Distributionsgruppen Møde d. 26. maj

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
d. 26. maj kl. 17.30-19
Hvor:
the Hub
Kommer:
Sofie (V), Lasse (NV), Jonas (Amager) Lone (sydhavnen), Liv (Amager); Line (YN), Kirsten(Ø), Janus (YN - ikke til spisning), Morten (IB) Pernille (gæst fra arrangementsgruppen)(nv)
Afbud:
Jonathan(Frb); Charles (NV), Marianne ( Nv), Carsten (Vanløse)
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødeleder:
Jonas
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Sofie

Dagsorden:

FASTE PUNKTER

1. Nyt fra lokalafdelingerne

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager
Faldende medlemstal så teams blir lidt svære at fylde. De manger rep. til Indkøb. Efterlyser pr. mail. De starter fællesspisning op. De har stadig meget most. Nogen afdelinger der vil købe?
Christiania
Ingen rep. fra Christiania. Janus har ikke fået fat i dem. De skal vist nok flytte.
Frederiksberg
Ingen rep. jonathan er fast rep. Kunne en suppleant være aktuel?
Islands Brygge
Ikke meget nyt. Der er i gang med at blive samlet et team der hugger brænde for spejderhytten.
Nordvest
Havde en lille kvantum-svipser mht antal bestilte poser; ellers har vi været på Lersø festivalen i baghaven/parken. Mange spændende ting er undervejs, bla bogbytte dag d. 4/6 , alle er velkomne. Ser frem til fødselsdagen.
Der er nedsat arbejdsgruppe der skal kigge på struktur. Der mangler ejerskab til teams. De har stort medlemsfremgang som skaber lidt problemer på teams.
Nørrebro
Ingen rep. De har ikke fundet en fast rep. de vil ha nørrebro butiksmail på distributionsmailen.
Vanløse
No news, det kører fint.
Vesterbro
Laug er ved at køre. Vi overvejer om der skal være lukket nogle uger over sommeren. Hvad siger i andre afdelinger? YN har haft krav om at hvis man henter poser så skal man også tage en vagt. Samkøring med andre afdelinger er en mulighed.
Ydre Nørrebro
Vi har fået tømt vores gamle opbevaringsrum i vores nedlagte afdeling, og fandt her mere end 500 stofposer. Vi opbevarer dem fint, men sælger dem også gerne til afdelinger, der mangler. Vi har desuden nu fået styr på vores retursystem, da vi kører en lidt anden model end andre afdelinger.
Østerbro
Niels-Simon træder ud af gruppen og ind i Kommunikationsgruppen (foreløbig lokalt). Det er i øjeblikket lidt bøvlet at være kassemester, bl.a. i.f.t. de nye varegrupper, men osse "gennemtræk".
Det kunne være en ide at ha en kassemesterarbejdsdag fælles. Janus laver en liste med datoer og sender ud.
Sydhavnen
Vi er kommet godt igang med afdelingen, der har været 3 butiksdage og vi har haft bestilt 20-40 poser. Vi overlevede også den første dag, selvom vi ved en fejl fik 30-40 kilo for meget af hver vare. Bl.a. vesterbro var solidariske og aftog en del. De overskydende 30 kg gule rødbeder vender tilbage som syltede og så vil vi sælge dem i butikken. Ind imellem virker organisationen som meget skrøbelig og afhængig af få personer, men dels trækker nøglepersoner (som indkøb og økonomi) et ordentligt læs og dels er medlemmerne friske og aktive og tager de uforudsete problemer med højt humør. (som da vi manglede vægte sidste gang) Vi har en butiksgruppe der er velorganiseret, men allerede nu er to teamansvarlige ved at trække sig og ønsker at blive erstattet. Vi kan ikke holde fokus på alt fra en start og har koncentreret os om folk til teams, centrallagertjansen og chaufførgruppen, men vi skal bl.a. finde flere folk til de centrale grupper. Vi skal også organisere flere arbejdsgrupper rundt om teams og butiksgruppe i Sydhavnen. Vi er i omegnen af 80 medlemmer! Vi har lagt planer for at holde åbent alle uger frem til jul. Og håber på at vi kan pakke sammen med vesterbro hvis vi i sommerferien kommer under forudbestilling på 5-10 poser.
Opstartsgrupper

Valby/Vigerslev
Ingen rep.2. Opsamling på opgaver fra sidst

Opgave
Ansvarlig
Status
Håndsrækning til Christiania
Janus
Intet nyt. Hvis nogen har mulighed for at ta fat i dem så er folk velkomne. Janus kan ikke love at han har tid.
Sofie tager fat i dem. En fra økonomi ku vær go at ta fat i dem. Liv kan muligvis ha tid til at ta med.
Skabelon til månedsrapport
Liv
Skema er lavet
Bedste pris for papirsposer

Jonathan er ikke til stæde så vi rykker til næste gang.
Matchende team struktur
Liv

5 års fødselsdag

Følgende afdelinger er klar: NV, Amager. Resten skal lige ha fundet ud af om de kan. Dato er d. 9. August.
Arrangement skal nok være med.
Møde med udflytterbørnehave
Line/Jonathan
Vi har afholdt et rigtigt fint møde, med en meget interesseret og engageret børnehaveleder. Aftalen er nu, at han vil drøfte det med forældregruppen grundigt, og melder tilbage til os, hvis han mener det er realistisk at åbne en lokalafdeling.
Det er vigtigt at logistikken er på plads og at det ikke blir for stor en belastning for de andre afdelinger på lageret i Vanløse.

3. Godkendelse af referat fra sidst


4. Næste møde - tid og sted

d. 26. juni kl 17.30. Det blir aflyst hvis der er for få personer eller for få punkter. Kirsten fra Østerbro lægger hus til.
Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

NYE PUNKTER

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.


Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
- informationspunkt
- diskussionspunkt
- idéudviklingspunkt
- beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
5.
Indkøbsgruppen overtager oprettelsen af afhentningsdage, men sørger for i god tid at spørge afdelingerne hvornår de holder sommerferie- og jule-lukket (fx. 1/5 hhv 1/10).
Jonathan (er ikke tilstede)
Info/diskussion
10 min
6.
hvordan kommer vi i gang med fisk fra Thorupstrand.
Thorupstrand vil gi gratisk fisk til medlemmerne d. 18. jun. Der skal findes 2 pers. i hver afdeling der vil stå for det den dag. Enten er der en der skal stå og gi de 2 fisk eller også er det pastikhandsker så medlemmerne selv tager.

På sigt vil det blive noget med pakning ved bådene så kølekæden ikke blir brudt.
De overvejer at sende et spørgeskema rundt efter arrangementet for at høre om opbakning.
Den varringe løsning er ikke klar endnu.
Lasse (NV)
ideudvikling/ beslutning
15 min
7.
Ny distributions-wiki og mail-turnusplan
  • Skal oprettelse af nye fælleslagervagtplaner være en del af turnusordningen? Den sal følge turnusordningen.
  • Der skal laves en standardmail som kan sendes ud til dem der overtager tjansen
Jonathan
Info
2 min
8.
indkøb af vægte til fælleslageret.
Lasse vil gerne undersøge. Lone vil undersøge hvad hendes vægte fra hendes arbejde hedder og om de har nogle til overs.
Kassererne skal spørges om pris.
Lasse (NV)
beslutning
5 min
9.
Opdate på møde med Virum
- De vil skulle hente grøntsager på lageret i Vanløse. Men de står ikke på spring til at åbne endnu. De er ikke så mange mennesker endnu.
Kan det overhoved lade sig gøre at de har deres egen økonomi og at de kører parallelt.
Der kan blive lidt bøvl i Vanløse. Det kan være en ide at de altid har en pakker på lageret så der er styr på det.
De gir lyd fra sig hvis/når de er mere klar.
Liv
Beslutning/ideudvikling
10 min
10.
Æggeleveringen til fælleslageret kan muligvis først komme inden 12. Er der nogen alternativer?

  • tages op med Indkøb
Carsten / Jonathan
Beslutning
5 min
11.
Opsamling på Månedsrapport, alle bedes se oplægget igennem og komme med kommentarer
Månedsrapport
ind/udmelding kan trækkes fra systemet. Snak med Torsten om det.
Arket skal sættes op som database så vi kan trække tal ud. Men vi starter allerede.
Liv
Idéudvikling
10 min
12.
Gennemgang af vagttyper, så de kan blive matchende til onlinesystemet. Jf. mail sendt ud d. 22/5.
Skema med vagttyper

Liv samler sammen og tager det med til næste møde hvor vi skal samkøre vagterne.
Liv
Idé/beslutningspunkt
15