Indkøbsgruppemøde den 27. oktober 2014

referat Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
Mandag, d. 27. oktober 2014 kl. 17.00 til 19.00
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, Vesterbro
Kommer:
Alexander, Kirsten, Bente, Ellen (tidligst kl 17h30), Anne-Louise, Emilie, Christine (17-18.30)
Afbud:
Mogens, Anita, Birgit, Ane, Marikka, Anne-Marie (blevet syg), Sofie
Aftensmad:
Alle medbringer en lille ret
Ordstyrer:
Nordvest
Referent:
Amager

Dagsorden:

0. Prioritering af dagsorden - snak om sidste måneds referat og tonen i dagsordenen.

2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Jeg synes ikke Svanholms gule/hvide gulerødder har været gode. De har været træge, hårde, ikke så saftige og uden smag (alexander)

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)

4. Avlermødet - se arbejdsnotat:
http://kbhff.wikispaces.com/Arbejdsnotat+-+Avlerm%C3%B8de2014
og avlermøde 2014:
http://kbhff.wikispaces.com/avlerm%C3%B8de+2014

5. Kommer der en ny afd. på Linnésgade?

6. Løssalg
Sidste uge var der 7 forskellige typer grøntsager bestilt til løssalg. Det var meget, og vi kunne ikke få solgt det hele på Vesterbro. Jo flere forskellige ting man køber i løssalg jo mindre tror jeg osse der bliver solgt af hver. Jeg synes det er vigtigt at huske, at posen er kerneydelsen, og at løssalg er risikabelt. (Alexander)

7. Pakkesedlen
Hvornår tænker vi pakkesedlen senest være udfyldt? Og hvornår skal ændringer skriftligt underrettes til Pakkelederen i Vanløse. Har oplevet at skrive noget på om mandagen, og så var det for sent. (Alexander)

8. Hungry Gab

Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
http://kbhff.wikispaces.com/Indk%C3%B8bsgruppen+vagtplan+2011

Z. Opret næste møde:
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:
1. log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at editere eksisterende sider)
2. gå til indkøbsgruppens hovedside (dette link åbnes som en ny side, så du kan følge denne vejledning ved siden af), og tryk på Edit: Indkøbsgruppen
3. under overskriften "dagsordener for de næste møder" laver du copy-paste til linket til nuværende møde og flytter ned under referater, derefter stiller du dig op under dagsordener overskriften igen og trykker på knappen "Link" i edit-menuen øverst på siden
4. der dukker et nyt vindue op hvor du skal taste et "link titel" og et "page name" - begge skal hedde "Indkøbsgruppemøde den dd. mmmmm. åååå" og tryk på knappen "Add link"
5. du bliver nu dirigeret tilbage til indkøbsgruppens side hvor du kan se det nye link, sæt musen ind i link teksten og der dukker en bobbel op hvor du vælger "Visit"
6. du bliver nu dirigeret hen til en ny side hvor der står at siden endnu ikke eksisterer. opret den nye side ved at vælge den rette skabelon fra menuen: "Skabelon indkøbsgruppen dagsorden"
7. udfyld de nødvendige felter i tabellen mht tid og sted
8. så er du færdig! godt gået :)