Indkøbsgruppemøde den 25. marts 2013

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 25. marts 2013 kl 18-21
Hvor:
Øster Alle 25, lejlighed nr. 52 1.sal, Kbh. Ø
Kommer:
Nina, Kirsten,Anette, Lone, Heidi, Ane, Alexander, Tommy,Sara
Afbud:
Birgit, Carsten, Bente, Mogens
Aftensmad:
alle tager lidt med til fællesspisning
Ordstyrer:

Referent:

Kommer:Ane

Dagsorden:

0. Prioritering af dagsorden

1. Nyt fra kollektivgruppen
Generalforsamling 27-04: Valg af repræsentant og suppleant fra indkøbsgruppen.
Oprettelse af en fælles beslutningsside på wikien med dagsordenener for butiksgrupper.
Vi skal sikre rettighederne når vi lægger et billede ud på hjemmesiden.
Gentofte er endeligt lukket ned d. 20/3.
Det er vigtigt, at alle transportomkostninger medregnes nåpr vi køber for 92 kr. grønsager. Gælder især når der skal vognmænd fra Fyn (broendegård, Lars Skytte). Spørg hellere en ekstra gang....
MOGENS: Proceduren skal vel være, at vi skal have en pris inklusive alle transportomkostninger - og at vi så vidt muligt slår "flere fynske ting" sammen i samme levering (og altså ikke bare får en ting ad gangen).
Logistik arbejder på at sige tak for samarbejdet til Allehånde og køre grønsagerne ud via delebil (medlemmerne af KBHFF kører). Det er IKKE sat i søen endnu, men vi arbejder realistisk på det.
2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
På sidste møde snakkede vi om hvad vi skal stille op ift Kiselgården, hvor vi har været i dialog gentagne gange, men hvor der stadig er utilfredshed med bla løg. Jeg har foreslået at vi inviterede Ask til at komme til mødet (i en mail rundtsendt til alle gruppens medlemmer) men intet hørt, så jeg foretager mig ikke mere. Carsten
Sara: Jeg var ikke med til sidste møde og fik efterfølgende at vide at jeg var blevet tildelt den opgave at ringe til kiselgården og klage over dårlige løg. Det har jeg ikke gjort. Det er sådan set i tråd med de retningslinjer vi er blevet enige om tidligere, med den undtagelse at det skulle gøres af den ansvarlige indkøber dagen efter at de dårlige varer var blevet leveret og ikke flere uger senere. Dertil kommer at jeg simpelthen ikke ved hvad jeg skal sige til ham når det er et tilbagevendende problem som vi har klaget over før. Så jeg kaster altså håndklædet i ringen, vi må sammen finde på en anden løsning.
Carsten: Jeg har prøvet at ringe / sms'e til dig nogle gange, Sarea, men uden held.... Men vi mangler måske at fastlægge en procedure for vedvarende problemer med kvalitet fra en avler.
MOGENS: Jeg var ellers helt med på at invitere Ask med - men jeg tror vi skal samle mere evidens op (jeg har ikke selv fået pose meget længe, og har derfor ikke noget grundlag - de grøntsager, jeg køber til markedet er som regel ok, og hvis ikke sender jeg straks en brokke-sms). Det er nok det der hængeparti - SORRY - med værktøjet til kvalitetskontrol. Når det fungerer, kan vi vende tilbage dagen efter med konkrete tal.

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Der er kommet faktor på løssalgsvarerne og den er blevet indsat i Posen uge X. Dog mangler der en basisfaktor for Nordvest - Stine, kan du skaffe en?? Gentofte lukker ned (Nina)
MOGENS: I denne uge løste vi det ved at NV slet ikke fik nogen "faktorvarer"
Bemærk at Ydre Nørrebro slet ikke ønsker løssalg - Hvordan skal vi formulere det bedst?. (Nina)
MOGENS: Ydre Nørrebro ønsker ikke løssalg er da en meget god formulering?

4. Om producenterne (Lone)

5. Grantoftegaard, som er en øko-soc avler, vil gerne byde ind i Kbhff se www.grantoftegaard.dk (Kirsten)
MOGENS: Kan de levere tilstrækkelige mængder i højsæsonerne? - jeg har for længe siden talt med Marianne, som er direktør for stedet, hun var ikke sikker. Er det Johannes (som står for landbruget), du har talt med? Han var nemlig lidt interesseret på et et tidspkt. .. Det kunne være godt hvis de kom ind - de er både tæt på, økologiske og har en social virksomhed.

6. Ny spire-iværksætter med spændende ting til Kbhff - se [[http://www.kbhgrønt.dk|www.kbhgrønt.dk]] (Kirsten)
Herunder: Blåbærleverandør fra Give tilbyder sit med ledig plads til grøntsager - jeg tror det er en sag for Århus Økologiske Fødevarefællesskab.

7. Sæsonplan 2013-2014
Den endelige sæsonplan er nu kommet ud (Nina) Skal vi melde noget ud på hjemmesiden?

8. Fælles arbejdsgruppemøde d 8-4-13, kl 17-20.30 i Hub,
Hvem deltager? Carsten

9. Kvalitetsværktøj
Hvordan går det med at udvikle et værktøj til de pakkevagter, der skal stå og se om gulerødderne er ordentlige og sætte krydser? (Carsten)
MOGENS: Nu tager vi os sammen! Det er ikke kommet i gang endnu. Første ide: Det skal være hurtigt og fungere fra dag til dag - helst kunne opdateres fra en bærbar i butikken, så indkøberne om torsdagen kan se gårsdagens tilbagemeldinger i "tørre" tal.Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
http://kbhff.wikispaces.com/Indk%C3%B8bsgruppen+vagtplan+2011Z. Opret næste møde:
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:
1. log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at editere eksisterende sider)
2. gå til indkøbsgruppens hovedside (dette link åbnes som en ny side, så du kan følge denne vejledning ved siden af), og tryk på Edit: Indkøbsgruppen
3. under overskriften "dagsordener for de næste møder" laver du copy-paste til linket til nuværende møde og flytter ned under referater, derefter stiller du dig op under dagsordener overskriften igen og trykker på knappen "Link" i edit-menuen øverst på siden
4. der dukker et nyt vindue op hvor du skal taste et "link titel" og et "page name" - begge skal hedde "Indkøbsgruppemøde den dd. mmmmm. åååå" og tryk på knappen "Add link"
5. du bliver nu dirigeret tilbage til indkøbsgruppens side hvor du kan se det nye link, sæt musen ind i link teksten og der dukker en bobbel op hvor du vælger "Visit"
6. du bliver nu dirigeret hen til en ny side hvor der står at siden endnu ikke eksisterer. opret den nye side ved at vælge den rette skabelon fra menuen: "Skabelon indkøbsgruppen dagsorden"
7. udfyld de nødvendige felter i tabellen mht tid og sted
8. så er du færdig! godt gået :)