Distributionsmøde d. 31. august 2015

Tilbage til Distributionsgruppen
Hvornår:
Kl. 18:30 (sharp) til 19:00 mandag d. 31. august 2015 med koordineringsmøde bagefter
Hvor:
KPH 3. sal, Enghavevej 82
Kommer:
Jonas G (Amager), Kirsten(Ø), Annegrete (Ø), Carsten (VAN), Charles (NV), Lene (N), Morten (IB), Liv (Amager)
Afbud:
Jonathan (Frb)
Snacks:
Alle medbringer en ret til fællesspisning ved koordineringsmødet
Ordstyrer:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:Opgaver fra sidst
Punkter til næste koordineringsmøde
Opgaver til næste gang

OBS! Dette møde er kun en halv time, fordi vi lige har holdt møde den 16. august 2015. Vi vil på dette møde kun snakke udviklingspunkterne fra sidste møde igennem, da halvdelen af afdelingsrepræsentanterne ikke kunne være med til den afsluttende diskussion af disse.

DAGSORDEN

1. Nyt fra lokalafdelingerne (5 min.)

Repræsentanterne fra de respektive afdelinger kan give en kort melding om hvad der rører sig hos dem. For større punkter, der kræver diskussion eller lignende henvises til at oprette et seperat punkt på dagsordenen.
Gruppe/Afdeling
Nyheder
Distributionsgruppens kommentar
Amager
Vi er fint igang igen efter sommerferien, hvor vi havde glæde af IB's gæstfrihed. Vi har afholdt første intro- og første butiksgruppemøde efter sommerferien. butiksgruppen har fået to gamle gode medlemmer tilbage og er nu en stabil størrelse igen efter en periode med lidt for få hænder. Vi har fællesspisning onsdag d. 2. september.
Vi har inviteret Jonas Boye til et kassemestermøde onsdag d. 23. september, hvor vi vil have alle kassemestre til møde og gennemgang af kassemesterskemaet med henblik på optimal regnskabsførsel.

Frederiksberg
Af referenten: Det Økologiske inspirationshus vil ikke have Frederiksberg-afdelingen, og derfor regner Frederiksberg med at lukke fra 1. september. Det tre flytninger i år har slidt hårdt på afdelingen.
Charles anbefaler nye lokaler til Frederiksberg. Jonathan og Charles undersøger mulighederne.

Lukningen bliver pr. 16/9 som sidste afleveringsdag. Vi holder "genoplivningsmøde" d. 24/9, for at se om der er evt. lokalemuligheder eller om vi skal lukke permanent.

Islands Brygge
Vi planlægger Bryggens fødselsdag og arbejder med at forbedre arbejdet for team links.
Vi vil gerne have en opdatering fra afdelingen, også selvom repræsentanten melder afbud
Nordvest
Af referenten: Det går fint. Der er ikke store problemer.

Nørrebro
Tingene har ikke fungeret optimalt hen over sommeren og før. Mange har oplevelsen af at vi er for store og løst organiserede og en del medlemmer derfor udebliver fra vagter. Hvilket tærer på dem der skal lukke hullerne. Der har også været et (for os) ret lavt antal poser, selv efter sommeren er vi et godt stykke under 100.
Butiksgruppen og teamlinks har mødtes og besluttet at sætte en række ændringer i værk med start fra uge 43. Vigtigste ting er at vi går fra 6 til 4 teams og at vi gør intromøder og grundig vagtintroduktion obligatorisk inden indmeldelse. Ændringerne bliver skudt igang med en oktoberfest/fællesspisning.

Vanløse
God stemning i vores nye lokaler. Vi skal på medlemsudflugt til Bellingehus søndag den 6. september og pønser på at lave nogle fællesspisninger her i efteråret. Og så skal vi jo have gang i vores æblepresser, nu hvor træernes grene begynder at blive tunge....

Vesterbro
Af referent2: Der planlægges æbletur til Fejø. Der bliver ikke solgt helt så mange poser som der plejer. Der er en ny butiksgruppe, som kalder sig styregruppe.
Vi vil gerne have en opdatering fra afdelingen, også selvom repræsentanten melder afbud
Ydre Nørrebro
Af referenten: Sommeren er gået fint.

Østerbro
Vi er så småt i gang igen efter ferien.1. august var vi ligesom sidste år på selvpluk-tur til Assers Mølle i Lejre, en dejlig tur i godt!!! vejr og med fint udbytte af hindbær, stikkelsbær m.v.

Sydhavn
vi har holdt butiksgruppemøde og der er nye kræfter som går ind i arbejdet med at få nye teamkoordinatorere, ny butiksgruppe ansvarlig, og en medlemsgruppe op og stå. Der er planlagt et medlemsmøde. Vi har mange nye medlemmer. Og vi fortsætter ufortrødent!

Af referenten: Kirsten anbefaler, at man på intromøderne, inviterer grupper, som mangler medlemmer til at hverve direkte på intromødet.


2. Næste møde - tid og sted

Der afholdes møde én gang i måneden (hver anden gang i forbindelse med koordineringsmøde d. sidste mandag i måneden med de andre centrale arbejdsgrupper).
Mødedatoen blev sat på sidste møde til mandag den 28. september på KPH, vi starter klokken 17:30.

3. Udviklingspunkter

Nr.
Navn og beskrivelse
(hvad går punktet ud på?)
Hvem
Tid
(min)
A
Butiksgruppe-erfaringsudveksling (begejstring i afdelingerne)
Jeg vil foreslå, at vi bruger lejligheden til at præsentere de nye 'forventninger til afdelingerne'. Som sagt vil jeg også foreslå, at vi holde det samtidig med avlermødet, så butiksgrupperne kan møde avlerne. Hvem vil planlægge det? Hvad skal der ellers på programmet?

Af referenten: Vi nåede kun at snakke kort om punktet afslutningsvis. Lone ønsker emnet 'hvad gør man ved for mange medlemmer'? Lone foreslår en sparringsrunde, hvor butiksgrupperne involveres i distributionsgruppens opgaver.
Jonas
20
B
Virksomhedsmedlemsskaber

revoplæg institutioner.docx

Af referenten: Generelt enighed om, at det er et interessant oplæg. Annegrete synes umiddelbart, at det ville være ærgerligt at skulle lave to juridiske enheder. Lone bekymret for forskellige medlemstyper - er bange for at virksomhederne vil komme til at styre/dominere KBHFF. Men er ikke betænkelig ved at forsøge og satse lidt. Danielle påpeger, at der i forvejen er arbejde igang med ændre virksomhedsformen for KBHFF, og det kan være en fordel med adskilte juridiske enheder. Danielle påpeger at vi skal være mere professionelle, hvis vi skal levere til virksomheder. Der snakkes meget herefter...
Der er enighed om, at formålet om at øge avlernes afsætning, er et godt formål.
Der snakkes om to forskellige modeller.
Charles skriver på et nyt oplæg til koordineringsmødet.

Af referent2: (se også det skriftlige oplæg)
Vi må gerne sælge til kommercielle formål i følge vedtægterne. Spørgsmålet er om vi vil sælge til alle typer private virksomheder, eller om der skal der være krav til at de har et social formål. Det er et spørgsmål, hvordan en evt. virksomhed vil kunne overholde arbejdsforpligtelsen, eller om de vil kunne betale en økonomisk kompensation.
Vi har to unikke fordele: netværk og distributionserfaring
Risiko:
Økonomiske belastning
Overbebydelse af vores distribution

Vi skal have afklaret spørgsmål om moms, samt om det betyder noget for vores foreningsstatus.
Avlerne har lister med restaurenter som gerne vil købe vare, men som ikke bestiller store nok mængder til at det kan betale sig.
Det kunne lave som en adskilt social-økonomisk virksomhed, hvor overskuddet går til KBHFF.
Charles
30
C
Volume – onsdag som fælleslager,
Skal vi udvide til at opbevare nogle kolonial-produkter, som f.eks. olie, saft og honning, så vi kan købe ind i større partier og spare transport med små mængder?

Af referenten: vi nåede ikke punktet
Jonas
20
D
Volume – onsdag når det ikke er fælleslager
Hvordan kan vi bruge Volume onsdag eftermiddag/aften? Film? Økokalas?

Kirsten: Fællesspisning midt i måneden?

Af referenten: vi nåede ikke punktet.
Jonas
30

EVT. Der arbejdes på at lave en seddel som kan lægges i medlemmernes pose der informerer om at vi mangler chauffører!

Punkter til næste koordineringsmødeOpgaver


Opgave
Ansvarlig
Jonathan og Charles undersøger mulighederne for nye lokaler til Frederiksberg
Jonathan og Charles
sørge for at chaufførernes ansvar for at pakke bilerne + diskussion over par-medlemsskaber som chauffør tages op på fælleslagerevalueringen
Jonas
Kirsten snakker med den nye chaufførintro-koordinator om chaufførernes ansvar for at få pakket bilen korrekt.
Kirsten
Annegrete skriver til Liv om besværet med flytning af medlemmer i sommerperioden.
Annegrete
Jonas sender udviklingspunktet om virksomhedmedlemsskaber til indkøb
Jonas
Danielle indkalder arrangement + Annegrete + Jonas Boye til en evaluering af lugeturene
Danielle
Lone skriver til Vanløse og spørger om de vil skrive lidt om deres erfaringer med at flytte og finde nye lokaler
Lone
Jonas skriver ind i 'startkit for nye afdelinger' for oven, at siden er forældet og henviser istedet til distributionsgruppen.
Jonas
Charles skriver på et nyt oplæg til virksomhedsmedlemsskaber baseret på diskussionen til at tage med på koordineringsmøde
Charles