Distributionsmøde april 2018

Arbejdsgrupper > Distributionsgruppen > Distributionsmøder > Distributionsmøde [måned] [år]
Oprettet 16/4 2018, sidst opdateret 28/5 2018

Hvornår:
Mandag d.30 april klokken 17:00-19:00
Hvor:
Hos Annegrete, Holsteinsgade 51
Kommer:
Julie, Iniz (går kl. 18.30), Line FRB, Jarl Asger, Jonathan (går 19)
Afbud:

Mad:
Alle medbringer en ret til fællesspisning
Mødefacilitator:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
- skriver referat i kursiv

DAGSORDEN

1. Opsamling på opgaver fra sidst (5 min.)

Hvis opgaven ikke er løst, eller den har givet anledning til nye problematikker, som skal vendes i gruppen, skal det tages som et punkt på dagsordenen under Nye punkter og ikke her.


Opgave
Ansvarlig
Status
Informér afdelingerne om at der skal ligge et dokument klar til Levnedsmiddelkontrollen (egenkontrol). Snerle informerer afdelingen på Amager.
Alle
se næste mødes opgaver
Informere løssalgsansvarlige om mulighed for bestilling af løssalgsvarer: Saft, marmelade, rapsolie, pæregastik (indkogt pæresirup), æbleeddike.
Alle
gjort.
Nedsættelse af arbejdsgruppe der skal udarbejde et alternativ til wiki-spaces. Snerle tager det op til general forsamling
Snerle
gjort.
Døgnboksaftale - news?
Jarl Asger
Opdatering fra Generalforsamling
Informere afdelingerne om at støtteposen skrives ind i kontantregnskabet som løssalg.
Alle

Julie laver en ny wikiside til næste møde.
Julie
Done2. Godkendelse af referat fra sidst
Hvis ikke der er indvendinger kan referatet godkendes.
Marts 2018

3. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper)

Næste møde er d. 28.5.2018. Koordineringsmøde på CPH Volume.

4. Nye punkter

Her kan tilføjes aktuelle punkter, der gælder alle lokalafdelinger, vedrører diskussionspunkter, forespørgsler om gode råd eller hjælp fra en lokalafdelinger og/eller fastlagte temaer.
Nr.
Titel og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Type
Tid
(min)
A
Review the rules adopted for the membership fee (kontingent/indmeldesle) depending on the time of year that the member is paying

Kontingent er hævet til 200. Alle indmeldte i hele 2018 medlemmer skal betale 100 kr i år.
Aktive medlemmer betaler 200 fra nu af.
Passive medlemmer som gerne vil genstarte deres medlemskab ska også betale 200 kr.


obs. på indmeldelsesgebyr er noget andet end kontingentet.
Julie
Info
5 min
B
Alle afdelinger skal have et system for modtagevagter / emballageansvarlige
Emballageansvarlige skal findes i hver afdeling, sådan så der er en vagt i afdelingerne hver 4. uge. Jonathan skal have et nummer, så han kan koordinere.

Fensmarksgaderuten får hentet emballage hver fjerde uge mellem 11.45 og 12.
Enghaveruten får hentet emballage når der afleveres grøntsager. Frederiksberg er undtaget og får hentet emballage mellem 15 og 16 på vej tilbage.
det kommer til at stå i chaufførvagtplanen.
Jonathan
diskussion
10 min
C
General forsamling - debriefing
Der er kommet en god bestyrelse (Sarah, Nika, Morten, Roland, Emilie).
Beretning der kunne oplyse om at vi med et forsat kontingent på 100 kr, faldende posesalg og 300.000 til IT-system ikke ville overleve mere end et år.
Stigning i kontingent. Nedskrivning af budgettet til IT-systemet med 100.000 (så den lander på 200.000) er blevet vedtaget med henblik på at skabe overskud i økonomien 2019.
Initiativ til at starte en udviklingsgruppe (idébank). Nedsat en wiki arbejdsgruppe.
Faldende antal deltagere til generalforsamlingen, hvilket kunne have været lidt skræmmende. Men de der dukkede op var engagerede medlemmer.
One Zest appen blev introduceret igen.
Julie
info
15 min
D
Kontingentopkrævning: hul i systemet! Vi opkræves via online bestilling på nettet. Men hvad med dem, der altid bestiller/køber
løssalg? "Opsnappede" hele 3 i onsdags, der aldrig er blevet opkrævet, men hellere end gerne betaler!!!!!

Hvordan holder vi overblik over kontingentopkrævninger for de der betaler og bestiller poser i butikken og ikke online?
Kan kassemestrene tjekke om der er medlemmer der ikke er blevet opkrævet kontingent endnu? Det er muligt i kassemestrenes arbejdsmark, her kan de se under besked når det er tid til opkrævning og det er muligt at betale kontingent samtidig med bestilling af en pose.

På Østerbro har de oprettet en appelgruppe som kontakter alle medlemmer med en opfordring til at betale kontingent, hvis ikke de allerede har gjort det.
Annegrete
diskussion
10 min
E
Opdatere vagtplaner. Alle teamlinks bedes sørge for at vagtplaner er up-to-date.
Det skal være let for Jonathan at kunne se en opdateret og opdateret vagtplan for hver afdeling. Mail til Jonathan hver onsdag med ugens modtagervagt (navn og nummer) vil være en kæmpe hjælp for ham.

Hvordan sikrer vi at alle ansvarlige medlemmer er informeret om reglerne?
I det hele taget en snak om, hvordan vi sikrer de bedst mulige kommandoveje fra distributionsgruppen og ud.
Lad os holde fast i den overlappende organisationsstruktur, men Jonathan kan fremadrettet anmode om at få en kvittering på modtagelse og viderebringelse af den specifikke information.
Jonathan
Info
5 min
F
Opdatering fra It gruppen.G
Døgnboks:
Alle afdelinger sender informationer omkring deres kontaktperson til bestyrelsen og økonomimailen. Kontaktpersonen skal lægge navn til for at vi kan få en døgnboksaftalen op og køre i de enkelte afdelinger.
Jarl Asger
Info

H
Mel i tørvarerudvalget (Julie arbejder på en beskrivelse med tilhørende billeder som kan fås i afdelingerne på dansk og engelsk).
Julie
Info

I
Evt.
Forespørgsel på muligheden om at komme i virksomhedspraktik og jobpraktik fra forskellige steder. Jonathan holder et møde med dem og han tænker at videregive muligheden om at lave et sommermarked hertil.

Lugeture starter lørdag. Der er ikke så mange tilmeldte. Hvordan får vi spredt budskabet bedre? Lav et papir som kan deles ud i afdelingerne med information omkring, hvornår det er og hvor man kan tilmelde sig.
Jonathan
info

J
5. Hvad er der sket på distribution@kbhff.dk? (TIL INFO 5-10 min)
Mailansvarlige udfylder tabellen nedenfor forud for mødet. Alle skal læse det hjemmefra. Vi tager enkle opklarende spørgsmål. Hvis noget skal vendes i gruppen, skal det skrives på som et nyt punkt.

Emne
Beskrivelse
Papirsposebestillinger
(som altid)
Chaufførkoordinering
(som altid)
Fælleslagerkoordinering
(som altid)
Manglende modtagevagter

Koordinering med indkøberne
(som altid og oftes vedr. ugens pose)
Ekstern

Maillisten
[skriv hvem som er tilføjet, og hvem som er fjernet i perioden]
Intern


6. Nyt fra afdelingerne mm. (20 min.)

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Afdeling
Status
Distributionsgruppens kommentar
Amager


Sydhavnen


Vesterbro


Frederiksberg
Butiksgruppen: Vi har haft en del udskiftning/omrokering/orlov i butiksgruppen. Bl.a. er Kathrine Paulsen (repræsentant i Distributionsgruppen) stoppet, så vi leder efter en ny til at overtage posten. Indtil videre tager Line april-mødet, og Jessie tager maj-mødet, og så ser vi hvad der sker derefter.

Posesalg: Efter en super periode med ca. 20 bestilte poser (bl.a. uge 8 og uge 9) ligger posesalget nu meget lavt (omkring de 10 poser). Forhåbentlig går vi mod bedre tider.

Vanløse


Østerbro
Vi fejrede Fødevarefællesskabets 10 års fødselsdag i onsdags i forbindelse med fællesspisning. Fuldt hus, meget vellykket. Havde besøg af Mar fra
Svanholm. Der er blevet stjålet fra vores pengekasse. Den opbevares fremover i vores kælderrum. Det burde løse problemet. Posesalget er stadig lala.
Jeg har hævet løssalgsfaktoren. Der er godt gang i det salg. Folk dropper forbi for at købe mel/rapsolie. Glad for at vide, at der pengemæssig er noget
at hente på tørvarer. Gælder bare om at have det på hylden.

Nørrebro


Ydre Nørrebro


Nordvest7. Eventuelt

Eventuelt er til punkter, som opstår på mødet. Har man punkter til dagsordenen, skrives de under punkt 4. Nye punkter. Der opstår altid eventuelt punkter i forbindelse med punkt 6. Nyt fra lokalafdelingerne.
...

Opgaver


Opgave
Ansvarlig
Sende skabelon til egenkontrol til de forskellige afdelinger så vi er klar pirat når levnedsmiddelen kommer forbi næste gang.
Og til distributionsmailen så Jonathan kan lægge den op.
Jarl Asger
Informere alle afdelinger om at når der betales støtteposer med kontanter skal det registreres i regnskabsarket som løssalg.
Alle
Formulere en pressemeddelse så nyheden om vores støttepose kan spredes i lokalnyhederne. Som alle kan bruge. Kommunikationsgruppen og Bestyrelsen orienteres.
Jarl Asger
Oprette side til distributionsmøde og koordineringsmøde.
Julie
Udarbejde og præsentere løsningsforslag til, hvordan vi kan gribe den kommende kontingent opkrævning for 2019 an.
Julie
Finde emballagevagter og mulige præferencer til uger hvor der kan afhentes emballage i de forskellige afdelinger så Jonathan kan koordinere det.
Alle
Kontakte Connie Brask og spørge om hun kan formulere 1000 og 1200 ord omkring lugeturerne så vi kan reklamere for dem i afdelingerne.
Anne GretheBeslutninger


Emnefelt
Beslutning

Punkter til koordineringsmøde 30/11


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

[Overskrift]

[beskrivelse]

Punkter til kommende D-møder


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]

Punkter til kommende GF


[find punkter fra sidste og skriv dem ind her]