Distributionsmøde 26. august 2014

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
Mandag d. 25. august klokken 17:30
Hvor:
Endnu ukendt!
Kommer:
Jonas Glass (S), Line (YN). Sofie (V), Liv (S)
Afbud:

Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødeleder:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:Dagsorden

FASTE PUNKTER


1. Nyt fra lokalafdelingerne

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager

Christiania

Frederiksberg

Islands Brygge

Nordvest

Nørrebro

Vanløse

Vesterbro

Ydre Nørrebro

Østerbro

Sydhavn

Opstartsgrupper

Valby/Vigerslev
2. Opsamling på opgaver fra sidst

Opgave
Ansvarlig
Status
Skrive til Nørrebro og høre hvorfor de ikke kommer
Morten (I.B.)

Lave en A4-side med dato og andre informationer til salg af Grønsagsbibel + skrive et opslag på hjemmesiden
Jonas (Amager)

Lukke distributionsgruppen@kbhff.dk
Liv (Amager)

Skrive mail til alle chaufførerne om at tage en chaufførvagt
Jonathan (Frederiksberg)

3. Godkendelse af referat fra sidst


4. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk?


NYE PUNKTER

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.
Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
- informationspunkt
- diskussionspunkt
- idéudviklingspunkt
- beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)
5.
Deltagelse fra udflytterbørnehave ved
Nørreport, der gerne vil være en lokalafdeling.
De har nu forhåndstilkendegivelse fra en række
forældre, og vi skal finde ud af, hvordan vi kommer videre.
Line Rise Nielsen
Ideudv/beslutning
20 min?
6.
Fælleslageret
- Nyt nøgleskab - hvad skal der ske med nøglerne i afdelingerne?
- Ansvarsfordeling for chauffører-dækning
- Ansvarsfordeling for fælleslagervagten

Andet?
Liv Lillevang
Diskussion/beslutning
30 min?
7.
8.
9.
10.
11.
Opgaver: