Koordineringsmøde mandag d. 25. August 2014

Hvornår:
d. 25-8-14, kl. 17:00 - 21.00
Hvor:
Frederik's Bastion
Refshalevej 28
1432 København K.
Kommer:
Marie H (kl.19)., Liv (S), Jonas (S), Andreas (Van), Charles (NV), Esther (S)Annegrete (Ø), Helle (Van), Marikka (SV), Kirsten (Van), Bente (N), Sandra (N), Mogens (YN)
Afbud:
Marianne (NV), Ane ( Ø)
Snacks:

Mødeleder:
Distribution
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Program
Kl. 17-19. Arbejdsgrupperne holder deres egne møder

Kl. 19-19:45. Spisning. Alle medbringer en lille ret
Tak for god mad!

Kl. 19:45. Fælles koordinering
Hver arbejdsgruppe giver en kort status på, hvad de foretager sig for tiden, hvilke problemer og udfordringer de har – Er der koordinering med andre arbejdsgrupper er det her det kan ske. Hvis det er større diskusion, kan der oprettes en lille gruppe der sætter sig og snakker om det.

Nyt fra Arrangementsgruppen
Kommende arrangementer:

Nyt fra Distributionsgruppen

Nyt fra Indkøbsgruppen

Nyt fra Kommunikationsgruppen

Nyt fra Økonomigruppen

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra ØkoHub-projektet

Kl. 20:30 Mingle og opfølgende snak i grupper

Etablering af hygiejnegruppe og fælleslagergruppe
I forlængelse af koordineringsmødet skal vi etablere en hurtigt-arbejdende gruppe, der kan afklare, hvad der skal til for at få fødevaregodkendt fælleslageret, og etablere det ordentligt. Janus er tovholder for denne gruppe og sørger for at indkalde til et møde primo september. I den forbindelse inviterer vi bredt ud på hjemmesiden og i nyhedsbrevet og efterspørger bl.a.: