Koordineringsmøde mandag d. 26. marts 2018

Hvornår:
Mandag d. 26 marts 2018 kl. (16:30-17:30) 19:00 - 21:00
Hvor:
KPH Projects, Enghavevej 80 C, 3. sal, indgang i gården. Ring til én anden mødedeltager, hvis der er låst.
Hvordan:
Alle medbringer en lille ret til en stor fællesspisning
Hvorfor:
For at træffe fælles beslutninger på områder, der går på tværs af afdelinger og arbejdsgrupper

FØR 19:00 - Møder før fællesspisning

Reservér et lokale til din arbejdsgruppegruppe på listen herunder. Lokalemuligheder på 3. sal: Møde 1 (8 personer), Møde 2 (8 personer), Workshop 3. sal (14 personer), T-rum (mange personer). Kommunikationsgruppen sørger for, at alle lokalerne er booket til KBHFF.
Arbejdsgruppe
Lokale
Mødestart
Arrangementsgruppen


Distributionsgruppen

17-19
Indkøbsgruppen


Kommunikationgruppen


Bestyrelsen


FRA 19:00 TIL 19:45 - Fællesspisning på tværs af arbejdsgrupperne

Alle medbragte retter findes frem, og mødedeltagerne spiser i fællesskab på tværs af arbejdsgrupper.

FRA 19:45 TIL 20:30 (ca.) - Koordineringsmøde

Til stede:
Julie (NB), Jonathan
Referent:

0. Navnerunde (maks 2 min.)

Kort præsentation af, hvem der er til stede fra hvilke grupper.

1. Valg af referent og mødefacilitator (maks 2 min.)

2. Dato for næste møde (maks 2 min.)

I udgangspunktet holder vi koordineringsmøder den sidste mandag i månederne Januar, Marts, Maj, August, September og November. Det er vigtigt for foreningsdemokratiet, at vi får afholdt mindst seks koordineringsmøder om året.

3. Info fra bestyrelsen og de fælles arbejdsgrupper (maks 15 min.)

Hver gruppe informerer om, hvad der sker i gruppen af relevans for resten af KBHFF. Hvis gruppen ønsker at vende et emne i plenum eller med en eller flere andre arbejdsgrupper i en fælles emnegruppe nævnes det her - men selve snakken tages efter inforunden. Her tages kun korte, opklarende spørgsmål. Udvikler et informationspunkt sig til en diskussion, bør mødefacilitatoren bryde ind og flytte diskussionen enten til den efterfølgende plenumsnak eller en emnegruppe.
Gruppe
Info
Plenum?
Emnegruppe? Hvilke relevante grupper/personer?
Bestyrelsen
Status på døgnboks
Status på GF

Alle
ArrangementsgruppenDistributionsgruppenIndkøbsgruppenKommunikationsgruppenIT udvikling arbejdsgruppe
Info about the need in a (more or less) long future to create a true IT group for maintenance of the new system, management of IT@kbhff.dk email, etc. The current IT group is ONLY dedicated to the development of the system and will not be the one maintaining it in the future.

General info and update to everyone about the domain superadmin access now possible again through admin@kbhff.dk.

Alle

4. Info fra de ansatte (maks 5 min.)

Frivillighedskoordinatoren (FK) og bogholderen har 5-10 minutter til at informere koordineringsmødet om alt relevant vedr. deres arbejdsopgaver. Hvis noget skal vendes i plenum eller i en emnegruppe, skal det noteres herunder.
Info
Plenum?
Emnegruppe? Hvilke relevante grupper/personer?

5. Diskussion i plenum

Hvis en arbejdsgruppe inkl. bestyrelsen eller en ansat har bedt om at vende et emne i plenum, tages det nu. Giver emnet anledning til større diskussion eller tvivl, oprettes en emnegruppe til at diskutere videre. Giver emnet anledning til, at der skal tages en beslutning, og kan den tages ved konsensus, besluttes der, og det noteres under beslutningspunkter.
Emne
Beskrivelse
Koordineringsmødets kommentarer
Wiki fate and replacement
Wiki is closing down 31st of July 2018
http://blog.wikispaces.com/
The distributionsgruppe suggests to create a specific working group to present alternatives at the general assembly the 21st of April.
Snerle and Julie have some info/plan to discuss.

Ny kontrakt med KPH
Der sker nogle mindre ændringer i vores aftale med KPH. Samme pris. Mest radikalt er det at de vil flytte vores lagerrum til den anden ende af gården.
6. Beslutningspukter

Alle grupper kan komme med foreslag til beslutninger på koordineringsmødet. Koordineringsmødet kan ses som den andenmånedlige "generalforsamling". Det er her, der kan træffes beslutninger på vegne af hele KBHFF, hvis der er konsensus. I udgangspunktet skal punkterne til beslutning have været vendt i plenum eller i en emnegruppe på et foregående koordineringmøde. Punkterne skal meget gerne være velbeskrevne forud for mødet, så alle har bedst mulighed for at forberede sig.
Emne
Baggrund
Beslutningsforslag

FRA 20:30 TIL 21:00 (ca.)

7A. Snak i emnegrupper

Hvis grupperne har givet udtryk for, at de ønsker at møde og snakke med andre grupper om et emne, så tages det her. Hver emnegruppe skrive et kort referat til, hvad der blev snakket om og evt. aftalt grupperne imellem.
Emne
Grupper
Referat

7B. Opvask

Alle, som ikke deltager i en diskussion i en emnegruppe, tager opvasken og hjælper med at rydde af, før de går hjem.