Indkøbsgruppemøde den 26. november 2012

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 26. november 2012 kl 18
Hvor:
hos Bente, Humlebækgade 49, 3. th
Kommer:
Kirsten, Alexannder, Carsten (har et andet møde der fmt slutter ved 20-tiden, ringer lige og hører om det gir mening at komme derefter), Jens, Ane, Martin, Tommy, Nina (kommer nok først kl. 19.30, da jeg skal til navigation) Heidi, Ane W, Ellen (IB) kommer efter middag ca. kl. 19-19:30 Forslag. ryk pkt. 3 lidt så alle kan høre dette? Mogens, Sara, Stine (ca. kl. 19)
Afbud:
Carsten, Nina, Heidi
Aftensmad:
Bente serverer noget lækkert
Ordstyrer:
Sara
Referent:
Mogens

Dagsorden:

0. Prioritering af dagsorden

0.1 Opfølgning på avlermødet
Martin: Avlerne er tilfredse - om ikke forkælede så med den frihed, der skal til for at lave en god forretning. De ved at det bliver stort over en femårsperiode. Det er den eneste måde at tjene penge på økologisk frugt og grønt. Check evt. farmingo.com
Tommy: Ift avlermøde skal dem, der dukker op føle, at de bliver brugt. Man kunne forestille sig et fremtidigt bestillingssystem, hvor hvert enkelt medlem kan bestille varer uden for posen (bliver muligvis for arbejdskrævende). De små avlere skal knyttes til os så de ikke føler sig sjoflede.
Vi fortsætter med en slags frugt i grøntsagsposen gennem hele sæsonen - og hver anden uge en frugtpose (startende med rabarber-jordbær og videre så længe der er æbler).

1. Nyt fra kollektivgruppen
Logistikgruppen holder sit første møde onsdag den 5. december

2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Jeg har "været efter" Svanholm igen for at få dem til at levere i sække med max ti kg (Carsten).
Stine noteret sig at Solhjulets æble-priser er højere end vores - dvs at vi bør opjustere priserne. Samtidig kunne vi sørge for at de æbler vi får er af høj kvalitet (fx har Kuldsminde leveret melede æbler). Vi fastholder prisen - det kan skyldes at vi får irregulære størrelser. Hvis avlerne vil have mere, må vi fastholde kvalitetskravet.

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Ninas mail ...

4. Nyhedsbreve til vores avlere (stine)
En pige har skrevet til os, fordi hun gerne vil påtage sig opgaven med at skrive nyhedsbreve til avlerne. Hun vil dog gerne vide, hvor stor en opgave det er. Hvor ofte skal brevene skrives og hvad skal der står i dem?
hendes mail: marielerche@gmail.com
Ingen rigtig genkende opgaven ,,,, Forslag: Skal melde medlemmernes reaktioner tilbage til avlerne (tilbagemeldinsskemaerr, fx) Bør inviteres med til indkøbsgruppens møder, som minimum.

5. Opdatering af priser i løssalgs-skemaet.
Løssalgspriser står i løssalgsskemaet - der er et link fra wikimenuen: Ugens pose.

6. Flere medlemmer i indkøbsgruppen (alle afd er ikke repræsenteret med 2 medlemmer)
Der mangler medlemmer fra Indre By. Det er en lille afdeling og vi lader dem 'komme til kræfter'.
Ellen fra Islands Brygge orienterede om at der er medlemsmøde på onsdag og at de prøver at få flere til at melde sig under fanerne. Ellen opdaterer indkøbsgruppelisten.

7. Æblemost fra Knabstrup (Alexander)
Nogle der kalder sig for Makvärket har skrevet til os om sælge æblemost i 3-5 liter poser - 15-20 kr literen. Den er ikke certificeret økologisk. Men de sprøjter den ikke. De siger om sig selv: "Makvärket er et konsensus-baseret kollektiv som puster nyt liv i en gammel keramikfabrik som ligger i Knabstrup, 70km vest for København. Vi bygger med bæredygtige materialer og benytter os af permakulturelle principper i vores haver. Vi er i gang med at udvikle bl.a. en multisal til nycirkus, koncerter, teater, dans osv., træ- og metalværksteder, atelie, et seminarhus mm. Vi arbejder ulønnet og alt overskud, også fra æblemosteriet, går direkte til Makvärket og arbejdet på fabrikken."

Vi har rigeligt med æblemost - så fremtidige henvendelser kan besvares med et høfligt nej tak.

8. Skal vi have honning fra BYBI? (Alexander)
Honning er OK - men det skal bare først være når der er en, der har energi til at bestille det. Nørrebro bestiller det lokalt fra en lokal biavler.

9. Flere nye leverandører: Laurids Siigs gæs og Peter Hvenegaard Mikkelsens kød (Mogens).
Orientering: Laurids og Peter er blevet opdateret på vores betingelser og hvordan det skal leveres.

Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
http://kbhff.wikispaces.com/Indk%C3%B8bsgruppen+vagtplan+2011

Z. Opret næste møde:
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:
1. log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at editere eksisterende sider)
2. gå til indkøbsgruppens hovedside (dette link åbnes som en ny side, så du kan følge denne vejledning ved siden af), og tryk på Edit: Indkøbsgruppen
3. under overskriften "dagsordener for de næste møder" laver du copy-paste til linket til nuværende møde og flytter ned under referater, derefter stiller du dig op under dagsordener overskriften igen og trykker på knappen "Link" i edit-menuen øverst på siden
4. der dukker et nyt vindue op hvor du skal taste et "link titel" og et "page name" - begge skal hedde "Indkøbsgruppemøde den dd. mmmmm. åååå" og tryk på knappen "Add link"
5. du bliver nu dirigeret tilbage til indkøbsgruppens side hvor du kan se det nye link, sæt musen ind i link teksten og der dukker en bobbel op hvor du vælger "Visit"
6. du bliver nu dirigeret hen til en ny side hvor der står at siden endnu ikke eksisterer. opret den nye side ved at vælge den rette skabelon fra menuen: "Skabelon indkøbsgruppen dagsorden"
7. udfyld de nødvendige felter i tabellen mht tid og sted
8. så er du færdig! godt gået :)