Koordineringsmøde mandag d. 23. oktober 2017

Klokken 17:00(17:30) - 21:00

KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, indgang i gården
Alle medbring en lille ret til en stor fællesspisning

Tilmelding

Kommer:

Afbud:


Møder før fællesspisning

Lokalemuligheder på 3. sal: Møde 1 (8 personer), Møde 2 (8 personer), Workshop 3. sal (14 personer), T-rum (mange personer)
Lokalemuligheder på 4. sal: Møde 4 (14 personer)
Arbejdsgruppe
Lokale
Tid
Arrangementsgruppen


Dataanalysegruppen


Distributionsgruppen


Indkøbsgruppen


KommunikationgruppenProgram

før 19:00 Møder i de fællesarbejdsgrupper
19:00 fællesspisning
19:45 koordineringsmøde
20:30 evt. snak i grupper
21:00 vi går hjem

Dagsorden

0. Navnerunde (3 min.)

Kort præsentation af, hvem der er til stede fra hvilke grupper.

1. Valg af referent og mødefacilitator (2 min.)


2. Info fra bestyrelsen og de fælles arbejdsgrupper (30 min.)

Hver gruppe informere om, hvad der sker i gruppen af relevans for resten af KBHFF. Hvis gruppen ønsker at vende et emne med en, flere eller alle andre grupper nævnes det her - men tages bagefter. Her tages kun opklarende spørgsmål.
Gruppe
Info
Koordineringsmødets kommentarer
Bestyrelsen


Arrangementsgruppen


Dataanalysegruppen


Distributionsgruppen


Indkøbsgruppen

Vi må diskutere vinterlukning. Fra indkøbsgruppens side ville det være fint kun at holde lukket i uge 52.
Kommunikationsgruppen3. Info fra de ansatte (5 min.)

Frivillighedskoordinatoren (FK) og bogholderen har 5-10 minutter til at informere koodineeringsmødet om alt relevant vedr. deres arbejdsopgaver.
Emne
Hvem
Beskrivelse

4. Beslutningspukter (10 min.)

Alle grupper kan komme med foreslag til beslutninger på koordineringsmødet. Koordineringsmødet kan ses som den "daglige" generalforsamling. Det er her, der kan træffes beslutninger på vegne af hele KBHFF, hvis der er konsensus. Som regel vil punkterne til beslutning have været vendt i en gruppe på et foregående koordineringmøde. Punkterne skal meget gerne være velbeskrevede forud for mødet, så alle har bedst mulighed for at forberede sig.
Emne
Baggrund
Beslutningsforslag
Organ (bestyrelse, arbejdsgruppe eller fk)

5. Snak i emnegrupper (30 min.)

Hvis grupperne har givet udtryk for, at de ønsker at møde og snakke med andre grupper om et emne, så tages det her. Hver emnegruppe skrive et kort referat til, hvad der blev snakket om og evt. aftalt grupperne imellem.
Emne
Grupper
Referat