Indkøbsgruppemøde den 28. november 2011

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
Mandag den 28. november kl 17-21 - inkl IT-værktøjer
Hvor:
Saxogade 5, 3. th (hos mikkel)
Kommer:
Sara, Charlotte, Erik, Carsten, Mikkel, Mogens, Franciska, Kathrine, Anton


Afbud:
Jette, Mette, Stine

Snacks/Mad:
Carsten tager tærte med, Mikkel finder på noget og lægger hvidvin på køl
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


referat:

(Prioritering af dagsorden)

1. Nyt fra kollektivgruppen

intet nyt - prisaftale med allehånde er diskuteret. Når Økonomigruppen har styr på økonomi og de udfordringer der tager vi et fællesmøde med dem og os (indkøbsgruppen)

2. Kvalitet - udbud og sorter i den forgangne måned

Vi køber æg fra Ove Vester fremover. Erik tjekker mængder på æg og sender videre til indkøbsgruppen og laver en skabelon.

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)IT-værktøjer - fælles gennemgang ca. 1,5 time (Charlotte)
Opfølgning fra oktobermødet: (Charlotte)
Avler-møde bliver onsdag den 1. februar i Vanløse. Carsten kommer med oplæg om dagsorden.kbhff avlermode.docx
Sæson-liste
andet?

Beslutning: dagsorden til avler møde er godkendt. 2 arbejdgruppe punkt 3 fra dagsorden: Katrine, Anton, Carsten. punkt 4 fra dagsorden: Erik, Mikkel, Mette og Mogens.

4 Sæsonliste. Mette, Erik, Mikkel, Sara og Carsten har lavet et forslag til en vintersæsonliste - så vi kan sikre os et rimeligt sortiment frem til uge 18 (ny sæson). Kig i regnearket ark 2 og kommenter på mødet.
Vi skal nok lave en fordeling af hvem der kontakter hvilke avlere, så vi kan sikre os at varerne ikke bliver afsat til anden side. (Erik)
Sæsonoversigt 2011.xlsx

Besluttet Erik går i gang og laver en fordeling af producenter på varer.

5. Forslag til arkivering af behandlede mails (Mette)
Indkøbsgruppens medlemmer
-Sara
-Charlotte
-Mogens
-Erik
-mm.

Frugt og grønt producenter
-Kiselgården
-Birkemosegård
-Svanholm
-mm.

Kolonialvare
-Mel
-Æg
-Kaffe
-Rabarberprodukter
-Mm.

Kødproducenter
- Fisk
- Juleænder
- Gris
- Ko

Non-food
- Vægte
- Poser

Diverse (Som selvstændige kategorier):
-Intern kommunikation kbhff
-Intern kommunikation Indkøbsgruppen (herunder mail fra medlemmer der gerne vil med i gruppen)
-Avlermøder og sæsonplanlægning
-Fragt og lager

se bestillingsmanual for beslutning

Til sidst ikke glemme:
- opdatere vagtplan

Der mangler indkøbere til den 22.12 og 29.12
- næste møde

2. januar kl. 17.30 hos Mogens