerne om at KBHFF er i krise (Kirsten). Alexander sendte mail ud til avlerne, Mogens har beroliget i invitationen til avlermødet.
- Mogens laver udkast til sæsonplan, som avlerne kan udfylde på forhånd.
- Dagsorden bliver: Gennemgang af forrige sæson, afstemning af næste sæson (ud fra tilbagemelding fra avlerne), præsentation af ideerne om avlerambassadører, fællesspisning.
- Arrangementsgruppen inviteres med til avlermødet - Anne Grethe inviteres med først og fremmest.
- Marikka byder velkommen og forklarer lidt om målet med mødet og sæsonplanens intention om at være til begges fordel.

4. Kartoffelkuren - status på 3-4 uger uden kartofler i ugens pose (Nina)
- Marikka har savnet kartofler. Debatten på hjemmesiden afspejler "interesseskævhed", så meget engagerede (for og imod) går ind i debatten.
- Vi vil ikke lave regler om hvorvidt der er kartofler

5. Hvor mange versioner af ugens pose findes der - og hvilken skal bruges.. (Alexander)
- sikkert flere. Denne skal bruges: (posen og frugtposen uge x 2013)
https://docs.google.com/a/kbhff.dk/spreadsheet/ccc?key=0AoZ9yIKVdLDmdEVPRnVIRngtblhGb3AtUjItSFlnbWc&usp=drive_web#gid=8
Har opdateret linket i Bestllingsmanualen. (NINA)
Marikka laver mapper til alle de poser, der er indkøbt.
Uge 45's pakkeseddel indeholder ikke kvalitetsskema, det skal på notitsen om ugens pose, Alexander finder ud af det.

6. Seminar om Fødevarefælleskaber og direkte afsætning af økologiske varer
Sammen med Aalborg Universitet har jeg i et par omgange søgt støtte til et projekt, der skal handle om at afdække forskellige muligheder for at sælge økologiske råvarer direkte fra producenterne til konsumenterne (kbhff og andre ff'er er en model, "andels"butikker, farmers markets, kasse- og poseordninger, csa'er, food hubs og andre modeller er knap så udbredte herhjemme), men uden held.Denne gang vil vi gerne gribe sagen lidt anderledes an - og vi tænkte, at KBHFF som medansøger og projektdeltager måske også ville kunne få mere ud af projektet - set i lyset af den igangværende krise. Krisen er, skulle jeg i øvrigt hilse og sige, ikke kun på aftagersiden - nogle af producenterne oplever et gevaldigt pristryk fra de traditionelle aftagere (supermarkeder, grossister). Så der er en fælles interesse i at få det til at fungere. I første omgang kunne vi godt tænke os at lave et seminar, hvor vi afstemmer forventninger - og have kbhff med på invitationen og talerrækken. Kollektivgruppen er "på", det samme er Mar fra Svanholm og (formoder jeg) Jesper fra Birkemosegård, vi har også positiv interesse fra Fødevareministeriet (yes!), men Indkøbsgruppen er også nødvendig ... Indkøbsgruppen opfordres til at møde op på seminaret og give input.

7. Hvad er der sket med fra indkøber til indkøber. Jeg har gerne ville indføre notater, men kunne ikke finde den.(Alexander)
Det er i sæsonplanen nu.

EVT.
a) Er der nogen, der har tænkt på Mortensaften (ja, der kommer rødkål fra Birkemosegård)

Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
http://kbhff.wikispaces.com/Indk%C3%B8bsgruppen+vagtplan+2011

Z. Opret næste møde:
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:
1. log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at editere eksisterende sider)
2. gå til indkøbsgruppens hovedside (dette link åbnes som en ny side, så du kan følge denne vejledning ved siden af), og tryk på Edit: Indkøbsgruppen
3. under overskriften "dagsordener for de næste møder" laver du copy-paste til linket til nuværende møde og flytter ned under referater, derefter stiller du dig op under dagsordener overskriften igen og trykker på knappen "Link" i edit-menuen øverst på siden
4. der dukker et nyt vindue op hvor du skal taste et "link titel" og et "page name" - begge skal hedde "Indkøbsgruppemøde den dd. mmmmm. åååå" og tryk på knappen "Add link"
5. du bliver nu dirigeret tilbage til indkøbsgruppens side hvor du kan se det nye link, sæt musen ind i link teksten og der dukker en bobbel op hvor du vælger "Visit"
6. du bliver nu dirigeret hen til en ny side hvor der står at siden endnu ikke eksisterer. opret den nye side ved at vælge den rette skabelon fra menuen: "Skabelon indkøbsgruppen dagsorden"
7. udfyld de nødvendige felter i tabellen mht tid og sted
8. så er du færdig! godt gået :)