Indkøbsgruppemøde den 26. september 2011

Hvornår:
mandag den 26. september kl 18
Hvor:
hos Mette i "Mao's lyst": Svanemøllevej 88 Hellerup
Kommer:
Carsten, Kathrine, Stine, Mette
Afbud:
Sara, Erik, marusa, Charlotte
Mad/Snacks:
Mette sørger for aftensmaden
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien, skriver ref til kollektivgruppen:
Mette
Opdatere vagtplan, skrive til nyt fra grupperne på kollektivgruppens dagsorden


Dagsorden:

(Prioritering af dagsorden)
1. Udfyld vagtplanen for november
Vi var kun 4 til mødet så det er ikke muligt at fylde vagtplanen op på mødet. Vi opfordrer til at alle der kan tage vagter skriver sig på, så den ikke bliver udfyldt i sidste øjeblik. Fremover vil vi gerne lave vagtplanlægningen på mødet. Vagtplanen ligger her.

2. Vælg repræsentant til bestyrelsen
Kathrine stiller op til valg på GF jubiii

3. Status genrelt
- Fast punkt på mødet med tilbagemelding fra grupperne omkring udbud og kvalitet og generel mere fokus på kvalitet i indkøbsgruppen.
- Telefonvagt: Avlere og chaufør skal kun have telefonnummer på fælles telefonvagt i kbhff (Se fællesvagtplan) ikke til de enkelte afdelingers modtagervagter ellers bliver de forvirrede. Fælles telefonvagten ringer til de enkelte afdelingers modtagervagt og gør dem opmærksom på hvornår de kan forvente levering.
- Stort thumbs up til avlere og indkøbere, poserne bliver bare bedre og bedre.


4. Tjek på præsentationen til medlemsmødet på torsdag- to indkøbsdage, nyt lager mm.
Charlotte tager nyt fra gruppen.
Vigtige punkter:
- Overvejelser med to leveringsdage
- Lager ude af byen, hvor afdelingerne har ansvaret for modtagelse og fordeling på skift.
- Frugtpose ordning hvordan hvornår, pris osv.
- Gøre opmærksom på at vi har fået større variation på grønt f.eks.rottehaler, romanesco, hestebønner
- Arbejder på større udvalg af tørvarer
- Indkøberne vil meget gerne have mere feed back på indholdet og kvalitet.

5. Lager i Gladsaxe (Mette)
Baisikeli vil måske lægge lokaler til vores første eksterne lager. Carsten og Mette holder møde med dem i morgen og melder tilbage.
Vi skal selv bemande lageret, hvor vi tænker at afdelingen bemander lageret med f.eks. 3 medlemmer. På den måde er der også mulighed for at opbevare kasser og på sigt poser.

6. Betaling fra lokalafdelingerne
Mette er blevet kontaktet af Kiselgården og Svanholm fordi lokalafdelingerne åbenbart har svært ved at betale korrekt og til tiden. De har send flere rykkere ud med forklaringer på hvordan de skal gøre, uden at der bliver reageret på det. Nogle avlere er derfor med god grund frustrerede da det hver gang giver dem ekstra arbejde. Det er måske godt at man som indkøber er klar over problematikken, selvom det er økonomigruppen der har ansvaret for at få orden på betalingerne igen. Mette har kontaktet Nikolaj og Carsten tager fat i Margrethe.

9. Mødeskabelon
Vi opdatere mødeskabelonen så vi ikke behøver copy paste den hver gang. Den gemmes under navnet:
"Skabelon indkøbsgruppemøde dagsorden".

11. Avler møde i Januar
Vi vil gerne holde et avlermøde igen i januar, hvor vi kan tage følgende punkter op:
-I fælleskab finde løsning på ifco-kasse problem
-Tak for bedre udvalg af sjove ting
- Hvordan prissætter vi så det er en fair pris for os og avlere og ingen føler sig snydt.