Koordineringsmøde mandag d. 1. juni 2015

Hvornår:
Mandag d. 1/6 2015 kl. 17:00 - 21:00
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, indgang i gården
Kommer:
Sara (V), Anders Jensen (NV) Anders BP.(N), Jonas (sv), Danielle (Ø), Karen (YN)
Afbud:

Mødeleder:

Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:
Anders BP (N)

Booket mødelokale
Gruppe
3. sal Møde 1 (8 personer)

3. sal Møde 2 (8 personer)

3. sal Workshop (12 personer)
Indkøb
4. sal Møde 4 (14 personer)
Distribution
3. sal T-rummet
Økonomi

Program
Kl. 17-19. Arbejdsgrupperne holder deres egne møder

Kl. 19-19:45. Spisning. Alle medbringer en lille ret

Kl. 19:45. Fælles koordinering og status på arbejdsgrupperneBeslutningsreferat:
  1. På grund af den lave efterspørgsel på brød, udgår det af sortimentet for nuværende.

2. Det aftales, at ved leveringsforsinkelser eller andre problemer der skyldes avlerne eller deres fragtfirma tager indkøbsgruppen fat i avlerne, så det er de samme personer der fungerer, som bindeled mellem KBHFF og avlerne.

3. Herudover skal KBHFF’s handelsbetingelser have et eftersyn ift. Bl.a. hvordan vi reagerer i tilfælde af forsinkelser og de ekstra-regninger det medfører for KBHFF og hvem der i sidste ende skal afholde dem.

Herudover blev der stillet forskellige forslag:
  1. Forslag om at de forskellige arbejdsgrupper overvejer en måde, at markedsføre deres arbejde på til næste gang – evt. visuelt.

2. Forslag om virksomhedsmedlemsskab. Charles Woollen fra Nordvest er kontaktperson og Anders BP fra bestyrelsen er interesseret i at deltage i en arbejdsgruppe der kan se nærmere på hvilke muligheder der findes. På den ene side giver det en mulighed for at øge salget af økologiske fødevarer og på den måde støtte avlerne, men på den anden side vil disse virksomheder ikke umiddelbart skulle ligge frivillige timer og f.eks. til gengæld betale et højere beløb for deres grønsager. Det kræver nogle grundige overvejelser.

3. Forslag om en jævnlig offentliggørelse af det aktive medlemstal.

4. Forslag om at kommunikationsgruppen i samarbejde med distributionsgruppen udarbejder en nem hygiejneguide til afdelingerne.

5. Forslag om, at det fremover bliver mere synligt for medlemmerne, at de altid er inviteret med til at deltage i fællesspisning i forbindelse med koordinationsmøderne samt til selve koordinationsmøderne efterfølgende, og at det kan være en god måde at få et større overblik over hvad der rører sig i de forskellige afdelinger i KBHFF.

Næste møde er d. 31. august 2015.

Evt. andre punkterKl. 20:30 Mingle og opfølgende snak i grupper