Indkøbsgruppemøde den 29. april 2013

Indkøbsgruppemøde
Hvornår:
mandag den 29. april 2013 kl. 18 - 21
Hvor:
Øster Alle 25, lejlighed nr. 52 1.sal, Kbh. Ø (hos Kirsten fra Østerbro)
Kommer:
Nina,Kirsten, Carsten, Birgit , Ane, Anette, Alexander, Tommy, Mogens
Afbud:
Bente, Erik
Aftensmad:
Alle tager lidt med til fællesspisning - der er opvaskemaskine, hurra :)
Ordstyrer:
Alexander
Referent:
Nina

Dagsorden:

0. Prioritering af dagsorden

1. Nyt fra kollektivgruppen
Vedr. Fællesmøder:
Alexander var ikke til stede.
Carsten:
Indre By er lukket ned.
Generalforsamling - der var disk. om manglende æglevering når Stengården slagter høns hvert 3. år
Budget kan ikke blive færdiggjort. Bliver nok ikke godkendt før efter sommerferien. Det er meget vigtigt at vi ikke indkøber for mere end 92 kr.
Alex er blevet genvalgt.

2. opfølgning på kvalitet, levering osv fra den sidste måned
Uge 16 - Kiselgården leverede alt for sent.

Persillerødder, Svanholm, har ikke været på toppen. (Nina)
Mail fra Amager om gentagne oplevelser med rådne løg - samme leverandør? (Nina)
prisforskel på agurker fra marjatta/vidarslund og lykkesholm(alexander)

3. Nyt i bestilingsmanualen (ændringer i aftaler, værktøj osv.)
Nina: Jeg har fået lavet kvalitetsskemaet. Kom med bemærkninger! Før vi sender det ud, skal Mogens (?) lige have lavet en kvalitetsgrøntsags/frugtoversigt.
https://docs.google.com/a/kbhff.dk/spreadsheet/ccc?key=0AoZ9yIKVdLDmdFA1aDJWMHlqU3lvbDQ2UmoxdlV4dmc#gid=15
Klik på den fane der hedder "Kvalitet". Hvis det ser godt ud, vil jeg integrere det i Posen uge X.

Nina: Nyt løssalgsfaktorarkskema: Tjek det ud, hver gang du køber ind.
https://docs.google.com/a/kbhff.dk/spreadsheet/ccc?key=0AoZ9yIKVdLDmdHU2ek52SFB6T3hHSjhkdlNmSTZmWUE#gid=0

4. Seriøs snak om, hvem der kan deltage som indkøbere på vagtplanen og deltagelse på indkøbsgruppemøderne fra alle afd. (Kirsten)

5. "Om producenterne" på hjemmesiden - den er vist ikke blevet opdateret i længere tid.
(jeg, Lone tager med til mødet i kommunikationsgruppen, da Nina har sendt oplysningerne til dem)


6. Vedr lukning af lokalafdelinger -
Er der noget vi som indkøbere har brug for de gør / kommunikerer / sørger for? Spørgsmål fra KG.

7. Jeg vil godt tage honning som tørvare / Carsten, til orientering

8. Nyt fra turen til Svanholm (Nina)

9. Beslutningsoversigt som KollektivGruppen? (Nina)
I KG har de følgende oversigt: http://kbhff.wikispaces.com/Beslutningsoversigt+KG+2013 --> skal vi have en lignende for Indkøbsgruppen?

10. Ny skabelon til Indkøbsgruppen (Nina)
Hvad siger I til denne skabelon? Skal vi gå over til den? Skal noget ændres ved den?
http://kbhff.wikispaces.com/space.template.Skabelon+indk%C3%B8bsgruppem%C3%B8de+dagsorden

11. Ny grupper på samarbejdsplatformen (Nina)
Meld jer gerne ind :)
http://kbhff.dk/groups/lossalgsansvarlige/
http://kbhff.dk/groups/evalueringskorpset/

12. Lugepatrulje til Birkemosegård (Carsten)
Som modydelse for at Jesper fra Birkemosegård kører grønsager ud til NV, Ydre N og Vanløse hver onsdag har vi aftalt at KBHFF skal sende 20 medlemmer op og luge markerne to gange. Det skal være i starten af juni og i starten af juli. Vi skal have organiseret turen og slået den op på hjemmesiden. Hvem vil
- kontakte Jesper: Kirsten & Mogens
- finde ud af transport: Kirsten & Mogens
- sørge for at kommunikere det ud hurtigst muligt: Kirsten & Mogens
Arrangements- og kommunikationsgruppen vil gerne hjælpe / løse konkrete opgaver men vi skal tage initiativet.

X. Eventuelt
Kirsten har ordnet med IT/Bjørn at vi får adgang til de gamle vagtplaner

Y. Opdatering af vagtplan:
Vi sørger for at der er indkøbere på vagtplanen for den kommende måned.
http://kbhff.wikispaces.com/Indk%C3%B8bsgruppen+vagtplan+2011

Z. Opret næste møde:
Vi aftaler hvem der inviterer næste gang, og referenten opretter en wikiside for næste møde, det gøres som følger:
1. log ind som wikispaces-bruger i øverste højre hjørne (man skal være logget ind for at oprette nye sider, i modsætning til at editere eksisterende sider)
2. gå til indkøbsgruppens hovedside (dette link åbnes som en ny side, så du kan følge denne vejledning ved siden af), og tryk på Edit: Indkøbsgruppen
3. under overskriften "dagsordener for de næste møder" laver du copy-paste til linket til nuværende møde og flytter ned under referater, derefter stiller du dig op under dagsordener overskriften igen og trykker på knappen "Link" i edit-menuen øverst på siden
4. der dukker et nyt vindue op hvor du skal taste et "link titel" og et "page name" - begge skal hedde "Indkøbsgruppemøde den dd. mmmmm. åååå" og tryk på knappen "Add link"
5. du bliver nu dirigeret tilbage til indkøbsgruppens side hvor du kan se det nye link, sæt musen ind i link teksten og der dukker en bobbel op hvor du vælger "Visit"
6. du bliver nu dirigeret hen til en ny side hvor der står at siden endnu ikke eksisterer. opret den nye side ved at vælge den rette skabelon fra menuen: "Skabelon indkøbsgruppen dagsorden"
7. udfyld de nødvendige felter i tabellen mht tid og sted
8. så er du færdig! godt gået :)