Distributionsmøde 27. april 2015

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
d. 27.04.2015 kl. 17.30 - 19.00
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80C 3.sal, 2450 København SV
Kommer:
Jonas (Amager), Søren (Vesterbro), Sofie V(måske), Annegrete (Ø), Morten (IB), KirstenBL (Ø), Liv (Amager), Charles (NV), Marianne (NV), [Carsten (N) med på en lytter]
Afbud:
Lone (Syd),Jonathan (Frb), Niels-Simon udmeldt af gruppen., Lene (N)
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


DAGSORDEN


FASTE PUNKTER

1. Nyt fra lokalafdelingerne (20 min.)

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Amager
Vi er i gang med at stabilisere os selv efter et kaotiske lille års tid. Vi har efterhånden fundet en plads i huset, fået styr på vagtbeskrivelser, holder intro-møder og lignende.
Vi har holdt påskefrokost, hvor vi også diskuterede punkter på dagsordenen forud for GF.
Vi får besøg af fødevarekontrollen onsdag d. 29., så det er spændende.
Desuden starter Fællesmøntgruppen deres udviklingsprojekt om timefællesskaber og timevaluta op d. 9. Juni.
Christiania

Frederiksberg
Ikke til mødet.
Islands Brygge
Vi har afholdt et præmøde til generalforsamling, som der desværre ikke var så mange der mødte op til. Vi fik dog stadig besat et par vigtige poster, blandt andet en ny repræsentant i økonomigruppen.
Nordvest
Team-strukturen -herunder overvågning af vagtforpligtigelse- ser ud til at fungere fint.
Fortsat svært at sikre deltagelse i centrale arbejdsgrupper; vi er p.t. hverken repræsenteret i arrangementsgruppen eller kommunikationsgruppen.
NV holder åbent hele sommeren; YN inviteres til et samarbejde om fælles pakning/udlevering fra NV Karens Hus i sommerperioden.
Fællesspisning hver den 3. onsdag i måneden; få deltagere men hyggeligt.
NV butiksgruppen savner retningslinier for den fremtidige selvforvaltning i afdelingerne. Eksempelvis, om man fortsat må have egen bankkonto eller "cigarkasse" til brug ved lokalarrangementer.

Der stilles forslag om at få lavet noget generelt information, der kan bruges til at kommunikere og brande de centrale arbejdsgrupper. Det kan vi tage med videre til koordineringsmøde.

Butiksgruppen vil gerne have klare retningslinjer for afdelingsøkonomier. Skal de lukke egen konto/kasse ned og aflevere regnskab for 2014?
Da der ikke er et udspecificeret afdelingsregnskab for nogen afdelinger, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan dette kan gøres. Forhåbentlig kan vi på sigt få regnskab, der kan bruges i hver afdelinger, så alle afdelinger kan lave egne budgetter.
Nørrebro
Lene er på ferie og suppleanten er desværre også forhindret. Håber I får et godt møde.
Lidt nyt fra Korsgade:
Vi er blevet kontaktet af Miljøpunkt Nørrebro som skal flytte til nye lokaler og spørger om vi
kunne tænke os at flytte sammen! De har kig på forretningslokaler i Korsgade. Vi synes
det lyder spændende, men skal selvfølgelig se om rammerne kan passe til os, så vi taler
videre med Miljøpunkt.
Der er kommet godt gang i fællesspisning som foregår hver torsdag hos den økologiske
produktionsskole på Husumgade 44. De aftager 10 poser ugentligt og der er fint fremmøde.
Alle er velkomne, se FB siden "Kbhff fællesspisning hos Økocaféen Nørrebro".

Carsten supplerer: Der er fornyet energi i afdelingen og det går udemærket. Samarbejdet med Miljøpunktet er sat lidt på stand by igen.
Vanløse
Ingen repræsentant fremmødt. Carsten kommer tilbage til maj, som repræsentant.
Vesterbro
Der er et generationsskifte i gang i butiksgruppen. Om ca. 2 måneder burde der være en ny kærnegruppe, med friske mennesker og ny energi der driver biksen på Vesterbro.

Søren supplerer: Mangler stadig en repræsentant i distributionsgruppen. Generelt har de svært ved at få besat de forskellige lokale og centrale arbejdsgrupper.
Overvejer at starte filmaftener.

Fælles dialog om det at hverve medlemmer til centrale arbejdsopgaver: Forslag om at team-links og butiksgrupper tager fat i potentielle repræsentanter, så de føler sig særligt udvalgt. Samtidig kan repræsentanter fra manglende vagter komme til intro-møder og "sælge" deres vagt.
Forslag om at skrue ned for ekstra fælles aktiviteter såsom fællesspisninger og lignende, så de andre vagter kan blive tilfredsstillet.
Ydre Nørrebro
Mangler repræsentant i distributionsgruppen. Vores indtryk er, at afdelingen ikke er særligt velfungerende og vi er usikre på, hvad der skal ske, så længe der ikke er kontakt med afdelingen. Der har været sendt en mail der har været første håndsrækning ud fra at der ikke bliver stillet repræsentanter i de centrale arbejdsgrupper. Svaret gav
Østerbro
Hverdagen kører. Vi har fået oprettet et intro-team. Vores nye returemballageteam fungerer fint. Chaufførerne har været flittige i flere måneder. Arrangementgruppen fortsætter successen med
månedlig fællesspisning og har arrangeret udflugt til Bellingehus.
Sydhavn
Lone kommer desværre ikke, og vi har ikke nogen suppleant. Vi har et fremstød for KBH FF til det store lokale 1. maj møde, desuden har vi medlemsmøde 6. maj med sammenskudsgilde for at fejre vi nu har solgt øko frugt og grønt i Sydhavnen i 1. år. Vi har planlagt fire workshops: plante og frøbytte, tips og tricks for at få brugt hele posens grøntsager, fremstilling af stofbanner samt planlægning af avlerbesøg.

2. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Opgave
Hvem?
Status
Skrive til Vanløse afdelingen, hvem der er repræsentant fra Vanløse, når Carsten ikke kan det næste stykke tid. Tilsvarende for Vesterbro + Ydre Nørrebro.
Jonathan
Afventer svar
Ringe til Svanholm og spørger om de vil have pallecontainere for fragtprisen.
Lone
Der ville de ikke
Give nummer til Svanholm til Lone
Jonas
Tjek
Skrive til Torsten om problem med at have mailadressen opdateret.
Jonathan

Skrive til CA at de skal stille med repræsentant til næste distributionsmøde.
Lene
Tjek
Se på udkast til revidering af håndsrækningsprocedurer og -krav
Morten
Først til maj!
Lave en wiki-side til chaufførerne
Kirsten og Jonas
Har vi ikke nået.
Chauffør-team-ansvarlige indtil vi finder nogle nye.
Jonas og Jonathan
-
Alle giver tilbagemelding om sommerlukning

Amager: lukket i industriferien + én uge før eller efter. Men vi vil gerne stille med repræsentanter til fælleslageret, hvis der kan være uddeling derfra.
Islandsbrygge: Endnu usikkert.
NV: Holder åbent hele ferien og inviterer YN til at være med hos dem.
Vesterbro: ?
Vanløse: ?
Nørrebro: ? (Carsten gætter på at holde åbent hele ferien)
Østerbro: Tilsvarende Amager.
YN: ?
Sydhavn: ?
Frederiksberg: ?

Når vi har svar fra alle kan vi overveje muligheden for at have uddeling fra fælleslageret og finde ud af hvad det kræver rent teknisk med medlemssystemet.
Alle


3. Godkendelse af referat fra sidst

Referat distributionsmøde 23. marts 2015

4. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

Vi opfordrer bestyrelsen til at næste koordineringsmøde skal være d. 18. maj. BESTYRELSEN HAR VALGT 1. JUNI I STEDET FOR!
Samtidig vil vi have sidste distributionsgruppemøde inden ferien mandag d. 22. juni.

5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk? (5-10 min)

- Praktikant på fælleslager
- Skoleklasse på fælleslager
- Melde flytning af fælleslager på virk.dk og til FVST. Når en lokal afdelinger flytter, skal det 1) meldes til FVST i en mail og udfylde en formular og 2) meldes til CVR via virk.dk (som kræver et erhvervs NEM-ID til login)
- Afskaffelse af pallecontainere på kastanie Alle
- Chauffør-medhjælpere er kommet til fra Amager og Nørrebro
- Tilbagemeldinger fra indkøb (3 uger uden)
- Letsgo har spurgt, om vi vil opdatere vores aftale med dem på vores hjemmeside
- ØkoStartpakke projektet er interesseret i data fra gode-møder-undersøgelse
- Indkøb har kontaktet Kragegården (og CC'et os), og Kragegården er nu helt med på leveringstidspunktet
- Vagtplanssiden inkl. Vesterbros vagtplansside er blevet opdateret efter henvendelse fra fælleslager-teamlink
- Vagtbeskrivelse for fælleslagervagter er blevet opdateret af fælleslager-teamlinks (den er ved at være fyldestgørende nu)
- Islands Brygge og Vesterbro har meldt lukket i påsken (tak for at i melder det til distribution)
- Handelsbetingelser er endelig blevet opdateret på hjemmesiden (det er ikke meldt ud). Der var tvivl om IT-gruppen er aktiv eller passiv, nu hvor de ike er med i kommunikationsgruppen og ikke deltager ved koordineringsmøder. Kan vi på næste koordineringsmøde foreslå, at grupper, som ikke er til stede, skal sende en status-opdatering per mail?
- Tilbud fra VVS firma på mobil håndvask til fælleslager (for at kunne leve op til fødevarestyrelsens krav om mulighed for håndvask adskilt fra toilet)
- Glade fælleslagervagter som er vilde med den ekstra plads i Volume
- Nøgleboks er kommet op på plads på 3. sal (der er 10 nøgler i alt, én for hvert team-link på fælleslageret, som kan komme ind i opgangen i KPHs kontor og få adgang til nøglen til Volume. Udover det har de centrale arbejdsgrupper hver en nøgle)
- Borgmestermøde på KPH (der blev lovet at kigge på muligheden for KBHFF på skoler som en mere fast aftale med Københavns Kommune)
- Aftale med indkøb om økologi på bestilling, da bestillingerne ofte bruges som følgesedler, og FVST vil have økologi på følgesedlerne
- En håndfuld nye chauffører
- Logistik drevs dokumenter er overført til distributions drev. Alle mails til logistik videresendes nu til distribution.
- Semesterprojekt om KBHFF brug af letsgos biler (Kirsten har holdt møde med studerende og chauffører)
- Ny anmeldelse af fælleslageret, fordi det var anmeldt som detail, men det skulle have været engros
- Manglende strøm i stikkontakter i volume
- Stofposer til Næstved FF
- Afhentningsdage for aspargesposen. Det blev aftalt med indkøb, at de opretter dagene. De var ikke helt sikre på, om de også opretter de almindelige afhentningsdage. Jeg sagde, at vi heller ikke gør det. Det skal nok lige vendes på næste koordineringsmøde. Der er pt. oprettet dage langt frem i tid.
- Papirspose og stofposebestillinger fra afdelingerne bliver nu registreret, hvilket skal bruges til afdelingsregnskaber på sigt.
- YN på distributionsgruppens mailliste
- Besøg 6. maj fra chefteamet fra Byens Udvikling - (KPH ønsker at lave ombygning af hallen ud fra en idé om at udvikle hallen og vil høre vores interesse til det. Derfor er Byens Udvikling inviteret til møde. For os er det ikke nødvendigvis en fordel, hvis hallen bliver renoveret. Vi kan ikke sætte os mod en udvikling af huset, hvis det er noget KPH kan være interesseret i, men vi vil give udtryk for vores frygt for, hvad en renovation af hallen kan betyde for os i forhold til husleje, manglende fælleslager under ombygning etc.)

NYE PUNKTER
Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.

Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Person
(hvem har skrevet punktet på?)
Type
(er punktet et
informationspunkt,
diskussionspunkt,
idéudviklingspunkt
beslutningspunkt)
Tid
(hvor lang tid forventer du, at punktet tager)

Christiania
Hanne har meldt tilbage, at de ønsker at lukke afdelingen. Jeg har lagt op til, at vi diskuterer hvordan og hvornår på mødet idag.

Afdelingen har selv meldt at de ikke kan eksistere længere og er ærgerlige over, at det ikke kan lade sig gøre, men er forstående.
Vi stiller forslag om at afdelingen er lukket pr. 7. maj, men vil kontakte afdelingen for at høre, hvad de selv tænker. Ved denne dato kan vi sikre at have inviteret CA medlemmer til intro-møder hos Amager og Islandsbrygge
Jonathan
Beslutning
15 min

Chauffører
Vi har været nød til at gøre en hel del vedr. chaufførkoordineringen. Vi vil gerne gennemgå et forslag til ny teamstruktur for chauffører.

Medhjælpertjansen er ændret til en guide-tjans, samtidig vil vi gerne have at guiderne skal have chauffør-muligheder, så vi kan sikre at der altid er to med kørekort koblet til bilerne.
Med team-strukturen ønsker vi at sikre chaufførerne kommer jævnligt, så hver chauffør kommer hver fjerde uge og vi samtidig kan lave en langtrækkende vagtplan.
Spørgsmål ved tilfælde af medlemskaber, hvor det er to eller flere der deler medlemsskabet og de ønsker at køre sammen. Har de ved en kørsel så taget to gange 3 timers vagt på medlemsskabet eller taget én gang 3 timers vagt? Det er en fordel for chauffør-teamet at der er en fast rytme, hvor chaufførerne kommer jævnligt og kender rytmerne. Det kan ikke lade sig gøre hvis ét medlemsskab tager to vagter pr. gang de kører, for så kører de kun hver 12. uge. En løsning kan være to par, hvor parrene ønsker at køre sammen, bliver sat på det samme team, så de indbyrdes kan bytte og dermed komme til at køre sammen. På den måde kan de komme til at køre sammen hver 8. som par, hvilket svarer til at medlemsnummeret har taget to vagter hver 8. uge. Det giver en usikkerhed i tilfælde af at hele parret melder afbud, så en hel bil er ubesat.
Jonas, Kirsten, Jonathan
Info/ diskussion
20 min

Nyt fra Letsgo
I forbindelse med ovenstående har vi bedt om et møde med letsgo for at evaluere vores aftale. Mødet ligger lige før dette møde. Konkret ift. sommerferien, så er to biler bestilt til alle onsdage i sommerferien. Hvis ikke de afbestilles senest tre døgn inden reservationstidspunkt, koster det et gebyr på 30 %

Der er desuden mulighed for at vi kun booker halve timer, hvilket gør, at vi ikke optager biler i tidsrum, vi ikke bruger bilen. Det kan bruges til at booke halve i stedet for hele timer, som buffer på onsdage.

Med fødevarefællesskabet har vi særlige bookinger, der blot registrerer at det er en chauffør fra KBHFF, der kan åbne, hvorfor alle chaufførerne kan. Det betyder ved bookninger udenfor onsdage (ture til Fejø, ture til avlere etc.) skal foretages af en administrator.

Notesystem, der kan registrere hvilke chauffører, der er aktive i LetsGo i system, så det kan matche vores chaurffør-oversigt.

Stor ros fra LetsGo, som er glade for vores samarbejde.

-En passant nævnes, at LetsGo har inviteret KBHFF til at deltage i generalforsamling i Københavns Delebiler den 21. maj kl.18:30. Beslutning og svar? Kontaktpersonen i KBHFF bør genmeddeles til LetsGo, der fortsat sender mails til Charles.

Vi stiller ikke med repræsentanter til mødet.
Jonas, Kirsten


Charles
Info
5 min

Stofposer og introkontakt (fra sidst)
Sofie fra Vesterbro har meldt i sidste referat, at hun stopper i distributionsgruppen (læs nærmere i referatet). Stofposeansvaret mener jeg ikke er en særlig stor opgave, som vi på mailen derfor godt kan tage. Men opgaven som introkontaktperson er noget større og meget vigtig, så lad os finde en afløser for Sofie til denne tjans. Hvis ikke nogen melder sig, hvad gør vi så? (Jonas) (Sofie tager tjansen indtil der er fundet ny person, så skriv til mig hvis der er noget der skal formidles ud til introfolket)

Annegrete er stofposeansvarlig fra nu af.
Jonas
Info/ Diskussionspunkt
5-20 min

Feedback på kvalitet (opfølgning fra sidste koordineringsmøde)
Evalueringskorpset vil arbejde videre med det. De vil lave en google-formular.
Jonas
Info
2 min


Virksomhedsmedlemsskaber (fra sidst)
Flere firmaer kontakter os, fordi de ønsker at kunne få adgang til vores grøntsager. Det er køkkener med socialt fokus og undervisning af børn, og det er cafeer med fokus på økologi. Jeg vil foreslå et udviklingsmøde til efteråret, hvor vi sætter emnet på dagsordenen. Under middagsdiskussionen sidst kom vi frem til, at vi ser muligheder i at firmaer, skoler, storkøkkener etc. kan bruge vores distributionsnetværk. Men det er nødvendigt at holde KBHFF og "Københavns fødevaredistribution" adskilt både i praksis og juridisk. Charles vil gerne være i en gruppe, som arbejder med dette, f.eks. ved at lave et udviklingsmøde til efteråret med mulighed for at træffe beslutning herom.
(Charles tilføjer: Vi bør starte med en kort analyse. Eksempelvis a) vedr. KBHFF- Kan forslaget rummes i vedtægterne( §2, pkt.6)? Og hvilken merværdi vil det tilføje KBHFF's samlede mission? b) vedr. målgruppen- kan denne præciseres og evt. prioriteres, f.eks. ved at tage skolerne først? Hvilke forventninger har målgruppen til samarbejdet med KBHFF- hvilket kan afdækkes ved stikprøveinterviews. Formålet må afstemmes mellem parterne og sucesskriteria aftales for at kunne lave monitorering. Og så må det vel indebære noget mere end blot, at sikre en pålidelig leveranse af økovarer?)
Jonas


Charles
Diskussion
10-15 min

Deling af en tjans og bedre forventningsafstemning med afdelingerne (fra sidst)
Det er i alles interesse, at alle bidrager med 3 timer om måneden. I afdelingerne må det være butiksgrupperne, som sidder med det overordnede ansvar for, at dette så vidt muligt opfyldes. NVs teamoversigt viser et godt eksempel på, hvordan der holdes styr på det, og det har NV haft god erfaring med, ligesom andre afdelinger har haft god erfaring med strammere styring, f.eks. Østerbro og Islands Brygge. Det giver mening i den forstand, at "hvis de andre ikke arbejder 3 timer, så gider jeg heller ikke". Af andre teamoversigter fremgår direkte, at medlemmer deler en tjans, så de kun er på vagt hver 8. (eller hver 12.) uge. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for dem, som tager en tjans hver 4. uge. Der er også afdelinger med 6 teams, så man kun er på vagt hver 6. uge, der er klart svære at ændre på, og jeg ved godt, at der er mange medlemmer i de afdelinger, og at alternativet ville være alt for mange medlemmer på et team. Så i første omgang synes jeg, vi skal italesætte problemet med deling af en tjans; det er unfair.

- Det er vigtigt at introgrupperne understreger dette på intromøder; der er masser alternativer til KBHFF, hvis man ikke vil lægge 3 timer om måneden. De må også gerne fortælle, at langt de fleste medlemmer kun køber en pose, og så melder de sig passive. Og det er vigtigt at give besked frem for at bare blive væk, for det kræver, at nogen skal være bussemænd og satte en person passiv, som ikke har bedt om det. Det er der ingen, som har lyst til at være som frivillig. (Jonas)

Punktet er blevet snakket om på sidste møde, hvor det er blevet udskudt.

Vi snakker om, at vi bestræber os på at finde en balance mellem hvor mange opgaver der er på en given onsdag og hvor mange vagter der er på en given onsdag. Er der for mange på et team kommer folk til at kede sig og føler sig derfor ikke motiveret og omvendt er der for få medlemmer på hvert team, bliver det for skrøbeligt og ikke sjovt at komme igennem en onsdag.
Vi diskuterer hvorvidt det er et krav der skal overholdes at alle skal arbejde tre timer, hvis ikke der er arbejde til det eller om man skal overveje at sætte timeantallet ned. Vi vil indtil videre opfordre til at butiksgrupperne bestræber sig på at få mindst tre timers arbejde til alle medlemmer hver måned.
Jonas
Diskussion
15 min

Følgende synes jeg der er blevet taget hånd om /blevet behandlet i et fejlagtigt fora.
For mig at se er det op til distributionsgruppen at fastsætte operationelle procedurer, hvorimod bestyrelsen bør begrænse sig til mere principielle beslutninger.
Min hensigt er herved at tage spørgsmålet op for at afklare procedurerne og undgå gentagelse af fejlen.

Problemstilling:
-Bestyrelsen har vedtaget, at manglende varer op til 15 kr ikke refunderes, grundet besværlighed i kommunikation.
Vi har hidtil haft en refunderingspolitik/procedure, hvor afdelingerne selv står for hvilken form for refusion der vælges, forudsat at ca. værdien af posens indhold ikke ændres.

Hvad er bestyrelsens grundlag for at ændre på dette?

- i "tilfældet " timian har kommunikationsomfanget været betydeligt større end nødvendig, idet der skulle refunderes. I andre fortilfælde er alt gået strygende blot med to sms-led koblet med distributionsrepræsentantens forpligtigtelse til at kontakte pakkehold og kassemester.

Jeg tror vi skal passe på, der er trods alt knap 1000 betalende medlemmer i øjeblikket.

Vi taler om at vi var ærgerlige over bestyrelsens beslutning, der blev truffet udenom distributionsgruppen. Vi har dog talt om på sidste distributionsgruppemøde at vi har det fint med at afdelingerne selv er ansvarlige for hvordan de refunderer, derfor henvises til referatet fra sidste møde.
Marianne
Diskussion/udvikling
10 min

Fødevarestyrelsen besøg på fælleslageret
Info er sendt på mail:
- der skal rottesikres. Der er ved at blive indhentet tilbud.
- der skal udfyldes risikoanalyser.
- der skal vaskes hænder uden for toilet (er skrevet er vagtbeskrivelsen)
- følgesedler skal underskrives (er skrevet er vagtbeskrivelsen)

Er taget på mail.
Jonas
info/diskussion
5 min

Punkter til næste koordineringsmøde


Opgaver


Opgave
Ansvarlig
Til hvornår?
Skrive til økonomigruppen:
Få afklaret retningslinjerne om hvorvidt afdelingernes butiksgrupper har ansvar for at få lukket afdelingsregnskaber for 2014 eller om økonomigruppen har klaret det.
Få afklaret hvilke midler afdelingerne kan budgettere med?
Jonas

Skrive til afdelinger der mangler at melde tilbage om sommerferielukning og høre om de er interesseret i at være med til fælles uddeling fra fælleslageret.
Jonas

Kontakte bestyrelsen og opfordre til at næste koordineringsmøde d. 18. maj, da sidste mandag i måneden er en helligdag.
Jonas

Link til fælleslagervagtens vagtbeskrivelse på vagtplanen
Jonas

Lave udkast til nyhed om CA's lukning og sende til kommunikation.


Skrive til de centrale arbejdsgrupper om lukning af CA


Lukning af CA - koordinere med afdelingen
Søren (og Jonas).Evt. Jonathan

Invitere CA-medlemmer til at blive medlemmer i Amager/Islandsbrygge
Liv og Morten

Svare LetsGo at vi ikke deltager i GF
CharlesUdvikling af medlemssystem


På møderne kommer der ofte problematikker op, som evt. kan løses gennem udvikling af medlemssystemet. Vi har noteret dem her, så de kan gives videre til FoodNet projektet: