Distributionsmøde 25. august 2014

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
Mandag d. 25. august klokken 17:30
Hvor:
Frede's Bastion
Refshalevej 28
1432 København K.
Kommer:
Jonas Glass (S), Line (YN). , Liv (S), Lasse (NV) Lone (Syd), Morten (IB)
Charles (NV), Helle (Van), Jonathan (Frb), Anders (Frb), Lene (N), Samuel (CA). Janus (YN),
Afbud:
Marianne (NV),
Sofie (V) -prøver at finde en anden
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødeleder:
Janus (YN)
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Line (YN)


Dagsorden


FASTE PUNKTER


1. Nyt fra lokalafdelingerne

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager
Vi har været i midlertidig lokaler i sommerferien, grundet ombygning, men er nu tilbage igen. Det er gået stille og roligt for sig i sommerferien, med få bestillinger og lidt for få fremmødte til vagterne, vi overvejer sommerlukning næste sommer.
Der har været holdt møde mellem team-links og butiksgruppen for at diskutere status på vores teams. Ikke alle er lige velfungerende. Vi forsøger i en periode at have en "fremmøde-liste", hvor folk skriver sig på, når de møder op på deres vagt.
Vi deltager i Urbanfestivalen, hvor vi laver smagsprøver og deler flyers ud.

Vi er endelig kommet af med noget af vores most.
Vi har haft besøg af Aarhus Økologiske fødevarerfællesskab.
Christiania
Afdelingen er flyttet til den restaurede Fredes Bastion. Afdelingen deltog med salg og promovering ved Bastionens Åbningsfestival sidste weekend.
Frederiksberg
Vi er flyttet til Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, 2000 F. Lokalet er lidt småt, men ellers går det fint. Vi har fået bedre mødefaciliteter.
Islands Brygge
Alt går fint. Er ved at forberede Bryggens fødselsdag den 6. september. Der har været efterspurgt om vi kunne indføre mobile pay, og om vi i så fald skal gøre det inden der indførers et etableringsgebyr 1. oktober.
Nordvest
vi er begyndt en proces, der skal udmunde i en mere stabil og gennemsigtig afvikling af medlemmernes vagter. Der har været Ca halvt med poser ifht ellers, og vi er nu oppe på det gense igen, her efter sommeren. Dejlige og hyggelige onsdage i Karens Have
Nørrebro

Vanløse
Vi har brug for hjælp til fælleslageret efter fødevarestyrelsens besøg.
Vesterbro
-Har holdt 2 lukkedage over sommeren, men er nu i gang igen med stigende poseantal.
-Haft besøg af studerende fra Holland.
-Vi laver flyers for at få lidt flere medlemmer, da vi sagtens kan håndtere det, og nu forhåbentlig har en laugstruktur der fanger folk op når de blir meldt ind.
-Har indkøbt et køleskab til at opbevare overskudsgrønt fra onsdag til onsdag så vi kan bruge det til folkekøkkenet. Pengene er delvist kommet fra folkekøkken overskuddet.
-Vi fik kun en lidt glad smiley til kontrollen i onsdags. Det er pga. vores folkekøkken.
Ydre Nørrebro
Vi har holdt åbent hele sommeren uden de store problemer. Butiksgruppen har fokus på, at vi skal have udfyldt kvalitetsskemaer.
Østerbro

Sydhavn
-Vi har med stor succes hold åbent hele sommeren. Mellem 15 og 20 poser pr. uge.
-Vi skal snart have den første fælleslagervagt og selv om vi ikke kan finde mere end en fast mand til opgaven, er der nok som kan på dagen, vi er tre der har været ude og snuse til opgaven inden vi selv skal styre lageret.
-Vi afholder snart et større butiksdgruppemøde hvor vi vil diskutere udviklingen og konsulideringen af afdelingen.
Opstartsgrupper

Valby/Vigerslev
2. Opsamling på opgaver fra sidst

Opgave
Ansvarlig
Status
Skrive til Nørrebro og høre hvorfor de ikke kommer
Morten (I.B.)/Marianne kontaktede i begyndelsen af Juli og efterlyste deltagere, og har ikke modtaget mailsvar. Skrev at vi ventede dem, samt det vigtige ved at deltage iforhold til en god kommunikation med hensyn til div Nørrebro- og distributionsgruppe-informationer. At vi ikke havde set nogen siden omstruktureringen og at deres input er vigtigt, da det er en stor afdeling.

Nørrebro deltog med en repræsentant, der blev budt velkommen og opfordret til at have en fast person mere i gruppen

Lave en A4-side med dato og andre informationer til salg af Grønsagsbibel + skrive et opslag på hjemmesiden
Jonas (Amager): Herunder er et udkast til et opslag til hjemmesiden. Jeg afventer, svar fra en der vil skrive lidt om Carsten Lunding. Jeg afventer ligeledes, at Carsten skriver en hilsen fra ham selv. Planen er at alle distributionsgruppens afdelingsrepræsentanter meddeler deres afdeling om salget. Der gives en svartid, hvorindenfor man kan frabede sig at modtage bøgerne til salg. Vi sender derefter 10 bøger til hver afdeling, der ikke har frabedt sig det. Vi skal være opmærksomme på, at vi efter fødevarestyrelsens besøg at blevet gjort opmærksomme på, at vi ikke må håndtere fødevare sammen med andre varer :/
Mette Helbæk er ved at undersøge, hvordan hun fragter bøgerne fra forlaget til Vanløse.
Grønsagsbibel for husleje.docx

Lukke distributionsgruppen@kbhff.dk
Liv (Amager)

Skrive mail til alle chaufførerne om at tage en chaufførvagt
Jonathan (Frederiksberg)

Der er kommet flere på listen, men det er fortsat vanskeligt at få fordelt vagterne

3. Godkendelse af referat fra sidst


4. Næste møde - tid og sted

22. september kl. 17:30 i Fredens Hus, Øster Allé 25, 4. sal
27. oktober kl. 17:30 (Koordineringsmøde)
24. november kl. 17:30 evt i Sydhavnen

5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk?

udover mails angående lageret (Jonas),
har der i juli været to mails: lagerkodeændring og adresseændring for Frederiksberg (Marianne, NV).
i August(Vanløse, Vesterbro og Sydhavn)

NYE PUNKTER

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.
Punkt 8 vedr. lokalafdeling i børnehave blev rykket op som punkt 1, da der deltog gæster fra børnehaven.
Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
- informationspunkt
- diskussionspunkt
- idéudviklingspunkt
- beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
6.
Registrering hos fødevarestyrrelsen
  • kontaktpersoner for den enkelte afdeling for henvendelser
  • Procedure for egenkontrol
  • Kølevarer (æg mm.

Janus orienterede om FVSTs besøg og om de specifikke ting der skal udbedres på fælleslageret og være på plads i de enkelte afdelinger indenfor de næste to måneder. Der indkaldes til et møde i en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der vil finde de nødvendige løsninger.
Der var forskellige overvejelser i forhold til mere principielle løsninger, så som ikke at have en økologi-anprisning, hvis det kan lette arbejdet.
Det er afgørende at alle lokalafdelinger og de forskellige grupper tager ansvar for at løse de forskellige delopgaver.
Janus
information/ diskussion
20 min
7.
Fælleslageret
- Nyt nøgleskab - hvad skal der ske med nøglerne i afdelingerne?
- Ansvarsfordeling for chauffører-dækning
- Ansvarsfordeling for fælleslagervagten
- Etablering af fælleslagergruppe?

Punktet affødte en længere snak om, at de fælles centrale opgaver var for afgørende for driften til, at det kunne blive ved med at være så kritisk med vagtplanerne. Der blev drøftet forskellige løsningsmuligheder, eks. at der blev lavet et fælleslagerteam, der var en mindre gruppe, der dækkede de forskellige opgaver, men var grundigt inde i forholdene. Problemerne skyldes blandt andet, at der hele tiden kommer nye folk på, og der ikke er overlevering mellem afdelingerne eller internt i afdelingen mellem de forskellige, der har vagterne, og der går så lang tid mellem at afdelingerne er ansvarlige for fællesopgaverne. Det var tydeligt, at der var brug for en længere snak om emnet, og Charles og Carsten blev opfordret til at begynde et googledok med deres betragtninger, som andre også kan kommentere på/udfylde.

Derudover var der nogle praktiske ønsker fra fælleslageret - en palleløfter og en vægt. Lone vil undersøge priser på reparation og Janus undersøger købspriser.

Andet?
- NYT fra emballagegruppen
I emballagegruppen arbejder vi på at opstille et forslag til procedure for emballagehåndtering, der kan implementeres med det samme. Vi vil præsentere den på mødet, og vi kommer med forslag til, hvordan distributionsgruppen kan implementere den. Vi arbejder også på at optimere vagtbeskrivelsen for fælleslagervagter. Vi bakker op om at skrive arbejdet med chaufførdækning ind som en velbeskrevet del af distributionsgruppens arbejdsopgaver. (Jonas)
Vi har fået en mail fra Østerbros fælleslagervagter der har spøærgsmål ang. Palle + en ønskeliste til ting til lageret se mailen her
Liv Lillevang,
Jonas Glass
Diskussion/beslutning
60 min
8.
Deltagelse fra udflytterbørnehave ved
Nørreport, der gerne vil være en lokalafdeling.
De har nu forhåndstilkendegivelse fra en række
forældre, og vi skal finde ud af, hvordan vi kommer videre.
Børnehaven præsenterede deres idé, og der var generelt opbakning til, at de kunne gå videre. Selve lokalafdelingen med forældrene som medlemmer kan køre som en helt normalafdeling. det særlige bliver at finde en løsning for, hvordan børnehavens køkken også er medlem.
Det blev besluttet at inddrage Økohubprojektet, for at finde en model for børnehavens medlemsskab, som kunne bruges som model fremadrettet
Ordningen kan køre som et pilotprojekt, og den endelige form skal drøftes på generalforsamlingen. Line og Jonathan fortsætter som kontaktpersoner, og inddrager Økohub.
Line Rise Nielsen
Ideudv/beslutning
20 min?
9.
Fisk fra Thorupstrand
status efter gratis fisk arrangement
hvordan kommer vi videre

Det blev besluttet, at der er midlertidigt stand-by ift fisk indtil alle henstillinger fra FVST er på plads og implementeret.
Lasse Andersen
information/ diskussion/ evt. ideudvikling
15 min
10.
Vi mangler folk i indkøbsgruppen

Taget til efterretning
Kirsten R
Fællesinformation

11.
Plastik poser til små grøntsager i posen. Vores pakkemestre spør hvad andre afdelinger stiller op med de små grøntsager (tomater svampe osv.) Der var på et tidspunkt snak om at det skulle indkøbes centralt. Er der nogen udvikling på det? Ellers køber vi vores i Netto til 13 øre stykket. Jeg (Sofie) når muligvis ikke til mødet, men vil alligevel gerne høre hvad i andre gør.

NV har selv syet poser, særligt til frugt. Ellers fællesindkøb via fælleslageret af brune poser. Det kunne være interessant at finde ud af, om det er de brune papirsposer ell plastikposer, der er mest børedygtige
Sofie (Vbr)
idéudviklingspunkt
5 min.
12.
Opgaver: